• Curierul de Hâncești

Concursul „Cel mai bun pădurar” organizat de Î.S.”Î.S. Hâncești-Silva”și-a desemnat învingătorii

Miercuri, „Î.S. Hâncești-Silva” şi-a desemnat cei mai buni pădurari în cadrul unui concurs devenit deja tradiţie, la care de data aceasta au participat pădurarii ocoalelor silvice Bobeica, Bozieni, Buţeni, Bujor, Cărpineni, Logăneşti şi Mereşeni.


Competiția are ca scop perfecționarea pregătirii profesionale, ridicarea nivelului de gospodărire a fondului forestier. Concursul, care se desfășoară anual în mai multe etape: faza la ocolul silvic, faza la întreprinderea silvică și la nivelul Agenției „Moldsilva”, își propune ca scop să stimuleze interesul pădurarilor cu vechime, dar și a celor mai noi în domeniu, pentru aprofundarea cunoștințelor individuale în ceea ce privește normele tehnice la lucrările silvice și standardelor aprobate, protecția pădurii și paza fondului cinegetic, lucrările de regenerare a pădurii, normelor de securitate si sănătate în muncă.

Experiența și-a spus cuvântul, astfel al doilea an consecutiv, învingător a fost desemnat pădurarul cant. nr. 2, Ocolul Silvic Cărpineni, Burlacu Victor, pe locul II s-a clasat pădurarul cant. nr. 6, OS Buțeni, Bejan Sergiu, iar pe locul III s-a clasat pădurarul cant. nr. 4, Ocolul silvic Bobeica, Samson Dumitru. Etapa concursului la nivel ramural, organizată de Agenția „Moldsilva” și Federația Sindicatelor „Sindsilva” va avea loc la data de 07 septembrie 2018, unde Victor Burlacu va reprezenta Î.S. „Î.S. Hâncești-Silva”. Îi urăm succese și rezultate remarcabile.

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco