• Curierul de Hâncești

În ajun de ziua profesională a silvicultorului ÎS „Hâncești-Silva” şi-a premiat angajaţiiDeja al treilea an consecutiv, Victor Burlacu, pădurar al Ocolului Silvic Cărpineni, cantonul nr. 2, locuitor al s. Tălăeşti, este premiant al concursului „Cel mai bun pădurar” al anului, organizat la nivel naţional de către Agenţia „Moldsilva”. Doi ani consecutiv, Victor a obţinut locul II pe republică, anul acesta pădurarul nostru s-a întors cu locul III. Concursul respectiv se desfăşoară tradiţional cu ceva timp înainte de Ziua profesională a lucrătorului din ramura silvică, care se marchează anual în a treia sâmbătă din luna septembrie.Până a ajunge la republică, concursul respectiv a fost organizat la nivel de întreprindere, „Hânceşti-Silva”, astfel la el dându-şi concursul reprezentanţii tuturor celor şapte ocoale silvice din raion: OS Cărpineni, OS Bobeica, OS Logăneşti, OS Bujor, OS Bozieni, OS Buţeni şi OS Mereşeni. Atât la nivel de raion cât şi republică, concurenții au fost supuși mai multor încercări, dintre care: proba scrisă test, studiu de caz (contravenții silvice); determinarea speciilor de arbori şi arbuşti forestieri după seminţe, frunze, puieți; așezarea lemnului de foc în stive, cubarea lemnului stivuit; determinarea speciilor de vânat după urme - recunoașterea cântecului sau a altor sunete produse de către păsări (varianta audio), determinarea speciilor de arbori și arbuști forestieri după lemn și coajă. Cei mai buni pădurari ai Î.S. „Î.S. Hânceşti-Silva” s-au dovedit a fi: Victor Burlacu, OS Cărpineni – locul I, Dumitru Samson, OS Bobeica – locul II, şi Vasile Zbereanu, OS Logăneşti – locul III. Câștigătorilor concursului li s-au înmânat premii bănești (locul I- 1500 lei, locul II – 1000 lei, locul III – 500 lei) și diplome.

La nivel de republică, concursul „Cel mai bun pădurar” s-a desfăşurat la începutul lunii septembrie, anul acesta fiind ediţia a XXI-a, care a fost organizată în cadrul ÎS „Întreprinderii silvo-cinegetică Strășeni” și a întrunit 27 de participanți din Republica Moldova și România.

„Activez deja de 19 ani în calitate de pădurar al Ocolului Silvic Cărpineni, cantonul nr. 2, având în paza mea 380 de ha de pădure, diverse specii de arbori şi arbuşti, (stejar, nuc, frasin, plop, salcie, etc.), în mare parte, însă, sunt plantaţi salcâmi. Îmi place profesia de pădurar, pentru că este una de viitor, de aceea participarea la astfel de concursuri mă motivează să mă perfecţionez mereu, să cresc profesional, şi care nu ar fi locul obţinut, pentru mine, este un succes” – a declarat pentru CURIER dl Burlacu.

Vasile Zbereanu, pădurar al OS Logăneşti, care a obţinut locul III în concursul desfăşurat la nivel raional, a completat rândurile tinerilor specialişti ai întreprinderii „Hânceşti-Silva” acum un an şi jumătate, şi chiar din primul an şi-a încercat competenţele la concursul „Cel mai bun pădurar”. „Mi s-a părut un concurs foarte interesant, dar şi accesibil, deşi evident că competenţele profesionale se obţin prin anii de practică. Am în gestiunea mea 624 de ha de pădure, cel mai dificil îmi este atunci când am nevoie de braţe de muncă la diverse lucrări silvice, dar în rest, mă descurc, deoarece este meseria care-mi place” – ne-a menţionat tânărul silvicultor în vârstă de 27 de ani.

Suprafaţa fondului forestier al raionului Hânceşti, gestionat de către ÎS. ÎS.„Hânceşti-Silva”, constituie 34 mii 200 ha de pădure. În cele 7 ocoale silvice din raion, la moment îşi fac meseria de pădurari, maiştri pădurari, ingineri silvici, contabili - 113 de persoane, fiind gestionaţi de 16 specialişti din aparatul de conducere al întreprinderii.

Roman Spânu are 67 de ani şi este pădurar în Ocolul Silvic Cărpineni, cantonul nr. 9. Are un stagiu total în ramura silvică de 44 de ani. „Mi-am început activitatea în acest domeniu în calitate de mecanic, apoi din 1983 sunt pădurar în cant. nr.9, OS Cărpineni”- ne spune dl Spânu. Întotdeauna am avut o dragoste deosebită faţă de Măria sa Natura. Îmi place să sădesc pomi, să-i îngrijesc, să văd cum creşte pădurea. Mă bucur când realizez ceva frumos şi sănătos. Erau timpuri când cantonul nostru sădea câte 200-300 ha în sezonul de primăvară, acum, din păcate, plantările sunt mult mai puţine. Anul trecut am sădit circa 3 ha, anul acesta aproape de 2 ha de pădure” – ne-a menţionat dl pădurar, care deşi de 4 ani este pensionar, continuă să-şi onoreze obligaţiunile de străjer devotat al pădurii.

Un alt angajat al întreprinderii „Hânceşti-Silva”, devotat meseriei sale este şi Victor Eremia, maistru-pădurar în OS Bobeica, care la cei 63 de ani ai săi, are un stagiu de 41 de ani în ramura silvică. „Am lucrat 10 ani în calitate de pădurar, apoi am trecut ca maistru-pădurar, responsabil de organizarea diverselor lucrări în pădure: împădurirea terenurilor defrişate sau degradate, îngrijirea culturilor silvice, recoltarea plantelor medicinale, tăieri, etc. OS Bobeica are în gestiunea sa o suprafaţă de 5366,4 de ha de pădure. Probabil, dragostea faţă de meseria de pădurar, de ceea ce fac, m-a făcut să mă menţin până astăzi în silvicultură. Orice meserie este frumoasă, când ai dragoste faţă de ceea ce faci. Pădurea este viaţa mea care-mi dă sănătate şi energie” - ne-a spus la încheiere, dl Eremia.

Mai multe despre activitatea ÎS. ÎS.„Hânceşti-Silva”, precum şi despre angajaţii acesteia ne-a vorbit directorul întreprinderii Gheorghe Rotaru care a ţinut să vină şi cu un mesaj de felicitare adresat colaboratorilor săi, cu ocazia zilei profesionale. „Tradiţionalul concurs desfăşurat de către Agenţia „Moldsilva” este o competiţie foarte importantă, care motivează pădurarii să-şi perfecteze în permanenţă competenţele şi atribuţiile de serviciu, devenind astfel mai buni profesionişti în domeniul care activează. Ne bucură succesele dlui Burlacu, care ne reprezintă cu succes deja al treilea an la republică. Este un angajat foarte responsabil, devotat meseriei, care mereu tinde spre perfecţionare.

Orişice ramură prosperă atunci când în ea sunt antrenaţi oameni competenţi, oameni cu dăruire de sine, dar şi cu spirit gospodăresc. În acest context, vreau să remarc cu toată certitudinea, că întreprinderea noastră nu duce lipsă de astfel de oameni. În acest sens, vreau să aduc sincere mulţumiri tuturor angajaţilor pentru onorarea cu demnitate a obligaţiunilor de serviciu, să-i felicit cu prilejul marcării zilei profesionale, dorindu-le să-şi îndeplinească şi în continuare cu demnitate munca sa de străjeri ai pădurii, care reprezintă patrimoniul naţional şi „plămânii” planetei noastre. Fie ca sărbătoarea profesională să ne încarce cu noi forţe şi idei, cu mult entuziasm şi satisfacţie de ceea ce facem stând la straja florei şi faunei. Vă doresc noi realizări în plan profesional şi personal, sănătate, curaj şi prosperitate Dvs., şi familiilor Dvs.”

În acelaşi context, dl Rotaru ne-a specificat că în legătură cu marcarea Zilei profesionale a silvicultorului, administraţia întreprinderii „Hânceşti-Silva” a decis să le ofere tuturor angajaţilor pazei silvice câte un premiu bănesc în sumă de un salariu de funcţie, iar celor care au peste 10 ani stagiu – 3 salarii minime pe economie, (ceea ce constituie câte 3000 lei), 20 ani de stagiu – 5 salarii (câte 5000 lei), 30 ani stagiu – 7 salarii (câte 7000 lei) şi celor cu 40 ani stagiu – 10 salarii (câte 10 000 lei).

Tatiana TODOSEICIUC

101 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco