• Curierul de Hâncești

„Fondurile bugetare existente nu sunt suficiente"


La o cafea cu Valentina Stanciu, directorul grădiniţei „Andrieş” din c. Lăpuşna: „Fondurile bugetare existente nu sunt suficiente pentru achiziţionarea diverselor materiale educaţionale şi a tehnicii de calcul pentru instituţie”


-Dnă Stanciu, fiind în fruntea acestei instituţii de mai mulţi ani, cu ce realizări în calitate de manager vă mândriţi pe parcursul timpului?


-Am preluat cârma instituţiei acum 17 ani. Biografia de muncă confirmă că determinatorul vieţii unui om nu sunt anii trăiţi, ci conţinutul lor, faptele şi realizările. Până la învestirea în funcţia de director, am activat în calitate de metodist în această instituţie chiar de la înfiinţarea acesteia, îndată după absolvirea Universităţii Pedagogice „Alecu Russo” din Bălţi. Pe parcursul a trei decenii şi jumătate, ne-am confruntat cu diferite dificultăţi, pe care le-am înfruntat cu brio împreună cu tot colectivul. Făcând o retrospectivă a acestor ani, ne putem mândri cu următoarele realizări: dispunem de un edificiu într-o stare foarte bună (a fost schimbat acoperişul, uşile şi ferestrele, faţada instituţiei a fost termoizolată); condiţii favorabile pentru educarea şi instruirea copiilor şi confortul angajaţilor; instituţie conectată la gaze naturale, apeduct, apă potabilă şi tehnică, canalizare; renovarea capitală şi dotarea cu utilaj modern a blocului alimentar şi spălătoriei; săli de grupă spaţioase cu mobilier conform cerinţelor educaţionale; amenajarea terenului de joc a copiilor cu atribute şi utilaje atractive; pavarea terenului grădiniţei; reparaţia pavilioanelor; dotarea cabinetului medical cu echipament şi utilaj modern; crearea unui climat de libertate şi siguranţă pentru toţi copiii; extinderea relaţiilor de parteneriat la nivel local şi naţional; acordarea de oportunităţi egale de acces la educaţie şi dezvoltare pentru toţi copiii. Pentru fiecare om, viaţa este o şcoală, de la primii paşi până la ultimii. Tot ce facem, ce gândim, vorbim, auzim, posedăm, nu este altceva decât o anumită scară pe care urcăm din ce în ce mai mult spre a ajunge cât mai sus, fără a putea atinge, totuşi, vreodată treapta supremă. Iar grădiniţa, alături de pragul părintesc, este prima scară de ascensiune a omului în viaţă şi această scară trebuie să ofere stabilitate, să cultive valori, să ofere confort fizic şi emoţional copilului, pentru ca el să păşească pe următoarea treaptă cu siguranţă şi cu bucurie.


-Care sunt cele mai stringente probleme ce necesită rezolvare, pentru ca instituţia dată să activeze mai eficient, să fie o grădiniţă modernă şi să corespundă celor mai înalte standarde?


-După renovarea capitală, aş putea să numesc grădiniţa „Andrieş” o instituţie modernă, dar pentru a corespunde celor mai înalte standarde ne mai ciocnim de unele probleme. Cea mai stringentă ar fi problema fondurilor bugetare existente ce nu sunt suficiente pentru achiziţionarea diferitor materiale educaţionale, tehnică de calcul, stimularea cadrelor didactice şi a copiilor. Dar, în pofida acestor probleme, ne străduim să realizăm plenar obiectivele educaţiei timpurii centrate pe copil.

-Dispuneţi şi de un colectiv bine pregătit, cu multă experienţă, care se dedică cu suflet muncii de educator. Cum staţi la capitolul insuficienţă de cadre, care este o problemă pentru majoritatea instituţiilor de învăţământ din raion şi din ţară?

-În cadrul instituţiei noastre activează un colectiv bun, bine pregătit, format atât din cadre didactice care au o experienţă pedagogică şi un profesionalism înalt, cât şi cadre tinere, cadre didactice care îşi urmează studiile, dar şi doi angajaţi fără studii. Aş putea menţiona că în colectiv avem un climat deschis, caracterizat prin dinamism stimulativ, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita angajaţilor, fapt care ne bucură şi care ne aduce satisfacţie în munca de zi cu zi.


-Grădiniţa din c. Lăpuşna este frecventată şi de copii din alte localităţi. Transportarea copiilor, în mod deosebit pe timp de iarnă, nu este o problemă? 


-Grădiniţa este frecventată de 7 copii din satul Rusca şi 1 copil din satul Anini. Aceşti copii se deplasează în orice anotimp cu microbuzul Liceului teoretic, împreună cu elevii, iar 2 copii se deplasează cu transportul propriu al părinţilor. Problema dată a fost discutată de mai multe ori în cadrul Consiliului administraţiei publice locale.


-Instituţia dispune de un edificiu tip, cu o capacitate mare. Astăzi, când natalitatea a scăzut şi copiii care frecventează grădiniţa sunt mai puţini, cum gestionaţi spaţiul rămas?


-Instituţia este amplasată într-o clădire tip de 320 locuri, preconizată pentru 14 grupe de vârstă. La moment, activează 7 grupe, în care se instruiesc 169 de copii. Spaţiile rămase sunt folosite în scop educativ şi aceasta este foarte important pentru ca edificiul să nu degradeze. În spaţiile disponibile sunt amenajate: Centrul de resurse pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, sala de sport, Centrul de Resurse Informare şi Educare a Părinţilor. Într-un bloc al instituţiei se află Centrul de zi „Perspectiva” pentru 50 copii aflaţi în situaţii de risc. Alte două blocuri necesită reparaţii capitale costisitoare.


-Cât de eficientă este activitatea Centrului de resurse şi a cadrului didactic de sprijin, ce activează în grădiniţă, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale?


-Centrul de resurse pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, unde sunt instruiţi 12 copii, îşi desfăşoară cu succes activitatea de mai mult timp. Vreau să remarc că educaţia incluzivă nu se preocupă numai de copiii cu dizabilităţi, dar şi de copiii din familii social-vulnerabile din grupuri etnice, copii cu comportament neadecvat, restanţe la învăţătură, copii cu performanţe speciale. Centrul oferă suport pentru aceşti copii în timpul activităţilor individuale în grup sau frontal. Este frecventat de copiii cu deficienţe în vorbire, comportament neadecvat. Un copil din cadrul centrului este cu maladie severă (paralizie infantilă), altui copil îi lipseşte palatul dur al cavităţii bucale. Cadrul didactic de sprijin intervine la activitate cu jocuri, numărători, frământări de limbă, ghicitori. Pentru fiecare copil este alcătuit un plan individualizat în dependenţă de nivelul şi posibilităţile de asimilare a cunoştinţelor, pe care le prevede curriculumul instituţiei preşcolare. Din păcate, nu toţi părinţii înţeleg beneficiul acestui centru, crezând că copilul lor va rămâne cu o „pată” pentru că este instruit împreună cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Totuşi, socializarea între ei a acestor copii este foarte benefică, cultivându-le aptitudini şi calităţi care îi fac să înţeleagă că, deşi sunt diferiţi, toţi sunt egali. 


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim o activitate frumoasă în continuare!

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco