• Curierul de Hâncești

Granturi pentru susținerea activităților de Marketing și Promovare la Export - industria agricolă

Programul USAID (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională) pentru Agricultură Performantă în Moldova


Apel Anual al Programului (APS) nr. MoldHVAA_APS_001 


Granturi pentru susținerea activităților de Marketing și Promovare la Export


Data revizuirii: 26 ianuarie, 2018

Data limită: 04 iulie 2018 (sau până la epuizarea fondurilor)


Stimate solicitant:


Programul USAID pentru Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de Chemonics International Inc, lansează un apel de cereri de granturi pentru susținerea activităților de marketing și promovare care vor contribui la identificarea și accesul pe noile piețe de desfacere și/sau pentru crearea noilor oportunități pe piețele de desfacere existente prin intermediul Fondului Inovații și Transfer Tehnologic în Agricultură.


Activitățile de grant din cadrul APM au ca scop un efect catalizator pentru intervențiile publice și private din lanțurile valorice vizate din sectorul agricol și vor facilita ca tehnologia și inovația să facă față decalajelor de productivitate și competitivitate din Moldova.


Această apel anual al programului este o revizuire a celei inițiale, în scopul de a reduce numărul etapelor și de a simplifica procesul de aplicare. Aplicațiile și notele conceptuale din APS-ul inițial vor fi acceptate până la 1 martie 2018, după care toate cererile TREBUIE să corespundă acestui MoldHVAA_APS_001 revizuit. Toate modificările sunt evidențiate.


Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și Guvernului SUA care reglementează utilizarea granturilor în conformitate cu contractele și politicile interne de gestionare a granturilor pentru programul APM. APS anexat conține instrucțiuni detaliate cu privire la procesul de depunere a dosarului pentru obținerea granturilor. Solicitanții sunt încurajați să studieze acest document în întregime pentru a înțelege mai bine procesul de aplicare pentru granturi.


Dacă se va determina că există o necesitate stringentă pentru organizarea de atelierelor pentru potențialii aplicanți APM v-a anunța suplimentar data, ora și locul desfășurării lui.


Mai multe detalii le găsiți în apelul MOLDHVAA_APS_001 care poate fi accesat aici:

https://drive.google.com/drive/folders/0BzazNP4kCiU5NGg2dm11N1dCZU0?usp=sharing


Angajații APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la aceast apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email BusinessConduct@chemonics.com.


APM încurajează solicitanții să dezvolte activități inovatoare care oferă soluții pentru problemele critice din sectorul agricol performant. Solicitanții trebuie să gândească creativ despre metodele de implicare a persoanelor interesate în sectorul vizat și trebuie să se concentreze pe metodele durabile de desfășurare a activităților după încheierea procedurii de acordare a granturilor. APM urează succes solicitanților și le mulțumește pentru ideile inovatoare și efortul de a depune dosarul pentru obținerea fondurilor grantului.


Cu respect,

Echipa Proiectului USAID pentru Agricultura Performantă în Moldova


Următoarele anexe sunt parte a acestei APS:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru solicitarea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Confirmări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile:

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco