• Curierul de Hâncești

Consilierii au aprobat noi modificări la strategia raionului şi două demisii din funcţie

Ieri, în şedinţa ordinară a Consiliului raional, aleşii locali au pus în discuţie peste treizeci de chestiuni, marea majoritate ţinând de domeniul social, de învăţământ şi sănătate.


În legătură cu decesul subit al consilierului Ludmila Căruţă, aleasă pe lista Partidului Politic Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), Comisia Electorală Centrală a declarat vacant un mandat de consilier în Consiliul raional, respectiv, printr-un proiect de decizie, consilierii raionali au atribuit mandatul de consilier candidatului supleant Igor Ţurcanu, de pe lista PSRM

Mai multe întrebări, dar şi dezbateri au apărut după ce consilierii au luat act de materialele informative şi raportul privind mersul îndeplinirii Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hânceşti 2013-2020 în perioada anilor 2015-2017, prezentat de preşedintele raionului Ghenadie Buza, aceştia venind cu unele obiecţii, sugestii şi propuneri în vederea ameliorării situaţiei social-economice a raionului.

Consilierul PDM Anatolie Chetraru a ţinut să afle ce s-a întreprins vizavi de ameliorarea situaţiei în domeniul de sănătate, şi anume privind reparaţia blocului terapeutic, în care sunt amplasate secţiile de cardiologie, neurologie, terapie, starea acestora fiind una nesatisfăcătoare.

„La moment, raionul Hânceşti are mult mai multe obiective de implementare pentru domeniul medical. De curând, Consiliul raional a aplicat la un proiect transfrontalier, prin care mizăm să atragem nişte investiţii pentru reparaţia capitală a întregului bloc, respectiv celor trei secţii – cardiologie, neurologie şi terapie, totodată se prevede construcţia unei pasarele care va face legătură cu blocul chirurgical, prin intermediul căreia vom diminua riscurile în cazul transportării pacienţilor mai gravi. Ne punem toate speranţele în proiectul respectiv, pentru a redresa situaţia ce există la moment în acest bloc medical” a fost replica dlui preşedinte.

În acelaşi context, dl Chetraru a îndemnat consilierii să analizeze situaţia, precum şi necesităţile Spitalului raional Hânceşti, şi în legătură cu strategia Ministerului de Sănătate de a transforma această instituţie într-un spital regional, să înainteze o scrisoare către Guvern şi Ministerul Sănătăţii pentru acordarea unui sprijin financiar. Mai multe întrebări a avut dl preşedinte din partea unor consilieri şi vizavi de situaţia aprovizionării satelor din raion cu apă potabilă, în unele dintre care situaţia este critică la acest capitol.

Consilierul democrat Igor Eremia a propus ca un punct al strategiei raionului să se refere neapărat la necesitatea atragerii specialiştilor în domeniul de sănătate din raion, lipsa cărora este foarte acută la moment. Cu unele modificări şi propuneri făcute atât în cadrul comisiilor de specialitate cât şi a şedinţei în plen proiectul de decizie sus-menţionat a fost votat de majoritatea consilierilor.

Cu o informaţie actuală a venit în plenul şedinţei şi şefa Direcţiei raionale de Învăţământ Valentina Tonu, cu referire la acţiunile de redimensionare a reţelei de învăţământ din raionul Hânceşti, trimestrul II al anului 2018.

„În ultimii ani, sistemul educaţional din raion, precum şi cel din ţară, a trecut prin mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea învăţământului, asigurarea accesului fiecărui copil la o educaţie de calitate.

Problema principală care dictează acţiuni de redimensionare a sistemului în ultimii ani este şi insuficienta asigurare cu cadre. La moment sistemul raional de învăţământ duce lipsă de 121 de pedagogi, până în toamnă, nu este exclus să ajungem la 130 de cadre didactice. Disciplinele şcolare cu cea mai mare criză de profesori sunt: matematica, istoria, limba şi literatura română, învăţământ primar, etc. Instituţiile cu cel mai mare deficit de cadre sunt: GM Voinescu, unde de mai multe luni nu avem director” a specificat dna Tonu, în nota sa informativă la proiectului de decizie, aprobat de către consilieri.

După examinarea mai multor proiecte de decizie ce ţineau de domeniul medical din raion, inclusiv aprobarea statelor de personal, de instituire a comisiilor Consiliilor administrative medicale, aprobarea planului teritorial de control al tuberculozei, etc., consilierii raionali au luat act şi au aprobat două cereri de eliberare din funcţie din proprie dorinţă, a directorului interimar IP Centrul raional de Cultură „Conacul Manuc Bey” Tudor Plăcintă şi vicepreşedintelui raionului pe domeniul economiei Constantin Vlas. Preşedintele raionului, Ghenadie Buza le-a mulţumit ambilor pentru profesionalismul şi responsabilitatea de care au dovadă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dorindu-le succese pe viitor.

„Rog să-mi fie acceptată cererea…, atât resursele fizice cât şi cele intelectuale mi s-au epuizat” a fost explicaţia dlui Plăcintă la cererea de eliberare depusă.

Constantin Vlas şi-a motivat încetarea mandatului de vicepreşedinte al raionului înainte de termen cu apariţia unei oferte avantajoase de muncă, nu înainte de a mulţumi colegilor săi, celor doi vicepreşedinţi, consilierilor raionali, preşedintelui raionului, echipei din cadrul aparatului preşedintelui, şefilor de direcţii raionale, etc., pentru colaborare, pentru deschiderea şi receptivitatea acceptării ideilor şi proiectelor la care dânsul şi-a adus nemijlocit contribuţia, contribuind astfel într-o măsură oarecare la dezvoltarea şi prosperarea raionului.


Tatiana TODOSEICIUC

144 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco