• Curierul de Hâncești

Clubul Vârstei de Aur „Cunoaște-te pe tine însuți”

„Popoarele cele mai fericite sunt acelea care au putut să rețină mai mult pe bătrânii lor”.

Nicolae Iorga

Vârstnicii sunt acea parte din populație, din care va face parte majoritatea oamenilor. Oricine își poate imagina acea stare fiziologică și psihologică ce dureros afectează omul în etate în momentele de epuizare fizică, când devine mai puțin adaptabil și este supus unor prescripții

atât în plan social, moral, profesional, cât și în aspect familial, în modul de ași petrece timpul liber, în anumite prejudecăți și stereotipuri. Dorința vârstnicilor de a fi pe recepție cu lumea, cu ideile, cu modelele, cu semenii lor, de a citi cărți și ziare, de a asculta radioul și televizorul, de a merge la cinema și a frecventa teatre, de a purta discuții, de a comunica – de a fi prezenți în viața socială și culturală – demonstrează pe viu și combate idea prin care bătrânețea este privită ca o stagnare, ca o regresie biologică și socială.

Un stat își manifestă atitudine față de cetățenii săi și prin legile emise, inclusiv prin acele legislative privind ocrotirea oamenilor în vârstă, crearea pentru ei a condițiilor ce le-ar asigura o bătrânețe liniștită, demnă, ținând cont de necesitățile, preferințele și doleanțele lor . În realizarea acestor deziderate pur omenești își pot aduce cu succes contribuția și bibliotecile, care în multe privințe, pot substitui azilurile de bătrâni, internatele, chiar și grija superficială a unor urmași iresponsabili. .

Este nevoie de o schimbare a mentalităților, de o poziție civică corectă față de această categorie. Fiecare persoană în vârstă are o contribuție aparte, reprezintă o bogăție a societății, în multe privințe ei dețin o comoară de experiență care poate fi utilă generațiilor tinere. Motivația frecventării bibliotecii ne demonstrează că biblioteca publică este utilizată în cele mai diferite scopuri. Utilizatorii văd în bibliotecă un centru cultural, de informare, de recreare, centru de studiu și documentare.

Bibliotecii îi mai revine rolul de a fi acel spațiu al toleranței, al dialogului, al comunicării, oferind activități culturale și de agrement pentru oamenii în etate. Iar mai nou de prestări a serviciilor în cadrul Programului Național Novateca: Servicii de asistență la depistarea surselor informaționale; servicii internet, familiarizarea celor vârstnici cu noile tehnologii informaționale; acordarea de servicii la domiciliu „Cartea la domiciliu”; servicii de fotocopiere-multiplicare gratuită a materialelor solicitate; servicii de informare prin telefon „Alo, Biblioteca?” ; oferirea spațiului pentru întruniri și discuții ș.a. Primul serviciu în acest Program, la Biblioteca publică raională „ÎPS Antonie Plămădeală”, a fost fondarea clubului „Cunoaște-te pe tine însuți...”, în anul 2014, cu beneficiarii bibliotecii de vârstă înaintată și nu numai. Deși inițial clubul avea doar câțiva membri, pe parcurs (impactul activităților) s-au înscris mai mulți la bibliotecă, numai ca să fie prezenți la ședințele clubului.

Clubul Vârstei de Aur contribuie la: Excluderea disparităților în servire; impactul social; atragerea persoanelor în etate; prevenirea izolării sociale; readucerea în viața socială și culturală activă; stimularea comunicării; explorarea experienței și a potențialului uman ș.a. Programe culturale a clubului: Consemnarea sărbătorilor naționale și internaționale, religioase; date calendaristice memorabile; prezentări de carte; vernisaje de pictură, artizanat; convorbiri literare, șezători; lecturi selective; omagieri ale membrilor clubului ș.a. Aici ași menționa pasiunea prietenilor bibliotecii ca: Valeriu Țurcan –publicist; Eleonora Fomiciov, Ludmila Fedotchin – broderie; Eduard Conencov – pictură; Elisaveta Ganganu, Petru Olaru – păstrători și promotori a tezaurului neamului; Patraș Ludmila – poezie; Valentina Popovici – colectoare a plantelor medicinale; Soții: Maria și Constantin Marian, Faina și Constantin Carabajac – promotori ai unui mod de viață sănătos ș.a. Aici se simt cel mai bine pentru că sunt: așteptați respectați, înțeleși și își doresc continuitate.

Larisa Suleimanov, bibliograf,

Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală”

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco