• Curierul de Hâncești

Femeile – mai instruite, dar mai puţin plătite

În secolul XXI, când tot mai mulţi oameni militează pentru egalitatea în drepturi, se pare că femeia continuă să fie discriminată. Şi nu ne referim aici la societăţi şi culturi conservatoare şi tradiţionaliste, unde femeia nu are nici un drept sau are, dar foarte puţine, dar vorbim despre ţări democratice, de exemplu Republica Moldova. Femeile din ţara noastră sunt deseori discriminate pe criterii de vârstă sau sex, or angajatorii nu sunt cointeresaţi să angajeze femei care pleacă în concediu de maternitate sau femei trecute de 45-50 de ani. În anunţurile de angajare vedem că sunt mai solicitate tinerele până la 30 de ani sau domnişoare în detrimentul doamnelor, iar bărbaţii se bucură de posturi şi salarii mai mari...


Biroul Naţional de statistică a făcut publice nişte date interesante referitor la profilul femeilor din ţara noastră în comparaţie cu cel al bărbaţilor, datele fiind pentru anul 2014. De exemplu, rata de ocupare în câmpul muncii în rândul femeilor înregistrează valori inferioare (37,4%) în comparaţie cu bărbaţii (42,1%). Femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai mare comparativ cu cel al bărbaţilor, cel mai mare decalaj fiind înregistrat pentru nivelul superior, 22,3% din femei deţin acest nivel comparativ cu 17,1% din bărbaţi. Deci, femeile sunt mai instruite. Cu toate acestea, femeile câştigă în medie cu 12,4% mai puţin faţă de bărbaţi (87,6% din salariul mediu al bărbaţilor). Exprimată în valoare numerică, discrepanţa a constituit în medie peste 543 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 3831,7 lei şi pentru bărbaţi - 4374,9 lei. Excepţie sunt activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, unde salariul mediu lunar înregistrat la femei depăşeşte salariul bărbaţilor cu 20,8%. Disparităţi salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate şi în aşa activităţi, precum informaţii şi comunicaţii (-23%), industrie (-18,3%), artă, activităţi de recreere şi de agrement (-15,1%), sănătate şi asistenţă socială (-10,9%), administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii (-10,8%).


Totodată, bărbaţii sunt conducători. Din totalul conducătorilor de toate nivelurile, 57% sunt bărbaţi, iar restul 43% revin femeilor. În cazul conducătorilor de unităţi economico-sociale diferenţele în aspect gender sunt şi mai pronunţate. Astfel, raportul între femei şi bărbaţi în rândul angajatorilor este de 1 la 4 (respectiv 26,9% femei şi 73,1% bărbaţi), indiferent de forma de proprietate a unităţii pe care o conduc. Un punct în defavoarea femeilor este şi faptul că beneficiază de pensii mai mici decât bărbaţii. Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă pentru bărbaţii din sectorul non-agricol constituie 1479,8 lei, comparativ cu 1122,3 lei în cazul femeilor. Totodată, mărimea medie a pensiei pentru angajaţii sectorului agricol este de 986,5 lei pentru bărbaţi, comparativ cu 931,5 lei la femei. Şi în politică femeile sunt minoritare. Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 18,8% (din 101 deputaţi 19 sunt femei în 2014), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 35 la sută, iar media globală fiind de 22,6 la sută. În anul 2014 din 16 ministere 4 erau conduse de femei. Referitor la ministerele cheie, doar o femeie a fost ministru. Acelaşi tablou se prezintă şi la nivel local, în funcţii de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de raion, femeile au o pondere de 18,1%. 


Deşi dragele şi frumoasele noastre femei sunt pe alocuri nedreptăţite în societate şi mai slab remunerate, în pofida faptului că sunt mai instruite, ele se achită cu succes şi de alte roluri importante, fără de care nu ar exista nucleul de bază al societăţii – familia - rolurile de mamă, soţie, bunică etc. Cel puţin în acest mediu ar trebui să fie mai apreciate, mai respectate şi mai preţuite de bărbaţi. Nu de alta, dar o femeie se simte împlinită nu doar atunci când are o carieră înfloritoare sau un apartament/o maşină, dar şi atunci când are o familie care o iubeşte şi o apreciază la justa valoare...Elena Zaițev

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco