• Curierul de Hâncești

“Am gândit, am creat, am muncit..."


La o cafea cu... Maria Cojocaru, directorul LT “M. Sadoveanu” or. Hânceşti: “În toţi aceşti ani am gândit, am creat, am muncit arzând, topindu-ne şi luminând pentru semeni, pentru societate, pentru neam”.


LT “Mihail Sadoveanu” va marca săptămâna viitoare 20 de ani de activitate. Cu această ocazie, am realizat un interviu cu managerul instituţiei despre succesele elevilor şi profesorilor pe parcursul celor două decenii.


-Dna Cojocaru, LT „M. Sadoveanu” este, la nivel de raion, instituţia cu cei mai mulţi elevi şi cu cele mai frumoase rezultate la diferite concursuri şi olimpiade. Care este cheia unui asemenea succes?          


-  W. Feather menţiona: “Succesul pare a fi încăpăţânarea de a stărui acolo unde ceilalţi au renunţat”. De acest motto se ghidează echipa managerială, cadrele didactice, discipolii LT “Mihail Sadoveanu”. Succesul instituţiei noastre rezidă în activitatea de fiecare zi a angajaţilor. Graţie acestei munci asiduie, în perioada 1996-2016, în palmaresul liceului s-au înscris 145 de locuri premiante numai în cadrul concursurilor naţionale. Astfel, succesul e sacrificiu, responsabilitate, inovaţie. Profesorii de vocaţie Ciubotaru Elena, Tonu Valentina, Buruian Eugenia, Vîlcu Veronica, Ciubotaru Svetlana, Rotaru Nina, Plăcintă Mariana, Botezatu Ioana etc. şi-au înscris numele în arhivele timpului, iar rezultatele discipolilor demonstrează că LT “Mihail Sadoveanu” rămâne a fi un promotor a tot ce e nou în procesul educaţional, dezvoltând o cultură care îi este proprie. Aşadar, sadovenienii sunt profesorii, elevii, părinţii care, printr-o colaborare frumoasă, pe toate reuşesc să le armonizeze într-un singur ideal - al cărţii şi luminii. Colectivul profesoral îşi propune să modeleze personalităţile elevilor, să-i pregătească pentru viaţă, să le canalizeze energiile, să-i trimită în lume pregătiţi pentru toate confruntările. Aici talentul este încurajat, iar sentimentul demnităţii - consolidat. Elevul rămâne a fi individualitatea distinctă cu simţul său pe care îl cultivă, dar nu îl „polenizează”.  


-În acest an, instituţia pe care o conduceţi împlineşte 20 de ani de activitate în calitate de liceu. Care au fost cele mai frumoase realizări pe parcursul acestei perioade?  


-Sunt momente în care trebuie să ne scrutăm retrospectiv existenţa, fiindcă imaginea de ansamblu a trecutului şi a prezentului este temelie pentru viitor. Anul 2016 este un asemenea moment, deoarece este un an jubiliar, se împlinesc  două decenii de ascensiune neîntreruptă a instituţiei. Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” a fost întemeiat în anul 1996. Primul director al instituţiei este Valentina Tonu, distins manager în problemele  învăţământului, actualmente şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti. Iniţial, în liceu au activat 6 profesori de bază şi 20 de cumularzi. Efectivul de elevi era de 210. Deşi procesul educaţional se realiza în condiţii anevoioase, graţie entuziasmului cadrelor didactice, dăruirii de sine a acestora, liceul a obţinut primele roade: eleva Busuioc Elena se plasează pe locul al III-lea în cadrul olimpiadei republicane la geografie. Pe parcursul celui de-al doilea an de activitate, succesele au sporit. Palmaresul liceului se completează cu încă 3 locuri în cadrul olimpiadelor republicane: Ruxanda Lotocovschi s-a plasat pe locul III (limba şi literatura română), Corina Turculeţ - locul I (biologie), Toderaş Andrei – locul III (biologie). An de an, numărul performanţelor elevilor e în creştere. Un moment de prestigiu asupra căruia vreau să îngădui e lansarea, în 2003, a Proiectului Clase bilingve. Anul 2004 este semnificativ prin acreditarea instituţiei (certificat de acreditare seria AP nr.000010 din 23 august 2004 ), iar 2005 este anul reorganizării prin absorbţie a şcolii medii “Ştefan cel Mare” Hânceşti de către LT “Mihail Sadoveanu”. În anul 2007 lotul olimpic al liceului se învredniceşte de 7 locuri premiante, 5 menţiuni în cadrul olimpiadelor naţionale. La activităţile extraşcolare discipolii au avut cea mai frumoasă prestaţie în anul 2014: 25 locuri premiante - la competiţii sportive; 7 – arte; 6 – muzică; 7 – alte concursuri. În anul şcolar 2015-2016, liceul a înregistrat cel mai mare număr de învingători în cadrul concursurilor la disciplinele şcolare: etapa raională  - 108 locuri; etapa republicană -  6 locuri. Cele 20 de promoţii şi performanţele lor constituie matricea care plasează liceul nostru printre primele instituţii în raion. În acest răstimp, numele instituţiei devine cunoscut şi la nivel naţional şi internaţional. În acest context, ani la rând, liceul s-a învrednicit de nominaţia “Instituţie cu activitate consecventă în sporirea performanţelor elevilor” conferită de DÎ în cadrul Galei Laureaţilor. Cheia acestui succes sunt cadrele didactice calificate. Fideli dăruirii întru neam şi fiinţă, dascălii din instituţie sunt tocmai ce li s-a cerut: coloana dreaptă în vremuri agitate, demnitate firească, credinţă până la sacrificiu, răspundere faţă de prezent. Astăzi, în liceu activează 64 de profesori, contingentul de elevi constituie - 997. Scopul instituţiei rămâne a fi educarea unor personalităţi cu verticalitate şi demnitate naţională, cu aptitudini intelectuale şi creative. La ceas aniversar, aduc un elogiu cadrelor didactice ale LT “Mihail Sadoveanu” pentru strădania, răbdarea, responsabilitatea, înţelepciunea de care dau dovadă în instruirea tinerilor vlăstare. Nostalgia celor 20 de ani ne dă o stare de linişte interioară: în toţi aceşti ani am gândit, am creat, am muncit arzând, topindu-ne şi luminând pentru semeni, pentru societate, pentru neam.


-Colectivul pedagogic este unul cu care instituţia se mândreşte, atât pentru performanţe în procesul educaţional, cât şi pentru talentul de a cânta, corul liceului fiind învingătorul festivalului creaţiei artistice a angajaţilor din învăţământ. Trebuie un pedagog să fie talentat în toate?  


-Calitatea în educaţie este determinată, în primul rând, de calitatea personalului. O şcoală modernă are nevoie de cadre cu vocaţie pedagogică, talentate, deoarece anume el, dascălul, are un rol crucial în viaţa elevilor. Atât obligaţiile profesorale, cât şi însuşirile de personalitate au repercursiuni profunde în inima discipolilor. Funcţia didactică a profesorului se exprimă prin îndeplinirea statutului de model, partener, sfătuitor. Profesorul este acela care îl ajută pe elev să dobândească în şcoală un sistem de valori. Cadrele didactice din instituţia noastră nutresc o dragoste specială pentru valorile artistice naţionale. Dovadă sunt locurile premiante: cânt coral - locul I, ansamblul vocal – locul I, solist vocal - menţiune, în cadrul festivalului angajaţilor din învăţământ, etapa raională, şi locul II - cânt coral etapa republicană. Cele menţionate mai sus demonstrează că un cadru didactic trebuie să fie, cu adevărat, o personalitate complexă şi să aibă un impact pozitiv în destinul copilului.  


-Securitatea copilului în instituţiile de învăţământ este un subiect intens discutat în ultima vreme. Ce măsuri se iau (şi ar mai trebui să fie luate) pentru ca elevii să fie în siguranţă în drum spre şcoală şi, implicit, în instituţia pe care o frecventează?  


-Este adevărat. Asigurarea securităţii şi protecţia vieţii şi sănătăţii tuturor copiilor este este un imperativ al tuturor actanţilor educaţionali. În acest context, menţionăm că elevii, sub egida diriginţilor, directorului adjunct pentru educaţie, au fost implicaţi în activităţi ce vizează: învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră; învăţarea şi respectarea tehnicii securităţii în mediul şcolar şi în cotidian; învăţarea şi respectarea regulilor de comportament adecvat în cadrul situaţiilor de risc (inundaţii, incendii, cutremure); formarea comportamentului responsabil pentru viaţa şi sănătatea proprie şi a celor din jur. Aceste directive se realizează în baza conţinuturilor integrale în cadrul disciplinelor: educaţie civică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, educaţie fizică, precum şi în cadrul orelor de dirigenţie. De menţionat că fiecare elev din instituţie s-a făcut cunoscut cu Instrucţiunea de sănătate şi securitate ce vizează prevenirea accidentelor, a îmbolnăvirilor, adaptarea unui comportament în situaţii de risc. Formarea la elevi a unor deprinderi de comportament responsabil la traficul rutier s-a realizat cu ajutorul agenţilor de circulaţie în cadrul orelor de dirigenţie, întâlnirilor, cu genericul “Viaţa are prioritate”. Cu toate acestea, siguranţa vieţii şi sănătăţii copiilor rămâne a fi o problemă din cauza iresponsabilităţii unor părinţi care îşi lasă fără supraveghere copiii, precum şi a conducătorilor auto. O direcţie prioritară a instituţiei este şi prevenirea, eliminarea oricărei forme de abuz. La acest capitol, au fost desfăşurate diverse seminare de instruire a angajaţilor, comisiei diriginţilor. În instituţie activează o echipă de coordonatori ai activităţilor de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă în cazurile de abuz faţă de copil. Elevii, pe parcurs, beneficiază de variate activităţi de prevenire a violenţe, organizate în parteneriat cu ONG-ul LaStrada. Cele mai relevante activităţi desfăşurate în instituţie sunt: “Fir de nisip”, “Spune nu violenţei!”, “Toleranţa-valoare europeană”, “O lume de văzut”, “Trăim în democraţie”. E salutabil faptul că instituţia noastră este unica din oraş ce beneficiază de serviciile unui asistent medical. Cu regret, angajatul medical, dirigintele nu pot interveni în toate cazurile pentru a acorda primul ajutor copilului, din motiv că de multe ori maladia copilului e ţinută în secret de unii părinţi. Doleanţa noastră e ca toţi actanţii să conştientizeze primatul vieţii copilului pentru ca acesta să aibă o copilărie fericită şi lipsită de riscuri.  


-Vă mulţumim pentru interviul acordat şi vă dorim noi performanţe în tot ceea ce faceţi!Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco