• Curierul de Hâncești

Şedinţa consiliului raional


La şedinţa de săptămâna trecută - Consiliul raional a aprobat alocarea surselor financiare pentru procurarea uniformelor poliţiştilor, dar şi pentru susţinerea sportivilor din raion


Săptămâna trecută, Consiliul raional Hânceşti s-a întrunit într-o şedinţă, în cadrul căreia s-au examinat 34 de chestiuni. Printre acestea se numără executarea Bugetului raional pe primul semestru al an. 2017, efectuarea unor modificări şi completări în Bugetul raional pentru anul 2017, reorganizarea unor instituţii de învăţământ general şi liceal, repartizarea mijloacelor financiare pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale din raion pe anul în curs ş.a.

Prima chestiune examinată a fost cu privire la executarea Bugetului raional pe semestrul I al an. 2017, informaţie prezentată de şefa Direcţiei Generale Finanţe Galina Erhan, care, pe lângă informaţia prezentată în proiectul de decizie şi anexele acestuia, la solicitarea consilierilor, a mai vorbit şi despre cheltuielile pentru alimentaţia copiilor în instituţiile de învăţământ.


Dna Erhan a menţionat că situaţia este îngrijorătoare în instituţii precum GM Păşcani, Şcoala primară-grădiniţă Fârlădeni, dar şi în GM „M. Viteazul”, GM Cărpineni, GM Oneşti şi GM Topor, unde sursele financiare pentru alimentaţie s-au executat la un nivel mai scăzut.


Consilierul Anatolie Chetraru i-a reproşat şefei Direcţiei Finanţe că prezintă informaţia despre executarea bugetului doar pe jumătate de an, când ar fi trebuit să o prezinte deja pe 9 luni. „Trebuia să examinăm executarea bugetului pe primul semestru acum două luni, informaţia trebuia prezentată la timp” – a specificat dl Chetraru, la care dna Erhan a argumentat că, potrivit prevederilor legale, informaţia dată se prezintă pe semestre, şi, întrucât bugetul se execută după un sistem trezorerial nou, aceasta a necesitat timp.  


În consecinţă, s-a aprobat raportul privind executarea Bugetului raional pe primul semestru al anului 2017 sub aspectul clasificaţiei economice la venituri în sumă de 108905,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 96351,1 mii lei.


Următoarea chestiune a fost cu referire la efectuarea unor modificări şi completări în Bugetul raional pentru anul 2017, prezentată la fel de Galina Erhan. La întrebarea dată, s-au iscat mai multe discuţii în jurul unor puncte precum acoperirea cheltuielilor de procurare a echipamentului sportiv pentru echipa Clubului Sportiv „Petrocub - Hânceşti”; acoperirea cheltuielilor suportate de către sportivul Ion Nacu, membru al Lotului Naţional, Federaţia Judo din R. Moldova (originar din or. Hânceşti), la Cantonamentul de pregătire fizică specială din or.Tokyo (Japonia), pentru pregătirea sportivului către jocurile Olimpice din Tokyo 2020; lucrări de reparaţie a acoperişului Casei de Cultură Bobeica, care a avut de suferit un urma calamităţilor naturale (vânt puternic) din 23 iunie 2017 ş.a. 


„Clubul sportiv „Petrocub” este un club privat şi nu avem dreptul să le alocăm bani publici. Deci, consider că acest punct trebuie eliminat din proiectul de decizie” – a opinat consilierul PLDM Valentina Manic, cu referire la suma de 50 mii lei pentru procurarea echipamentului sportiv pentru clubul  de fotbal. Referitor la Ion Nacu, dânsa a propus să-i fie alocate nu 15 mii lei, cum prevede proiectul de decizie, ci 20 mii lei, întrucât sportivul a atins mari performanţe şi merită a fi susţinut. Ceea ce ţine de alocarea surselor pentru reparaţia acoperişului Casei de cultură Bobeica, dna Manic a propus ca suma solicitată de 130 mii lei să fie oferită din Fondul de rezervă, întrucât este vorba despre o calamitate naturală. Valentina Manic s-a expus şi vizavi de alocarea sumei de 293 mii lei pentru procurarea echipamentului angajaţilor Inspectoratului raional de Poliţie, specificând că poliţia este o subdiviziune finanţată din bugetul naţional şi echiparea cu forme nu este obligaţia administraţiei raionului.


În susţinerea propunerii de a aloca mijloace financiare pentru echipamentul poliţiştilor a venit Igor Eremia, preşedintele comisiei Buget şi finanţe, care a îndemnat consilierii să voteze această propunere, întrucât, susţine dânsul, raionul rămâne fără cadre atât în poliţie, cât şi în medicină, învăţământ etc., astfel ajutorul oferit de raion este unul binevenit. „Cunosc poliţişti care îşi procură singuri uniforme.


Aceasta nu e normal. Noi toţi avem nevoie de serviciile Poliţiei, deci consider că trebuie să susţinem această iniţiativă” - a argumentat dl Eremia. Consilierul Sofia Toma s-a arătat solidară, menţionând că ar trebui echipată, pe lângă poliţie, şi orchestra de fanfară a raionului, care, arată sărăcăcios în comparaţie cu alte orchestre atunci când participă la diferite festivaluri şi concursuri. Şi reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion Mereuţă, a îndemnat consilierii să susţină acest proiect, arătându-se total de acord cu faptul că asigurarea cu echipament a poliţiştilor este în interesul serviciului public, or imaginea acestei instituţii trebuie să fie una adecvată şi promovată. 


„Nu putem aloca surse financiare sportivului Ion Nacu, întrucât nu este angajat al unei instituţii publice” – a reacţionat Galina Erhan, care şi cu referire la Bobeica a specificat că nu se poate de alocat suma solicitată, ci mai degrabă trebuie găsit vinovatul, or acoperişul a fost reparat de curând, în 2014 şi, deci, cei care se fac vinovaţi de situaţia creată, să poarte răspundere. 

După ce argumentele pro şi contra s-au epuizat, a luat cuvântul şi preşedintele raionului Ghenadie Buza, care a menţionat: „Susţin propunerea dnei Manic de a majora suma de 15 mii lei până la 20 mii lei pentru judocanul Ion Nacu, întrucât Consiliul raional susţine sportul de performanţă din r. Hânceşti. Consider că trebuie susţinut şi Clubul „Petrocub”, aceasta fiind o contribuţie a Consiliului în dezvoltarea sportului raionului, deoarece această echipă reprezintă raionul Hânceşti.


Referitor la uniformele pentru poliţişti, să ne amintim că anume ei au fost pe linia întâi la conflictul de pe Nistru, oameni din raionul nostru. Poliţiştii sunt cei care veghează la ordinea publică şi securitatea cetăţenilor noştri, de aceea, stimaţi consilieri, rog să susţineţi aceste proiecte, care sunt în beneficiul cetăţenilor raionului nostru”.


Consilierul PDM Vladimir Blisceac a venit, de asemenea, cu o propunere, ca să fie alocat un premiu şi antrenorilor sportivului Ion Nacu, or aceştia de multe ori sunt trecuţi cu vederea. De aceeaşi părere s-a arătat a fi şi Igor Eremia, care a menţionat că performanţele atinse de un sportiv se datorează antrenorilor săi. Propunerea a fost ca antrenorilor să le fie alocate 10 mii de lei, la care Mihai Buiuc, antrenorul lui Ion Nacu, a mulţumit consilierilor pentru iniţiativă, dar… a refuzat premiul, menţionând că important este faptul ca să fie susţinuţi sportivii, pentru a putea participa la competiţii, astfel încât raionul să rămână lider al judo-ului naţional şi să continue să crească sportivi de performanţă precum Valeriu Duminică, Dorin Goţonoagă, Ion Nacu, care reprezintă cu succes raionul şi ţara la competiţiile naţionale şi internaţionale. Într-un final, aceste ultime propuneri au fost susţinute prin votul majorităţii consilierilor.


Proiectele de decizie cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ general şi liceal, raportate de şefa Direcţiei Învăţământ Valentina Tonu, au stârnit nemulţumirea consilierilor PLDM, care au obiectat că acestea au caracter retroactiv şi că trebuiau discutate înainte de 1 septembrie. Este vorba despre reorganizarea, prin comasarea managementului educaţional şi cel financiar, a gimnaziului Logăneşti cu GM „A.Plămădeală” Stolniceni, ca subunitate (filială) a şcolii de circumscripţie GM Logăneşti începând cu 01.09.2017; comasarea prin absorbţie de către GM Mingir a ŞP Mingir şi reorganizarea gimnaziului Mingir cu 2 trepte de şcolaritate: treapta primară şi cea gimnazială; oficializarea arondării clasei a IV-a a ŞP-Gr  Fârlădeni la şcoala de circumscripţie GM „A. Bunduchi” Buţeni; oficializarea trecerii grădiniţei din Fârlădeni în gestiunea primăriei din localitate, începând cu 01 ianuarie 2018; oficializarea arondării clasei I de la ŞP-Gr Sărata-Mereşeni la şcoala de circumscripţie LT „Universum” Sărata Galbenă şi rămânerea grupelor de grădiniţă în subordinea GM Mereşeni. De asemenea, la compartimentul învăţământului liceal, proiectul de decizie prevedea oficializarea organizării învăţământului liceal în baza unei singure clase de a X-a în anul de studii 2017-2018 în următoarele licee: LT ”D.Cantemir”, s. Crasnoarmeiscoe, LT Lăpuşna, LT „Universum”, c. Sărata Galbenă şi LT ”M. Sadoveanu” (deschiderea clasei bilingve cu un număr de 9 elevi).


La reproşul consilierilor PLDM, dna Tonu a specificat că reorganizările instituţiilor de învăţământ au loc în ajunul demarării unui nou an şcolar şi, întrucât ultima şedinţă a Consiliului raional a avut loc mai înainte de această dată, nu a fost posibil ca această chestiune să fie pusă în discuţie decât la şedinţa curentă. Pe lângă aceste nemulţumiri, unii consilieri s-au arătat îngrijoraţi şi că, în urma reorganizării, multe clădiri rămân neutilizate, acestea necesitând bani pentru a fi păzite.


Alte chestiuni puse în discuţie în cadrul şedinţei au fost cu privire la implementarea măsurilor de pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, repartizarea mijloacelor financiare pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale din r. Hânceşti pe anul 2017, aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Hânceşti, aprobarea Acordului de Cooperare între Consiliul raional Hânceşti şi sectorul 6 al primăriei Bucureşti ş.a.Elena Zaițev

2 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco