• Curierul de Hâncești

Creştem paraziţi ai societăţii, că ne convine?!

Anual în Bugetul de Stat se prevăd finanţe pentru Fondul republican de susținere socială a populației, mii şi milioane de lei..., pentru acordarea ajutoarelor materiale celor din familii socialmente-vulnerabile.


Respectiv, pentru a beneficia de acest ajutor trebuie să te conformezi la o întreagă sistemă birocratică, de prezentare a unui teanc de acte și certificate, ce ţi-ar confirma statutul de persoană nevoiaşă, fără un loc stabil de muncă, fără minimum de existență, adică fără posibilitatea de a te întreţine şi a supravieţui... Chiar dacă, după cum am spus mai sus, e o procedură destul de anevoioasă, anual avem, totuşi, foarte mulţi beneficiari de acest gen, unii dintre care aş spune, sunt „clienți” permanenţi, care trăiesc bine mersi din ... mila statului. În ultima perioadă, se încearcă să se includă nişte restricţii mai drastice vizavi de beneficiarii acestui ajutor, făcându-se o analiză mai amplă a anchetei sociale a beneficiarului, cu verificarea nemijlocită a tuturor bunurilor din proprietate. Totodată, prin unele modificări la legea respectivă, se preconizează ca potenţialii beneficiari de ajutor social să fie încadraţi obligatoriu de către primăria locală în lucrări publice neremunerate... Toate acestea, cu scopul de a micşora numărul exorbitant al acestor beneficiari, şi respectiv ca acest ajutor să ajungă într-adevăr doar la cei aflaţi la limita sărăciei... Până aici e bine. Să zicem, că scăpăm de acei ce beneficiază neîntemeiat de ajutor, dar ce facem cu ei ulterior, unde îi aruncăm? Ce le oferim în loc? Salarii de 1200-1500 lei?


Mă întreb, oare nu ar fi mai lesne să majorăm salariile angajaţilor în toate sferele din sistemul de stat şi privat, precum şi pensiile oamenilor, bursele studenţilor şi indemnizaţiile mamelor care-şi cresc copiii, ca să nu ajungă aceştia să cerşească mila statului... şi respectiv să lichidăm acest fond, ce în mare parte, creşte doar paraziţi ai societăţii...


Oare dacă oamenii ar avea locuri de muncă bine plătite, cu salarii şi condiţii decente de lucru, oare am avea atâţia şomeri sau atâţia beneficiari de ajutor social? Cred că nu...Să ştiţi, că unii conştient devin şomeri, deoarece ştiu, că mai bine stau degeaba acasă şi primesc acel ajutor social, decât să lucreze degeaba, pentru ca ulterior să primească un salariu mizer.

Atunci când guvernanţii noştri declară sus şi tare că, conform prognozei indicatorilor macroeconomici salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost stabilit în sumă de 5300 lei, iar cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este de 2380 lei pe lună, de facto, majoritatea populaţiei din ţara noastră trăieşte la limita minimului de existenţă. Datele statistice arată că minimul de existenţă mediu lunar este cu greu acoperit de veniturile medii lunare disponibile pentru populaţie.

Astfel, în dorința aprigă a guvernanţilor noştri de a schimba ceva în bine în această ţară, nu ştiu de ce, dar se menţine, totuşi, un sistem viciat de gestionare a finanţelor bugetare... Poate nu în zadar se spune, că peştele de la cap se strică, şi parafrazând proverbul dat, aş spune că degeaba încercăm să-l curăţim de la coadă..., pentru că atâta timp cât capul nu-i va fi tăiat cu totul, putoarea lui se va răspândi în întreaga ambianţă...Tatiana Todoseiciuc

1 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco