• Curierul de Hâncești

Comisia raională pentru salubrizare a evaluat starea lucrurilor din teritoriu

La 2 mai, cum a fost stabilit anterior, comisia raională pentru monitorizarea, desfăşurarea şi totalizarea bilunarului de salubrizare a localităţilor şi a concursului „Cea mai verde, salubră şi amenajată localitate” s-a întrunit în cea de-a doua şedinţă, în cadrul căreia responsabilii grupelor i-au raportat vicepreşedintelui raionului pe agricultură Dumitru Cornei starea lucrurilor din teritoriu.

„Încet şi greu...”


La prima şedinţă a comisiei s-au format trei grupe care urmau să inspecteze localităţile raionului împărţite în trei zone. Astfel, Vasile Breahnă, şeful Inspecţiei Ecologice Hânceşti, responsabil de prima grupă, a vorbit despre mersul lucrărilor de salubrizare a localităţilor incluse în prima grupă şi faptele constate la 23 aprilie, curent, când s-a deplasat cu membrii comisiei în teritoriu: „Au trecut două luni de la începutul bilunarului şi, cu părere de rău, lucrurile nu s-au prea mişcat din loc. La Bozieni, de exemplu, înainte cu două săptămâni de a ieşi în teritoriu, primarul a promis să facă curat în albia r. Cogâlnic, pe stadion, la gunoişte, dar am constatat că era curat doar în jurul instituţiilor de menire socială. La Dubovca, sunt departe de finalizarea salubrizării, la Fârlădeni situaţia e mai bună, două unităţi de transport făceau curat la gunoiştea din sat, la fel şi la Buţeni, unde un tractor lucra la gunoişte. Însă, cu regret, alături de gunoişte se află un părculeţ plin de deşeuri, pungi de polietilenă, însă primarul a promis că va face curat în parc şi va efectua lucrări de amenajare. La Fundul Galbenei erau în toi lucrările de construcţie a unui gard la gunoişte, iar în sat am observat că este curat. La Logăneşti, problema cea mai stringentă este gunoiştea. I-am solicitat primarului să găsească tractoare şi să facă ordine la gunoişte, în rest, starea sanitară este bună. La Stolniceni se lucrează, dar încet şi greu” – a făcut o totalizare Vasile Breahnă.


Crasnoarmeisoe şi Nemţeni – cu un pas mai înaintea altora


Ion Sîrbu, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, responsabil pe grupa 2, a specificat că membrii grupei s-au deplasat în teritoriu la 19 aprilie, curent, efectuând inspecţii pe parcursul a două zile. „Au fost inspectate toate localităţile incluse în zona 2, am discutat cu factorii de decizie din primării, dar e prematur să facem o concluzie, întrucât încă se lucrează la capitolul salubrizare şi amenajare. La Crasnoarmeiscoe şi Nemţeni am constat o stare de lucruri mai bună comparativ cu alte localităţi, însă cea mai mare şi urâtă problemă rămâne a fi gunoiştea, practic în fiecare localitate, dar administraţiile locale ne-au promis să îmbunătăţească situaţia. Urmează să mai avem o deplasare în teritoriu pentru a face concluziile finale referitor la lucrările efectuate” – a specificat Ion Sîrbu, care a fost susţinut în aceasta de Dumitru Cornei, care a menţionat că este necesar de efectuat încă câte o deplasare pentru a grăbi primarii să finalizeze lucrările, întrucât bilunarul se încheie la 31 mai, când vor fi făcute şi totalurile concursului.


Implicarea autorităţilor - diferită


Inspectorul de mediu Albert Darie a prezentat succint situaţia din teritoriul zonei 3, cu menţiunea că, la general, implicarea autorităţilor se vede, doar că în proporţii diferite, cea mai gravă problemă constituind-o, la fel ca peste tot, gunoiştile. „La Lăpuşna, în momentul deplasării noastre, se lucra la îndiguirea gunoiştii, am observat că este curat prin sat şi la cimitir. Întrucât localitatea e mare, necesită mai mult timp pentru a implica localnicii să facă curat peste tot. În Păşcani-Pereni se lucrează, în localitate e curat, spaţiile verzi sunt amenajate. La gunoiştea din Secăreni deşeurile sunt înhumate, se efectuează îndiguirea, dar locul amplasării şi gestionarea gunoiului reprezintă o problemă, însă există un plan de măsuri cu privire la salubrizare, care urmează a fi îndeplinit, ceea ce este lăudabil. La Boghiceni, localitatea este amenajată, s-au plantat arbori, dar gunoiştea lasă de dorit. În Pervomaiscoe, cimitirul este bine îngrijit, este curat pe străzile centrale, s-au observat lucrări de acces spre gunoişte, doar că mai trebuie amplasate panouri de informare şi avertizare. La Cărpineni, de asemenea, s-a lucrat foarte bine”.


Transport pentru gunoi lipsă şi fântâni necurăţate


Tamara Pascari, şefa serviciului CSP Hânceşti, a atras atenţia asupra unor probleme pe care comisia le-a constatat în teritoriu, şi anume lipsa transportului pentru evacuarea deşeurilor la gunoiştile autorizate la care să aibă acces populaţia, precum şi lipsa iniţiativei din partea autorităţilor în ceea ce priveşte curăţarea şi clorarea fântânilor. „Doar primăriile Cărpineni, Boghiceni, Voinescu şi Buţeni s-au adresat la CSP pentru a solicita prelucrarea surselor de apă potabilă din teritoriu, nici măcar întreprinderea municipală din or. Hânceşti nu ţine sub control calitatea apei din apeduct. Probele prelevate din sursele de apă de pe teritoriul raionului demonstrează că apa este de calitate foarte proastă, chiar şi în sursele de alimentaţie a instituţiilor pentru copii, întrucât în apropierea acestora sunt amplasate surse de poluare, cum ar fi haznale, animale domestice etc., şi nu există un reţele de canalizare”.


Gospodăriile comunale de gestionare a deşeurilor – necesare în toate localităţile


Dumitru Cornei a menţionat că este imperios necesar un plan de acţiuni în acest sens şi de colaborat cu autorităţile locale de nivelul I pentru a lua măsurile necesare şi de înlăturat problemele existente în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii apei, dar şi a situaţiei cu gunoiştile: „Am propus plantarea gardurilor verzi din salcâm boieresc, şi nu a gardurilor care pot fi demontate peste noapte sau deteriorate. O mare problemă este lipsa gospodăriilor comunale de gestionare a deşeurilor, ceea ce creează mari probleme la evacuarea şi depozitarea gunoiului. Trebuie create astfel de gospodării, care să fie dotate cu unitate de transport şi, o dată pe săptămână, să se evacueze deşeurile din localitate. Despre aceasta trebuie să discutăm cu primarii când mergem în teritoriu, inclusiv despre lipsa panourilor de informare şi avertizare, cu indicarea amenzilor prevăzute de lege în cazul gestionării incorecte a deşeurilor – în 99% din localităţi acestea lipsesc. Să discutăm cu primarii şi cu oamenii din localitate pentru a-i conştientiza de faptul că toate aceste măsuri se fac nu pentru a bifa o activitate, dar pentru sănătatea şi bunăstarea lor. De asemenea, trebuie să monitorizăm calitatea prinderii puieţilor.”

Cu o iniţiativă plauzibilă, acceptată de toţi, a venit Vasile Breahnă, şi anume ca, în cadrul întrunirii administraţiei raionului cu primarii din teritoriu, lunar şi nu doar în cadrul bilunarului, să se prezinte informaţia din teritoriu vizavi de acest aspect şi să-i cheme „la raport” pe primari pentru a-i întreba despre situaţia din localitate. „Acolo unde primarii implică şi cetăţenii, se văd rezultate, însă de lucrat trebuie tot anul împrejur, nu doar în cele 2-3 luni ale campaniei de salubrizare, doar aşa în satele noastre va fi ordine” – a spus în încheiere dl Breahnă.

Comisia a stabilit ca următoarea şedinţă să se desfăşoare la 20 mai, după ce se vor mai efectua o serie de deplasări în teritoriu.

Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco