• Curierul de Hâncești

Chestiuni urgente – în şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Luni, 10 iunie, Consiliul municipal Hânceşti s-a întrunit într-o şedinţă de lucru extraordinară, pe ordinea de zi a căreia s-au aflat şapte chestiuni, între care redistribuirea surselor financiare şi acordul preluării unor terenuri din proprietatea publică a Consiliului raional.


Ion Ciubuc, primarul interimar al municipiului, a menţionat faptul că impozitele funciare acumulate de la persoane fizice, în sumă de 130 000 lei, propune să fie redirecţionate în felul următor: pentru achitarea unui credit contractat de primărie şi pentru demararea lucrărilor de curăţare a canalului de evacuare a apelor pluviale de pe str. Ştefan Vodă, unde, ulterior, vor fi distribuite şi alte surse. Consilierii au aprobat prin vot unanim modificarea bugetului primăriei municipiului prin majorarea veniturilor cu suma de 432 750 lei, obţinute de la vânzarea şi privatizarea terenurilor, colectarea impozitelor funciare de la persoane fizice, precum şi din alte surse de venituri, acestea urmând să fie distribuite la compartimentul cheltuieli pentru completarea fondului de retribuire a muncii angajaţilor pe contract de muncă, lucrări de reparaţie a drumurilor deteriorate în urma calamităţilor naturale ce au avut loc la data de 2-3 iunie, comisionul la acordarea creditului, lucrări de curăţare a canalului de evacuare a apelor pluviale de pe str. Ştefan Vodă.


În cadrul şedinţei, consilierul Boris Chetruş a propus acordarea ajutorului material în sumă de 10 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare, familiei celui care a fost Anatolie Ioniţă, consilier municipal în actuala legislatură, în legătură cu decesul acestuia în urma unei boli incurabile.


Referitor la proiectul de decizie cu privire la acordul de preluare a terenurilor din proprietatea publică a Consiliului raional Hânceşti, cu suprafaţa de 2 ha, a informat viceprimarul Diana Alexandrov, care a menţionat că Consiliul raional a expediat un răspuns la solicitarea privind returnarea terenurilor transmise pentru construirea Sătucului Speranţei. „Având în vedere faptul că terenul se află în proprietatea publică a Consiliului raional Hânceşti, pentru a fi transmis în proprietatea publică a municipiului Hânceşti este necesar acordul Consiliului municipal de preluare a terenului în proprietate” – a specificat viceprimarul. În consecinţă, a fost aprobat acordul de preluare a terenurilor date, decizia urmând să intre în vigoare odată cu includerea acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

Elena ZAIŢEV

32 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco