• Curierul de Hâncești

Alimentaţia copiilor din grădiniţă – subiectul principal la şedinţa primarilorMarţi, în cadrul primei şedinţe a primarilor din acest an, desfăşurată în sala de şedinţe „Costantin Stere” a Consiliului raional Hânceşti, s-au abordat mai multe subiecte ce ţin de domeniul financiar şi social, aleşii locali fiind informaţi, totodată, cu unele modificări în legislaţia în vigoare.

Despre unele aspecte ale procesului bugetar la nivel local le-a vorbit şefa Direcţiei Generale Finanţe Galina Erhan, care le-a amintit primarilor despre necesitatea prezentării unor rapoarte financiare vizavi de inventarierea bunurilor aflate în gestiunea primăriei locale, care se face de obicei la fiecare sfârşit de an, rapoarte privind executarea bugetelor pe anul trecut, însoţite de o notă explicativă, aducându-le respectiv la cunoştinţă şi modificările care s-au făcut recent vizavi de majorarea salariilor la unele categorii de angajaţi din domeniul administraţiei publice. În aceiaşi ordine de idei, şefa Direcţiei de Finanţe i-a îndemnat pe primari să menţină disciplina în evidenţa contabilă, în caz contrar îşi asumă nişte riscuri. Mai mulţi primari au abordat chestiunea privind schimbarea destinaţiei unor foste edificii de educaţie, care astăzi stau neutilizate, pentru a le putea gestiona în alte scopuri. Ei au recunoscut că deşi s-au făcut careva modificări pentru obţinerea unui alt statut pentru fostele edificii de educaţie, procedura respectivă impune nişte condiţii birocratice şi greu de realizat, deoarece implică în procedura de evaluare a acestora mai mulţi specialişti, pe care primăria nu-i are, dar şi asumarea unor costuri financiare. În acest sens, unii primari au venit cu o iniţiativă, şi anume să se facă o comisie raională, cu implicarea mai multor specialişti, care ar putea evalua organizat toate aceste obiective educative, care astăzi stau neutilizate, pentru a se decide soarta lor de mai departe. Cu mai multe detalii ce ţine schimbarea destinaţiei a acestor edificii, precum şi mecanismul de implementare a unui regulament elaborat în acest sens, a venit Victor Rachiu, şeful Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru, care a specificat că doar primăria trebuie să se ocupe de evaluarea fiecărui edificiu în parte.

În discuţii mai aprinse s-au antrenat primarii când s-a trecut la întrebarea ce ţine de alimentaţia copiilor din instituţiile de educaţie timpurie, şefa Direcţiei de Învăţământ Hânceşti Valentina Tonu venind cu anumite sugestii pentru asigurarea calitativă a alimentaţiei în grădiniţe. „Conform unui raport al Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării vizavi de modul de organizare a alimentaţiei în instituţiile de educaţie timpurie, raionul Hânceşti este pe al şaselea loc de jos. Conform Codului Educaţiei normativul financiar al unui copil pe zi care frecventează grădiniţa constituie 26 lei 25 de bani, dintre care 17 lei 50 de bani sunt cheltuieli suportate de primărie şi 8 lei 75 de bani – plata părinţilor. Media pe raionul Hânceşti este de 23 lei şi 15 bani, ceea ce se atestă o diminuare cu 3 lei şi 10 bani. Normele financiare se respectă doar în trei instituţii preşcolare din raion; grădiniţa nr.6 Hânceşti, s. Bălceana şi Logăneşti. Aproape de normativele financiare sunt grădiniţele din localităţile: Hânceşti (nr. 1, 4 şi 7), Fundul Galbenei, Bujor, Mereşeni şi Nemţeni. Un echilibru între folosirea tuturor produselor se atestă în grădiniţele din: Lăpuşna, Fundul Galbenei şi Logăneşti. Cea mai mare responsabilitate pentru o alimentaţie calitativă şi sănătoasă a copiilor o are managerul instituţiei, care împreună cu medicul din localitate trebuie zilnic să verifice cum se valorifică normele financiare şi respectiv normele naturale, stabilind un echilibru între volumul, diversitatea şi calitatea produselor, precum şi cantitatea de proteine, glucide, lipide, etc.” – a specificat dna Tonu, îndemnând primarii să-i cheme mai des la raport pe directorii grădiniţelor din teritoriu pentru a se informa cum se alimentează copiii din localitate. În replică, primarii au invocat lipsa de cadre medicale în teritoriu, produse alimentare livrate la un preţ mai scăzut, care evident sunt şi de o calitate mai joasă, dar şi eschivarea unor părinţi de la plata pentru grădiniţă, factori care împreună duc la asigurarea unei alimentaţii neadecvate a copiilor din grădiniţe.

În cadrul şedinţei, primarii au fost informaţi şi despre unele modificări la legislaţia în vigoare, şi anume cu privire la acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, aprovizionarea cu alimentaţie artificială a copiilor din familii socialmente-vulnerabile până la vârsta de 1 an, cu privire la modificările Fondului Naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, etc.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, preşedintele raionului Iurie Levinschi l-a prezentat pe noul şef-interimar al Inspectoratului raional de Poliţie, numit recent în funcţie, Alexandru Cuciuc, care a remarcat că are un stagiu total de 25 de ani în organele de drept, activând la Hânceşti în secţia fraude economice.

Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco