• Curierul de Hâncești

Copiii de la Sofia - într-un gimnaziu nou!

Începând cu 1 septembrie 2015, cei 75 de elevi şi patru pedagogi de la gimnaziul din s. Sofia au trecut să înveţe în gimnaziul din s. Negrea, un edificiu cu trei nivele şi toate condiţiile decente de instruire.


  De fapt, comasarea celor două gimnazii urma să aibă loc încă câţiva ani în urmă, pe motiv că comisia raională, responsabilă de controlul pregătirii şcolilor către noul an şcolar, nu i-a eliberat aviz de funcţionare gimnaziului Sofia, (care este amplasat într-o clădire adaptată), din mai multe cauze: prezenţa igrasiei pe pereţii mai multor săli de clasă şi sălii de sport, neamenajarea adecvată a bucătăriei, lipsa sistemului de apă şi canalizare, insuficienţa cadrelor didactice, precum şi numărul mic de copii. Cu toate acestea, chiar şi în lipsa unui aviz de activitate, aprobat pe anul de studii 2014-2015 de către Direcţia raională de Învăţământ, instituţia a activat în anul trecut în s. Sofia. 


   „În baza prevederilor Codului Educaţiei, privind reorganizarea şcolilor mici şi optimizării cheltuielilor, începând cu 1 septembrie 2015, s-a făcut arondarea claselor de la gimnaziul Sofia cu cele de la Negrea, instituţia din s. Sofia fiind închisă. Toţi copiii şi profesorii din Sofia au fost încadraţi în procesul instructiv-educativ, într-o instituţie cu condiţii mult mai bune, fiind dotată şi asigurată cu toate necesare pentru o educaţie de calitate” – ne-a declarat pentru CURIER Valentina Tonu, şefa Direcţiei raionale de Învăţământ. 


  „Capacitatea şcolii noastre este de 460 de locuri, la moment împreună cu copiii veniţi de la Sofia avem 227 de elevi – ne spune directorul gimnaziului din Negrea, Liuba Donică. Deşi distanţa dintre localităţi nu este atât de mare, la dispoziţia copiilor sunt puse două microbuze şcolare, ce fac patru ture pe zi dimineaţa şi la amiază.” Referindu-se la alimentaţia copiilor din şcoală, dna director ne-a specificat că alături de copiii din clasele primare, din familii vulnerabile şi copiii cu CES din s. Negrea sunt alimentaţi şi toţi cei 75 de elevi veniţi din gimnaziul Sofia, deoarece aşa prevede legislaţia în vigoare. În acelaşi context, dna Donică şi-a exprimat regretul că bugetul instituţiei, din păcate, astăzi nu permite alimentarea tuturor copiilor din gimnaziu, adică a elevilor din clasele mari din s. Negrea. „O problemă stringentă a instituţiei este şi necesitatea a încă unei unităţi de transport, necesară pentru transportarea elevilor din Satul Vechi Negrea, aceştia având de parcurs circa 4 km până la şcoală, problemă pe care sperăm să o soluţionăm în timpul apropiat.” 


    Deşi acum un an, când am vizitat gimnaziul Sofia, în pofida condiţiilor inadecvate de studii în care învăţau, atât elevii cât şi profesorii nu se vedeau într-o altă instituţie de învăţământ decât în cea din satul de baştină, actualmente aceştia s-au arătat foarte satisfăcuţi de noua schimbare. 

    „Eu mi-am pornit activitatea de pedagog, după universitate, aici, în gimnaziul Negrea, activând în această şcoală un an, şi probabil, tot aici, o voi încheia”- ne spune Galina Grinciuc, profesoară de fizică şi fost director al gimnaziului Sofia, care a activat în funcţia dată timp de 9 ani. Copiii noştri s-au acomodat foarte bine în noua instituţie, respectiv şi noi, toţi cei patru profesori, ne-am încadrat în noul colectiv, având ore de ajuns.”


  Şi copiii s-au arătat bucuroşi de transferarea în noua şcoală. „Aici este o sală mare de sport, sunt secţii sportive mai multe – fotbal, baschet, pe care le frecventăm”- ne spune Ion Sverjinschi, elev în cl. IX. Elevii clasei a VI-a: Natalia Mataseevici, Emanuela Gandrabura şi Marcu Boboc ne-au spus aproape într-un glas că noua şcoală e mult mai frumoasă, încăpătoare şi mare în care se simt deja ca la ei acasă. 


  Întrebat de CURIER, care va fi soarta de mai departe a edificiului fostului gimnaziu de la Sofia, primarul localităţii Ion Mârza ne-a specificat următoarele: „Edificiul respectiv este la balanţa primăriei locale, de aceea vom avea grijă să-l menţinem la nivelul cuvenit. Deja s-au adresat mai multe persoane din sat pentru a le acorda spaţii în arendă – două persoane pentru a deschide un atelier de croitorie, alte două – un salon de frumuseţe, o persoană – o afacere în domeniul comercial. Şi deoarece este o sală mare sportivă, vom inaugura nişte secţii sportive pentru antrenarea copiilor şi tineretului din sat.”Tatiana Todoseiciuc

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco