• Curierul de Hâncești

Importanţa promovării folclorului autentic moldovenesc


Folclorul autentic – în vizorul conducătorilor colectivelor folclorice din raion şi din ţarăIeri, Direcţia Cultură şi Turism Hânceşti în comun cu Ministerul Culturii au organizat un seminar republican cu conducătorii colectivelor folclorice din mai multe raioane, în cadrul căruia au fost informaţi referitor la importanţa promovării folclorului autentic moldovenesc şi pericolul la care este expus acest gen prin influenţele care îi periclitează autenticitatea.


În deschiderea seminarului, şeful Direcţiei Cultură şi Turism Hânceşti Ion Tulbu şi vicepreşedintele raionului Vera Tănase au salutat oaspeţii, făcându-le cunoscute aspecte din viaţa culturală a raionului, una bogată de altfel, întrucât multe personalităţi din domeniul culturii cu renume naţional şi internaţional îşi au originea în r. Hânceşti. În continuare, cu sugestii şi sfaturi foarte oportune pentru participanţii la seminar au venit specialiştii Centrului naţional de conservare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial, care s-au referit la aspecte precum obiceiurile şi înscenarea acestora, modalităţi de identificare şi valorificare a folclorului muzical autentic, atât a textului, cât şi a liniei melodice etc. 


Specialiştii au vorbit despre pericolul pe care îl prezintă sursele de influenţă asupra muzicii populare moldoveneşti, ce duc la ştirbirea autenticităţii muzicii noastre tradiţionale, atât de frumoasă, bogată şi plină de lirism. Pericolul este cu atât mai mare, cu cât s-au pierdut deja unele genuri ale artei tradiţionale, precum balada şi doina, dar şi cel mai mare spectacol folcloric al neamului nostru – nunta satului, care este un izvor nesecat de cultură tradiţională, datini şi obiceiuri rămase din străbuni, care azi sunt înlocuite cu nunţi moderne, lipsite de elemente tradiţionale. 


Aceste şi alte informaţii utile pentru conducătorii colectivelor folclorice au fost prezentate într-o manieră interactivă, astfel încât participanţii au apreciat sfaturile preţioase, atât de importante pentru activitatea lor de zi cu zi, ca promotori ai valorilor culturale autentice ale neamului nostru. În final, ei au avut parte şi de un spectacol prezentat de ansamblul de dansuri populare „Flori de lămâiţă” a Direcţiei Cultură şi Turism, precum şi de o vizită la Palatul Manuc Bei.Elena Zaițev

22 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco