• Curierul de Hâncești

Şedinţa cu primarii – ultima la care a participat preşedintele raionului Ghenadie Buza

Şedinţa tradiţională a APL de nivelul II cu primarii din raion, desfăşurată marţi, 2 aprilie, a fost ultima din actuala legislatură condusă de preşedintele raionului Ghenadie Buza, care a câştigat mandatul de deputat în Parlamentul R. Moldova pe circumscripţia.... în alegerile parlamentare din 24 februarie.

Şedinţa cu primarii s-a mai remarcat şi prin faptul că a întrunit pe ordinea de zi doar trei chestiuni, acestea fiind cu privire la impactul implementării politicilor educaţionale în instituţiile de învăţământ, implementarea pachetului minim de servicii şi controlul arhivelor departamentale.

Referitor la impactul implementării politicilor educaţionale în instituţiile de învăţământ din raion, Valentina Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ, a menţionat că unele aspecte aflate în vizorul Direcţiei pe parcursul anului de studii 2018-2019 au fost apreciate cu calificativul „bine”, însă altele se poziţionează net inferior acestui calificativ. Dna Tonu a reiterat câteva puncte care necesită o implicare mai substanţială, şi anume: asigurarea şcolarizării tuturor copiilor de vârstă şcolară, precum şi luarea la evidenţă a acestora, înregistrarea câtorva cazuri de eliberare nefondată a cetificatelor precum că părinţii pleacă cu copiii peste hotare, în rezultat 3 copii din mun. Hânceşti care n-au plecat cu părinţii rămânând în afara procesului de instruire, activitatea insuficientă a comisiilor multidisciplinare în unele localităţi ş.a.


„Avem 4 elevi neşcolarizaţi şi 3 abandonuri, 5 fete însărcinate, dintre care una a născut deja, precum şi 3 elevi cu comportament deviant” – a prezentat situaţia Valentina Tonu, invitând primarii să se implice mai activ în gestionarea situaţiilor create. De asemenea, dumneaei a informat primarii că a demarat procedura de înscriere a elevilor în clasa întâi pentru anul de studii 2019-2020, fapt care implică o bună organizare pentru a cuprinde toţi copiii în procesul de şcoolarizare. Referitor la activitatea instituţiilor de învăţământ preşcolar, dna Tonu a prezentat-o ca fiind incertă în 13 localităţi, unde primăriile trebuie să anunţe concurs pentru suplinirea funcţiei de manager în termeni rezonabili, astfel încât procesul educaţional la începutul unui nou an de studii să nu fie perturbat. Dna Tonu a atenţionat primarii să doteze grădiniţele cu cele necesare, conform standardelor, inclusiv cu tehnică de calcul, foarte necesară în procesul de lucru.


În continuare, Tamara Călugăru, şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, a vorbit despre implementarea pachetului minim de servicii, referindu-se la servicii precum cel de sprijin familial, unde în 2018 au fost soluţionate dosarele a 17 familii, cu un total de 45 de copii, serviciul suport monetar cu soluţionarea a 17 dosare, serviciul asistent personal, unde pe parcursul anului 2018 au fost gestionaţi peste jumătate de milion de lei, fiind instituiţi 12 asistenţi personali, ceea ce constituie un indicator bun, deşi necesitatea este mult mai mare. Dna Călugăru a intervenit către primari cu solicitarea ca, la selectarea familiilor eligibile de servicii sociale, să ţină cont de necesitatea reală şi să dea prioritate familiilor cu mulţi copii, dar şi să monitorizeze beneficiarii plăţilor sociale.


Zinaida Dubceac, şefa serviciului raional Arhivă, a atenţionat primarii cu privire la controlul arhivelor departamentale, control care urmează a fi efectuat în luna aprilie de către specialiştii Serviciului de Stat Arhivă în primăriile din raion. Dna Dubceac a specificat că este necesar ca arhivele departamentale din primării să fie aduse în ordine, să fie create şi să fie funcţionale comisiile de expertiză, dosarele să fie sistematizate, iar încăperile de depozitare a arhivelor să fie amenajate corespunzător.


Odată epuizate cele trei chestiuni, s-a trecut la capitolul diverse, unde preşedintele Ghenadie Buza s-a adresat primarilor cu un discurs emoţionant de rămas-bun, făcând un bilanţ succint al activităţii sale de trei ani jumate în calitate de preşedinte al raionului.

„Stimaţi primari, în perioada mandatului meu de preşedinte, ne-am străduit împreună să implementăm proiecte frumoase în raionul Hânceşti, în localităţile Dvs., şi consider că acest lucru ne-a reuşit. Vă mulţumesc că aţi fost receptivi, aţi muncit cot la cot cu APL de nivelul II, mulţumesc şi vicepreşedinţilor de raion împreună cu care ne-am străduit să formăm o echipă şi să realizăm lucruri frumoase spre binele cetăţenilor. Avem multe proiecte în teritoriu cu care ne putem mândri, învestiţii străine, drumuri bune, şcoli şi grădiniţe reparate, poduri construite, acorduri de înfrăţire cu judeţe din România, alte şase acorduri aşteaptă să fie încheiate în viitorul apropiat. Aceste relaţii vor genera roade frumoase în activitatea noastră, şi aici mă refer nu doar la investiţii financiare, ci şi de ordin cultural, social, spiritual, deoarece suntem un singur popor, vorbim aceeaşi limbă şi împărtăşim aceleaşi valori” – a menţionat preşedintele în alocuţiunea sa. La rândul lor, primarii au venit cu mesaje de felicitare şi mulţumiri atât din numele lor personal, cât şi a locuitorilor satelor pe care le reprezintă, pentru colaborarea frumoasă, susţinerea şi îndrumarea primită în timpuri pe alocuri deloc uşoare, pentru respectul cu care a abordat oamenii din teritoriu, urându-i succes în calitate de deputat şi mizând pe faptul că şi în continuare vor avea o conlucrare la fel de fructuoasă. Cu această ocazie, după ce a primit felicităre de rigoare, însoţite de un buchet de flori, preşedintele i-a invitat pe aleşii locali la o cupă de şampanie.

Elena ZAIŢEV

134 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco