• Curierul de Hâncești

Examenele de BAC – cu rezultate mai bune decât anul trecut



Recent, Direcţia raională Învăţământ a făcut totalurile examenelor de absolvire a treptei gimnaziale şi a examenelor de bacalaureat, rezultatele cărora, per total, se arată a fi mai bune decât anul trecut.

În raionul Hânceşti, în sesiunea 2019, au fost înregistraţi 876 de candidaţi la examenele de absolvire a clasei a 9-a din 40 de instituţii de învăţământ, 29 de instituţii având o rată de promovare de 100%. „După sesiunea de bază şi perioada de examinare a contestaţiilor, avem 14 corigenţi la l. română, 48 la matematică, 3 la istorie şi 1 la l./lit. română alolingvi – menţionează Valentina Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti. Dacă ne raportăm la examenele de l./lit. română, media examenelor este de 6,98, în creştere faţă de anul trecut. Un procent înalt al calităţii, la materia dată, se atestă în instituţiile LT „M. Eminescu”, LT „M. Sadoveanu” şi GM „D. Creţu” Cărpineni. Avem şi instituţii cu un indice al calităţii scăzut, adică nici o notă de 8, 9 sau 10 la examen: GM Obileni şi GM-grădiniţă Cărpineni. La matematică, avem o situaţie care dezavantajează GM „Cezar Radu” Leuşeni, cu o medie de 3,94 la examen, GM Pogăneşti, cu media 4,80, şi GM „Sergiu Anisei” Negrea, unde, în urma rezultatelor, s-a stabilit o discrepanţă vădită între notele anuale şi cele de la examen. La istoria românilor şi universală, media este mai mare decât anul trecut, ceea ce denotă o responsabilitate mai mare atât din partea candidaţilor, cât şi a cadrelor didactice” – menţionează dna Tonu.

Referitor la examenele de bacalaureat, r. Hânceşti a avut 195 de candidaţi din 4 licee, nici o instituţie, însă, nu a înregistrat o rată a promovării de 100%. „Candidaţii la profilul umanist din LT „M. Eminescu”şi LT „Şt. Holban” Cărpineni” au luat examenele de BAC cu succes la profilul dat. Disciplinele cu 100% promovabilitate sunt: istoria rom./universală, l./lit. română (profil real), geografia (profil real), chimia şi biologia. Proporţia promovării examenelor de BAC după sesiunea de bază este de 96,92%, un indicator mai înalt decât în anul trecut. Chiar dacă, spre regret, nu am avut nici un elev cu rezultate de 10 pe linie la BAC, merită menţionaţi elevi cu note foarte bune: Dumitriţa Ungureanu de la LT „M. Sadoveanu” cu trei note de 10 şi 8 la l./lit. rom., Artiom Schibinschi de la aceeaşi instituţie, cu note de 8, 9 şi 10, Valeria Furtună, la fel de la LT „M. Sadoveanu”, unica elevă cu nota 10 la l./lit. română” – specifică Valentina Tonu.

La examenul de l./lit. română, candidaţii profilului real au înregistrat 100% promovabilitate, realiştii de la LT „M. Sadoveanu” având media de 7,48, candidaţii de la profilul umanist de la LT „M. Eminescu” au promovat 100% acest examen cu media 7,07, ceea ce reprezintă un rezultat stimulator, potrivit sursei citate. Şi examenul la matematică, profilul real de la LT „M. Sadoveanu”, a fost promovat 100%, cu 63,15% calităţii, nota medie fiind 7,52, profilul real de la LT „M. Eminescu” având media 7. În sesiunea de bază, trei elevi au rămas corigenţi la examenul de BAC la matematică. Disciplinele la solicitare, chimia şi biologia, au fost promovate 100%, cu un indice al calităţii înalt – 80,5% chimia la LT „M. Sadoveanu”.

„Rezultatele îmbucurătoare demonstrează o selecţie reuşită pe care o fac instituţiile la admiterea la treapta de liceu, dar şi conştientizarea de către elevi a importanţei studiilor pe parcursul anilor şi orientarea absolvenţilor treptei gimnaziale către studiile care le sunt pe plac, având multe oportunităţi în acest sens – şcoli profesionale, colegii etc. De asemenea, un factor important este şi pregătirea eficientă a cadrelor didactice, care sunt antrenate în mai multe activităţi de formare, antrenamente ce facilitează traseul spre luarea examenelor atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii înşişi” – a spus în încheiere Valentina Tonu.

Elena ZAIŢEV


0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco