• Curierul de Hâncești

Autorităţile publice locale vor putea gestiona terenurile celor care nu le lucrează

Terenurile agricole care nu vor fi prelucrate de proprietari vor fi gestionate de administraţia publică locală care le vor putea da în arendă altor persoane. Prevederile sunt stipulate în proiectul noului Cod funciar.

În scopul consolidării terenurilor agricole, reducerii costurilor de înregistrare a contractelor de arendă, respectării dreptului de preemţiune şi ca să fie opozabil terţelor, contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de până la 5 ani inclusiv se va înregistra la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. Cel pe un termen mai mare de 5 ani se va înregistra la oficiul cadastral teritorial. Se propune ca termenul de arendă să fie de cel puţin 3 ani şi cel mult 30 ani.

Totodată, a fost inclus un articol unde este reglementată transmiterea terenurilor proprietate privată în arendă de către autoritatea publică locală. Se propune ca în cazul în care proprietarul terenului agricol nu cultivă terenul mai mult de doi ani de zile succesivi, conform prevederilor reglementate în proiectul Codului, autoritatea publică locală să aibă dreptul de a administra terenul agricol, dispunând arendarea lui, în baza unor condiţii.

Proprietarul terenului va fi somat în scris că în termen de trei luni să ia măsurile necesare pentru folosirea terenului conform modurilor de folosinţă reglementate în proiectul Codului funciar. În cazul în care somaţia va rămâne fără efect, autoritatea publică locală (consiliul local) va decide transmiterea acestui teren în arendă pentru un termen de maxim cinci ani în funcţie de cauza neprelucrării terenului de către proprietar. De asemenea, se propune ca proporţia plăţii de arendă, ce se cuvine proprietarului terenului, să fie de circa 70% din plata arendei, iar 30% va fi achitată autorităţii publice locale pentru cheltuieli administrative şi motivarea acestora.

Administrarea terenului agricol de către autorităţile publice locale nu va fi un impediment pentru înstrăinarea sau constituirea altor drepturi reale de către proprietar. Proprietarul sau dobânditorii legali pot în orice moment, printr-o declaraţie scrisă adresată autorităţilor publice locale, să-şi întoarcă dreptul de a administra terenul agricol. Contractele de arendă vor fi opozabile până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.


Am contactat câţiva primari, pentru a se da cu părerea vizavi de această iniţiativa, opiniile cărora au fost împărţite.


Anatolie Dubceac, primar de Caracui: „La Caracui, sunt foarte multe terenuri agricole ce stau pârloagă, ca de altfel, în majoritatea localităţilor rurale din toată ţara. Respectiv, avem aproape 150 ha pământ arabil, circa 200 ha plantate cu viţă de vie şi vreo 60-80 ha de livadă, care în majoritatea stau neprelucrate. Acum doi ani, am avut nişte cereri din partea unor familii din sat care doreau să arendeze pământ pentru a-şi cultiva ceva pe el, dar neavând bază legală, atunci nu le-am putut satisface dorinţa. De aceea, noile prevederi în proiectul Codului funciar sunt foarte binevenite. Evident, că aceasta va duce la desţelenirea pământurilor, dar şi la consolidarea terenurilor agricole.”


Lucica Guştiuc, primar de Cotul Morii:Noi nu prea avem terenuri neprelucrate, poate din considerentul că satul e nou, dar şi avem doi lideri în sat care au luat în arendă pământurile, consolidându-le şi prelucrându-le. Evident că, noile prevederi ale proiectului Codului funciar sunt binevenite, astfel scăpăm de paragină, dar şi putem acumula nişte venituri suplimentare în bugetul local.”


Alexei Dimitriu, primar de Obileni: „E foarte bună iniţiativa, astfel nu vor fi lăsate în paragină terenurile agricole şi nu vor afecta terenurile adiacente cu buruiene şi vătămători. Din cele 600 de ha de terenuri agricole din localitate, vreo 30% se află în paragină. Avem multe persoane din sat plecate peste hotare, iar terenurile lăsate neprelucrate, de asemenea sunt persoane decedate, terenurile cărora nu sunt lăsate în grija nimănui. Pe de altă parte, avem familii tinere în sat, care în anul 1992, când s-a înfăptuit programul „Pământ”, nu s-au ales cu cote, de aceea acum ar vrea să prelucreze nişte terenuri agricole. Având cadrul legal, acum vom putea face puţină ordine în pământurile necultivate.”


Alexandru Todoseiciuc, primar de Crasnoarmeiscoe: „Iniţiativa e una bună, doar că, cred că vor apărea unele probleme. Pământurile necultivate de ani de zile vor trebui desţelenite, pe multe dintre acestea au crescut diverşi arbori, arbuşti, de aceea noii arendatori vor avea nevoie de investiţii nu mici pentru aceasta. Poate era cazul să apără mai demult această iniţiativă, şi atunci, situaţia era alta.”


Petru Cozlan, primar de Căţeleni: „Această modificare urma să apără demult, deoarece, într-adevăr, avem foarte multe terenuri necultivate, care de altfel degradează, dar şi strică imaginea unei localităţi. În Căţeleni avem vreo 50-60 de ha de terenuri neprelucrate. Motivele sunt diverse: proprietarii sunt în vârstă şi nu-şi pot prelucra pământul, alţii nu au finanţe pentru cultivarea lui. Totodată, avem mulţi plecaţi, decedaţi, etc., - pământurile cărora stau pârloagă. Iniţiativa e o oportunitate de a scăpa de aceste pârloage. E bună şi prin faptul că nu prevede înstrăinarea definitivă a terenului agricol, ci doar darea în arendă altcuiva pe o perioadă de 3-5 ani, iar ulterior la dorinţa proprietarului poate fi întors înapoi.”


A consemnat: Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco