• Curierul de Hâncești

„Îndemn femeile victime ale violenţei să nu rămână prizonierele propriilor stereotipuri”

La o cafea cu Liliana Buza, directorul Centrului Maternal „Pro-Femina”, mun. Hânceşti


-Dna Buza, sunt 10 ani de când Centrul Maternal „Pro-Femina” Hânceşti prestează servicii de îngrijire victimelor violenţei în familie. Ce reprezintă, de fapt, această instituţie?


-Centrul Raional Maternal (CRM) „Pro-Femina” este o instituţie publică fondată în 2008 de către FISM 2 cu suportul Guvernului Suediei şi al Guvernului RM şi reprezintă un loc securizat pentru toate victimele violenţei în familie. Scopul şi misiunea centrului presupune: identificarea şi soluţionarea cazurilor de abuz; asigurarea intervenţiei de specialitate prin scoaterea persoanelor/cuplului mama-copil, copilului din mediul abuziv şi reducerea riscului de producere a abuzului/neglijării prin consilierea şi monitorizarea cazurilor; asigurarea protecţiei pe termen determinat a persoanelor/copiilor abuzaţi/neglijaţi în Centrul de primire în regim de urgenţă (până la soluţionarea cazului); (re)integrarea educaţională, ocupaţională şi socială a persoanelor abuzate, inclusiv a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie la împlinirea vârstei de 18 ani; încheierea unor parteneriate cu serviciile/structurile Consiliului raional, Inspectoratul raional de Poliţie, Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, ONG-urilor pentru stabilirea modalităţilor de sesizare şi intervenţie optimă în cazurile copiilor abuzaţi/neglijaţi şi formarea funcţionarilor instituţiilor implicate în rezolvarea problemei violenţei domestice/abuzului etc.; desfăşurarea unor campanii de sensibilizare şi informare a opiniei publice privind fenomenul de violenţă/abuz/neglijare, inclusiv asupra copiilor.


-Cine sunt beneficiarele Centrului şi care sunt motivele pentru care acestea ajung să fie plasate într-un centru maternal?


-De serviciile Centrului Maternal pot beneficia atât femei, copii, cuplul mamă-copil supuşi violenţei în familie, cât şi copii neglijaţi de părinţi sau rămaşi fără ocrotire părintească atât din raion, cât şi din republică. Nu pot beneficia de serviciile Centrului nostru doar bărbaţii supuşi violenţei. La moment, în Centru sunt plasate 4 mame şi 21 de copii.


-Pentru că activitatea Centrului se bazează pe acţiuni de protecţie a victimelor violenţei, ce ar trebui să ştie femeile despre tipurile de violenţă şi ce trebuie să facă în cazul în care se confruntă cu acest fenomen?


-Există 5 tipuri de violenţă: fizică, economică, psihologică, sexuală şi spirituală. Acţiunile persoanei care se confruntă cu acest fenomen depind de forma de violenţă la care au fost supuse. Foarte des o persoană poate fi supusă mai multor tipuri de violenţă concomitent. Primul pas ar fi: conştientizarea faptului că viaţa pe care o trăieşte nu este normală. Al doilea pas ar fi: să telefoneze la una din liniile fierbinţi ale Centrului „La Strada”, „Centrului De Drept al Femeii” sau să se adreseze direct la CRM Hânceşti pentru a primi consiliere psihologică. Al treilea pas ar fi: solicitarea plasamentului în regim de urgenţă la CRM Hânceşti.


-De multe ori, o femeie victimă a violenţei se consideră ea însăşi vinovată de ceea ce i se întâmplă. Ce alte stereotipuri sau motive o ţin pe aceasta captivă ani la rând în situaţia în care se află şi cum sunt combătute aceste stereotipuri de specialiştii centrului, în mod special de psiholog?


-Unul din motivele pentru care o femeie tolerează violenţa este că victima mereu speră că situaţia nu se va mai repeta, deoarece în relaţiile toxice sunt câteva etape, una din ele numindu-se „perioada de miere (împăcare)”. În această perioadă abuzatorul este bun, atent, grijuliu. Victima se simte bine şi relaxată. Însă starea emoţională pozitivă a victimei se încheie repede, abuzatorul încetul cu încetul revine la comportamentul său agresiv şi cercul vicios continuă. Şi aceasta poate dura ani la rând. Alt motiv este controlul permanent al victimei din partea abuzatorului (verificarea telefonului, prietenilor, rudelor etc), motivând că o face pentru a o proteja. Într-un moment dat, singurătatea rămâne unicul prieten al victimei. Alte motive sunt: dependenţa financiară de abuzator (violenţa economică); frica de a schimba ceva, adică în situaţia dată ea cunoaşte totul (comportamentul, starea, etapele care vor urma), iar viitorul îi este necunoscut; abuzatorul creează permanent la victimă neîncrederea în sine prin cuvinte, comportament, ceea ce îi formează un stereotip anume. Ea nu se percepe pe sine ca o personalitate aparte, completă şi unică. Ea se vede numai ca o continuare a abuzatorului. Momentele date sunt foarte individuale. La fiecare victimă se formează profilul psihologic, în cadrul căruia se stabilesc motivele dominante. După aceasta, încetul cu încetul, se formează o relaţie de încredere, care poate creşte foarte încet. Totodată, se lucrează cu fobiile şi puţin câte puţin se formează o nouă imagine a viitorului. Este o muncă enormă, care durează la unele persoane şi mai mult de un an, fiindcă cel mai greu este să educi o altă conştiinţă.


-În ce activităţi sunt antrenaţi beneficiarii Centrului, atât mamele, cât şi copiii, pentru ca atunci când se vor afla în afara acestui serviciu, să fie pregătiţi să înfrunte şi chiar să prevină orice formă de violenţă şi abuz?


-Fiecărui beneficiar i se întocmeşte un plan personalizat de intervenţie. În acest plan specialiştii Centrului (psihologul, asistentul social, pedagogul social) îşi programează activităţile în dependenţă de necesităţile beneficiarului. Activităţile pot fi atât individuale, cât şi în grup, dar scopul final este unul - de a soluţiona problemele cu care se confruntă beneficiarul.


-Care sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă instituţia, şi aici mă refer la insuficienţa cadrelor, infrastructură etc.?


-Una din cele mai mari probleme până la moment au fost salariile mici, dar care din luna decembrie a fost rezolvată datorită guvernării Partidului Democrat. Majorarea de salariu a făcut atractive locurile de muncă din CRM şi la moment avem doar un loc vacant de bucătar. CRM are nevoie anual de reparaţie curentă, pentru care nu prea avem fonduri. Deoarece timpul plasamentului este limitat de Regulamentul Centrului, una din probleme ar fi lipsa unui apartament social în care prin rotaţie ar locui femeile, cuplurile mamă-copil etc. după plecarea din Centru până la integrarea definitivă în societate.


-În final, vă rog să transmiteţi un mesaj motivaţional sau un îndemn tuturor femeilor care vor citi acest interviu...


-Dragi femei, noi suntem înzestrate cu blândeţe, înţelepciune, răbdare, frumuseţe sufletească, dar şi cu două mâini, două picioare, doi ochi şi urechi. Avem şi noi raţiune şi nu suntem obligate să răbdăm abuzatorii. Nu vă gândiţi că problema se va rezolva de la sine, apelaţi la ajutor. Dar cel mai important este că, dacă v-aţi regăsit în cele expuse mai sus în interviu, să conştientizaţi că vi se încalcă drepturile de om, să nu fiţi prizoniera propriilor stereotipuri, să îndrăzniţi pentru a vă schimba viaţa atât a dvs., cât şi a copiilor voştri. Pentru dvs. lucrăm noi la Centrul Raional Maternal 24 din 24 de ore. Dispunem de consiliere psihologică inclusiv la adresare individuală, chiar dacă nu sunteţi plasate la Centru. Curaj tuturor şi să ştiţi că se poate să vă faceţi o viaţă mai bună!

-Vă mulţumim pentru interviu!

Elena ZAIŢEV

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco