• Curierul de Hâncești

Şedinţa Consiliului municipal – cu un nou viceprimar

Vinerea trecută, consilierii municipali s-au întrunit împreună cu administraţia primăriei în şedinţă, prima de acest fel pentru Ion Ciubuc în calitate de primar interimar al mun. Hânceşti.


Pentru început, consilierii au aprobat cererea de demisie din funcţia de viceprimar a lui Ion Ciubuc, care, din 20 mai va exercita doar funcţia de primar, astfel încât dânsul a propus la funcţia de viceprimar pe domeniul economic candidatura Dianei Alexandrov, fost jurist al primăriei Hânceşti, specialist pe achiziţii la Penitenciarul Rusca. Ciubuc a motivat această opţiune prin faptul că dna Alexandrov a activat anterior în primărie, cunoaşte domeniul, dar şi situaţia economică a oraşului şi consideră că îşi va onora cu succes obligaţiile în noua funcţie. Consilierii au fost de acord cu această candidatură, aprobând-o în unanimitate şi dorindu-i noului viceprimar succes în realizarea sarcinilor trasate.

În continuare, s-au pus la vot proiectul de decizie cu privire la redistribuirea surselor financiare în sumă de 57 036.66 lei pentru instalarea terenurilor de joacă şi sport pentru copii pe str. Toma Ciorbă şi sectorul Malaia Zemlea, şi suma de 35 342.49 lei pentru amenajarea Teatrului de vară din Parcul municipal Hânceşti, 372194.76 lei pentru reparaţia str. O. Coşevoi, reparaţia capitală a trotuarului pe str. A. cel Bun (între str. Chişinăului şi O. Goga), construcţia canalului de scurgere de pe str. M. Drăgan intersecţie Sfânta Treime şi amenajarea acostamentului de pe str. George Enescu. În cadrul şedinţei, s-a votat şi modificarea Bugetului municipiului pentru anul 2019, majorându-se partea de venituri cu 2 000 000,00 lei din contul transferului cu destinaţie specială din bugetul Consiliului raional Hânceşti şi, respectiv majorându-se partea de cheltuieli cu 2 000 000,00 lei pentru reparaţia capitală a str. M. Sadoveanu şi reparaţia capitală a grădiniţei nr. 3.


Ulterior, consilierii s-au expus vizavi de raportul de activitate pentru anul 2018 al ÎM „Regia ARA”, prezentat de directorul întreprinderii Gheorghe Covaş. Consilierul Vasile Colţa a ţinut să ştie mai multe despre veniturile ÎM „Regia ARA”, mai exact despre profitul net al întreprinderii şi când aceasta va ajunge să activeze fără alocări din Bugetul local. De asemenea, acesta i-a sugerat directorului să nu mai implice angajaţii în lucrări de salubrizare în zilele de sâmbătă şi duminică, întrucât aceasta contravine drepturilor omului, chiar dacă Gheorghe Covaş a menţionat că angajaţii sunt remuneraţi dublu pentru aceste zile şi nu sunt incluşi în muncă decât benevol, aceste lucrări fiind efectuate în zilele de odihnă din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile din timpul săptămânii. Şi consilierul Boris Chetruş, după ce a lăudat activitatea întreprinderii, menţionând că rezultatele sunt vizibile în oraş în ceea ce ţine de salubrizare şi amenajare, totuşi a mai punctat nişte minusuri – lipsa iluminării pe mai multe străzi, câinii vagabonzi care fac mizerie la gunoişti şi amplasarea unor platforme de depozitare a deşeurilor pe terenuri private, cum ar fi str. Alexandru cel Bun 131 şi lângă grădiniţa nr. 3. Consilierul a sugerat să se identifice soluţii de reamplasare a acestora pe terenuri publice, dar şi să fie folosite în oraş containere europene, care stau în depozit, în schimbul celor vechi. După prezentarea raportului de activitate a SA „Operator Regional Apă Canal Hânceşti”, de către directorul întreprinderii Gheorghe Lică, consilierul Vladimir Ciaglei s-a arătat revoltat de scurgerea deşeurilor de canalizare în parc, deşeuri ce provin şi de la cetăţeni, şi de la Spitalul raional. Primarul Ciubuc a specificat că în acest sens s-au efectuat mai multe demersuri şi chiar amenzi, dar pentru a putea fi luată la gestiunea întreprinderii, sistema de canalizare a spitalului trebuie reparată cu finanţe de la Consiliul raional, care este fondatorul spitalului. De asemenea, Vladimir Ciaglei a ţinut să concretizeze situaţia din regiunile Floarea 1 şi Floarea 2, unde câteva stradele nu dispun de sistem de canalizare. „Fiecare cetăţean şi-a făcut gropi de canalizare, ceea ce pune în pericol casele din zonă în cazul unor alunecări de teren. În centrul oraşului se fac cele mai mari investiţii, dar în alte sectoare oamenii îşi fac singuri haznale în jurul fântânilor, din care apoi bem apă” – a specificat dl Ceaglei, la care G. Lică a menţionat că la Floarea 1 este necesar de construit o staţie de pompare, iar pentru extinderea sistemului de canalizare este necesar de elaborat proiect de către instituţiile abilitate, ceea ce implică mari costuri. La cele spuse, Ion Ciubuc a adus la cunoştinţa consilierilor că administraţia locală şi-a propus ca prioritate construcţia unei staţii de filtrare pentru îmbunătăţirea calităţii apei pe care o consumă orăşenii şi atragerea investiţiilor externe pentru extinderea proiectului de canalizare în tot oraşul.


La şedinţă au fost aprobate şi denumirile unor străzi noi din cadrul fostei întovărăşiri pomicole Miciurineţ, care acum este sector locativ, şi anume: str. „Romaniţelor”, „Cireşelor”, „Soarelui”, „Pomicultorilor“, „Nucilor” şi „Lăcrimioarelor”, aceste denumiri fiind calificate de consilieri drept foarte frumoase.


În încheierea şedinţei, la rubrica diverse, consilierul Boris Chetruş a ţinut să-l întrebe pe primarul Ion Ciubuc referitor la starea a două obiective din municipiu – groapa de lângă monumentul lui Cotovschi, unde trebuia edificat un bloc locativ, şi tabăra de odihnă pentru copii „Codreanca”. Referitor la construcţia de pe str. Mihalcea Hâncu, Ciubuc a menţionat că s-a întrunit în şedinţă cu agenţii economici în gestiunea cărora se află teritoriul, chiar în primele zile de la venirea sa în funcţie, pentru a clarifica mersul lucrărilor, sau, mai exact, cauza stopării acestora deja de mulţi ani. „Întreprinderea gestionară a proiectului edificiului care urma să se construiască aici, ce aparţinea dlui Livădaru Mihail, se află în proces de insolvabilitate, acum obiectul are alţi proprietari care sunt în proces de judecată cu fosta soţie a dlui Livădaru, ce dispune de cotă-parte. Noii proprietari sunt dispuşi să înceapă lucrările de construcţie, dar nu înainte de a le fi transmis terenul dat cu acte în regulă. Referitor la tabăra de odihnă, aceasta necesită investiţii, dar pentru a o aduce la condiţie, unica ieşire ar fi parteneriatul public-privat” – a menţionat Ion Ciubuc. La cele spuse de primar, Vasile Colţa a propus ca tabăra să fie dată în arendă, dar cu o singură condiţie – să nu-i fie schimbată destinaţia, întrucât copiii din mun. Hânceşti trebuie să dispună de tabără de odihnă, la care primarul Ciubuc a specificat că în acest sens se caută soluţii.

Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco