• Curierul de Hâncești

Bătrânii – salvatorii sistemului de la faliment?!

Ministerul Muncii planifică reformarea radicală a sistemului de pensionare. Către anul 2026 se prevede ca vârsta de pensionare să fie majorată cu trei ani pentru bărbaţi şi cinci ani pentru femei. Acest proces va fi unul gradual, adică, începând cu 1 iulie 2017, în fiecare an vârsta de pensionare se va majora cu şase luni pentru ca persoanele să se conformeze vârstei standard, care va fi atinsă abia către anul 2026 - 65 de ani pentru bărbaţi şi 62 pentru femei. Respectiv, va creşte şi stagiul necesar de cotizare pentru femei de la 30 la 33 de ani, iar pentru bărbaţi de la 33 la 36 de ani.


Acum un an, Ministerul Muncii propunea o reformă similară, care n-a mai luat foc – egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaţilor. Atunci, ca şi acum, opinia publică şi experţii în domeniu nu susţineau această iniţiativă, considerând-o în defavoarea cetăţenilor. În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, unii candidaţi îi asigurau pe oameni că sistemul de pensionare nu va suferi modificări în ceea ce priveşte creşterea vârstei de pensionare, ca, nici peste o lună, ministerul de resort să vină cu această iniţiativă, care, cică, ar salva sistemul din colapsul iminent. Şi aceasta deoarece, pentru a întreţine un pensionar, la fondul social trebuie să contribuie 4 angajaţi în câmpul muncii, în R. Moldova însă proporţia este de 1,24 la 1, adică puţin mai mult de un contribuabil întreţine un pensionar. În ultimii ani s-a micşorat numărul persoanelor care contribuie la bugetul de asigurări, dar paralel a crescut şi numărul de pensionari. Prin urmare, veniturile sunt net inferioare acumulărilor pentru plata pensiilor.


Situaţia creată se datorează mai multor factori – migraţia masivă a cetăţenilor apţi de muncă, scăderea demografică a populaţiei, achitarea salariilor „în plic” evitându-se contribuţiile sociale, etc. Prin urmare, sistemul a ajuns să funcţioneze la limită, deficitul de peste un miliard de lei pentru achitarea pensiilor fiind acoperit din bugetul de stat, şi acesta muribund în urma fraudării sistemului bancar. Deci, tot pe umerii noştri este pusă şi această povară…


Reforma dată îi va obliga pe bărbaţi, care au o speranţa de viaţă mai scăzută decât a femeilor, să muncească practic până mor, or, în 2015, durata medie a vieţii în Republica Moldova a constituit la bărbaţi – 67,5 ani şi la femei – 75,5 ani. Altă problemă în cazul dat ar fi calitatea muncii, având în vedere faptul că potenţialul lor este foarte redus. Deci, reforma dată este ca un băţ cu două capete, pe de o parte va reduce numărul pensionarilor, menţinându-i mai mult în câmpul muncii, pe de alta, aceştia îşi vor îndeplini necalitativ obligaţiile în legătură cu starea de sănătate, care, la această vârstă este deja una foarte şubredă.


Şi atunci, care va fi rezultatul pe termen lung al acestor reforme atât de împovărătoare pentru bătrâni? În loc să fie elaborate mecanisme de încurajare a creşterii natalităţii pentru a se evita depopularea ţării, crearea locurilor de muncă pentru persoanele active, oferirea unor oportunităţi de dezvoltare a angajaţilor pentru ca aceştia să fie cointeresaţi să se menţină activi în câmpul muncii şi să nu părăsească ţara, se preferă o abordare mai simplă – să-i exploateze pe bătrânii care oricum nu mai au alte posibilităţi, cum ar fi emigrarea, şi sunt nevoiţi să muncească „în sclavie” pentru a se putea întreţine. Mai mult, pe ei nu-i întreabă nimeni dacă sunt de acord cu aceasta sau nu...Elena Zaițev

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco