• Curierul de Hâncești

După mai mute indicaţii primite, primarii s-au plâns a câta oară că nu au cu cine lucra în teritoriu

La prima şedinţă din acest an

Marţi, primarii din raion s-au întrunit în tradiţionala şedinţă cu administraţia raionului, de altfel prima din acest an. Vicepreşedintele raionului, Iurie Levinschi care la moment deţine interimatul funcţiei de preşedinte al raionului, a dat start şedinţei venind cu un mesaj de felicitare către cei prezenţi, cu ocazia marcării la data de 1 februarie a zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală.


Vicepreşedintele a ţinut să le mulţumească primarilor pentru colaborarea fructuoasă, dorindu-le şi pe viitor să fie la fel de activi în soluţionarea problemelor din comunitate, să aibă succese, respect şi apreciere din partea consătenilor. După care cu o informaţie de ordin general vizavi de activitatea administraţiei publice locale cu privire la copiii aflaţi în situaţii de risc a venit vicepreşedintele raionului Vera Patraşcu, care a făcut o trecere în revistă a celor mai grave cazuri înregistrate pe parcursul anului 2018 la acest capitol. „În total, pe parcursul anului trecut, de către comisia raională au fost precăutate 256 de cazuri ale copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu 84 cazuri mai multe comparativ cu anul anterior, 2017. Totodată, în anul 2018, împreună cu dvs., dragi primari, dar şi alte servicii abilitate în acest sens, s-a făcut o claritate la capitolul evidenţa copiilor din această categorie, aceştia fiind catalogaţi conform statutului pe care-l deţin. În aceiaşi perioadă vizată, cu regret, am intervenit în circa 77 de cazuri de separare a copiilor de familie, prin plasarea acestora în instituţii de tip rezidenţial, cel mai grav fiind faptul că în majoritatea cazurilor, 54 dintre acestea, nu am găsit nici o formă de protecţie din partea administraţiei publice locale. Totodată, 33 de copii din categoria celora aflaţi în situaţii de risc, au fost luaţi sub tutelă şi curatelă.” În acelaşi context, dna vicepreşedinte a specificat faptul, că în ultima perioadă se atestă o creştere considerabilă a cazurilor de implicare a minorilor în săvârşirea anumitor infracţiuni. „Ne îngrijorează faptul că îndeosebi în anul 2018 a crescut numărul minorilor implicaţi în săvârşirea anumitor infracţiuni, a minorilor cu comportament deviant, agresiv care încălcă ordinea publică, a copiilor care consumă băuturi alcoolice şi a minorelor cu comportament amoral, a cazurilor de violenţă între copii minori, etc.”- a specificat dna Patraşcu, care a chemat primarii la o colaborare cu Direcţia de Învăţământ, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Inspectoratul de Poliţie, reprezentanţii sistemului de sănătate din raion, pentru a ţine sub control, dar şi a monitoriza prin intermediul echipei multidisciplinare constituite în fiecare primărie.


O altă întrebare de pe ordinea de zi a şedinţei primarilor a vizat executarea Planului de donare de sânge pe anul 2018 şi Planul de donare pentru anul 2019. În lipsa, şefei Secţiei Transfuzie a Sângelui Liliana Buza, cu o informaţie la acest subiect a venit tot dna Patraşcu care a menţionat că 72 la sută din primăriile din raion au executat sarcina de donare de sânge în anul trecut peste 50%. „Planul de donare de sânge pe anul 2019 este un pic micşorat, cu aproximativ 200 de donări, de aceea vă rog foarte mult, dlor primari, să încercaţi să menţineţi măcar rezultatele anului trecut, pentru a asigura cantitatea necesară a produselor sanguine, atât de necesară întru salvarea unor vieţi omeneşti”- a încheiat dna vicepreşedinte.


În cadrul aceleiaşi şedinţe, şefa Centrului de Sănătate Publică, Tamara Pascari, a chemat primarii la colaborare, amintindu-le să prezinte informaţia ce ţine de cartografierea obiectivelor comerciale, îndeosebi atrăgându-le atenţia să ia la control acele magazine, buticuri sau gherete care sunt amplasate la o distanţă mai mică decât 20m de la o instituţie de învăţământ sau instituţie medicală. „Vrem o colaborare viabilă la acest capitol, ca împreună să contribuim la protecţia sănătăţii publice”, a încheiat dna Pascari, nu înainte de a le ţine o mică lecţie primarilor despre dauna fumatului şi interdicţiile Legii fumatului, în acest sens.


Cu mai multe indicaţii şi cerinţe de conformare la legislaţia în vigoare a venit în faţa aleşilor locali Valentina Braga, auditor intern, atunci când s-a referit la modificările unor acte normative vizavi de sistemul de control intern managerial. Mai mulţi primari s-au arătat indignaţi de volumul de lucru la acest capitol, pregătirea şi prezentarea diverselor informaţii, abilităţi, care, spun ei, cad doar pe umerii lor, neavând specialişti în teritoriu. „Am rămas cu 2-3 specialişti în primărie, majoritatea pleacă din cauza salariilor mici, nu avem cu cine lucra…”- au replicat mai mulţi primari, revoltaţi de procedurile birocratice.

Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco