• Curierul de Hâncești

Consilierii raionali au aprobat Bugetul raionului pentru anul viitor


Vinerea trecută, 21 decembrie, Consiliul raional Hânceşti a convocat ultima şedinţă din acest an, în cadrul căreia s-a aprobat Bugetul raionului pentru anul 2019. Motivând discutarea proiectelor de decizii în cadrul comisiilor de specialitate, acestea au fost votate rapid, unele fiind menţionate doar cu numărul.

Înainte de a purcede la dezbaterea proiectelor de decizie, consilierul PDM Igor Eremia, preşedintele comisiei buget şi finanţe, a venit cu o clarificare în faţa consilierilor: „În mass-media şi pe reţelele de socializare au apărut unele învinuiri în adresa preşedintelui raionului Ghenadie Buza cu privire la ajutorul de 20 mii lei, primit ilegal din Fondul de rezervă, acordat pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale la zona cervicală. Vreau să declar că iniţiativa a venit de la mine personal şi a fost votată de toţi cei 32 consilieri prezenţi la şedinţă, dl preşedinte la acel moment, fiind în concediu medical, nici nu a ştiut de această iniţiativă, mai mult, nici nu există vreo cerere din partea dumnealui pentru solicitarea acestui ajutor. Pe parcursul mandatelor anterioare, am alocat ajutoare materiale şi ex-consilierilor, şi foştilor vicepreşedinţi, iar preşedintele este cetăţean ca toţi cetăţenii acestui raion şi are dreptul să beneficieze de ajutor material. Această învinuire din partea deputatului Grigore Cobzac este o modalitate de a duce în eroare opinia publică şi de a acumula dividende politice, de aceea vă îndemn să confirmăm prin semnăturile noastre ceea ce s-a votat atunci, semnând o declaraţie” – a reiterat Igor Eremia, după care secretarul Consiliului raional, Elena Moraru Toma, a dat citire declaraţiei. Ion Mereuţă, şeful Oficiului Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat, a susţinut legalitatea deciziei, referindu-se la prevederile cadrului legal, care specifică că, din Fondul de rezervă se pot aloca ajutoare materiale nu doar persoanelor social-vulnerabile, dar şi altor categorii de persoane în diferite situaţii de urgenţă.


Odată epuizat acest subiect, s-a trecut la aprobarea Bugetului raionului pentru anul 2019, care la partea de venituri constituie 262930,7 mii lei, la partea de cheltuieli 260783,7 mii lei, cu un excedent de 2147,0 mii lei. Bugetul a fost aprobat în două lecturi, fără dezbateri, cu majoritatea voturilor, abţinându-se de la vot fracţiunea PLDM şi consilierii Igor Ţurcanu şi Valentina Gak (veniţi în consiliu pe listele PSRM).


Discuţii mai aprinse a suscitat proiectul de decizie cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al raionului Hânceşti” pentru deputaţii primului Parlament, semnatarii Declaraţiei de Independenţă Ioan Ciuntu şi Iacob Negru. Consilierul PLDM Valentina Manic s-a arătat contrariată de faptul că acest titlu onorific se acordă prea des, fără filtre, practic în cadrul fiecărei şedinţe, prin aceasta discreditându-se valoarea acestuia. „Consider că ar trebui să analizăm mai atent activitatea şi meritele persoanelor cărora li se acordă acest titlu şi să-i alegem pe cei mai buni dintre cei mai buni” – a specificat dna Manic, căreia i s-a alăturat colegul de fracţiune, Milentie Moraru, care a lăudat activitatea prodigioasă de zeci de ani a lui Iacob Negru, dar nu s-a arătat de acord cu faptul că Ioan Ciuntu, care este originar din Călăraşi şi a activat doar câţiva ani la Hânceşti, ar fi în măsură să primească acest titlu meritoriu.


La cele spuse, Ghenadie Buza a răspuns că iniţiativele de acest gen vin de obicei din partea unui grup de cetăţeni, luând în calcul meritele şi motivele pentru care aceste persoane au fost selectate pentru decernarea titlului de „Cetăţean de onoare al raionului Hânceşti”, iar decizia aparţine până la urmă consilierilor. În proiectul de decizie cu privire la acordarea acestui titlu, este menţionat faptul că Ioan Ciuntu, exponent al raionului Hânceşti în Parlamentul-90, a fost un activist nu doar la nivel local, ci şi republican, fiind cunoscut peste hotarele ţării, care a desfăşurat o activitate prodigioasă în satele raionului Hânceşti şi în mod deosebit în or. Hânceşti. În finalul disputei, consilierul PDM Anatolie Chetraru a venit cu propunerea de a vota de această dată pentru cele două candidaturi, iar pe viitor de a fi creată o comisie care să examineze cererile cu privire la acordarea titlului şi să hotărască care dintre acestea să fie propuse în cadrul şedinţelor consiliului.

Elena ZAIŢEV

9 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco