• Curierul de Hâncești

Instituţia cu cei mai mulţi elevi romi - LT „M. Eminescu”

Elevii romi – cu rezultate frumoase la învăţătură!


Deşi romii sunt de cele mai multe ori etichetaţi ca fiind analfabeţi, azi tot mai mulţi dintre ei conştientizează importanţa şcolarizării copiilor lor pentru ca în viitor să se integreze mai uşor în societate, să aibă o profesie, şi, respectiv, o viaţă mai bună.LT „M. Eminescu” – instituţia cu cei mai mulţi elevi romi


Este şi cazul a două mici şcolăriţe, eleve în clasa I-a A la LT „M. Eminescu”, Gabriela Cimpoieşu şi Ecaterina Pitul, care au rezultate frumoase la carte, remarcându-se chiar printre ceilalţi elevi. Le place mult să înveţe şi sunt stăruitoare. Caietele îngrijite, cu buchii rotunde şi exerciţii rezolvate dau dovadă de o mare străduinţă din partea şcolăriţelor, la fel şi citirea fluentă, de care ne-am convins când am făcut o vizită la LT „M. Eminescu” din or. Hânceşti, instituţia cu cei mai mulţi elevi romi din oraş. Aici îşi fac studiile 30 de elevi romi. Şi în celelalte instituţii de învăţământ din oraş sunt şcolarizaţi copii romi: la LT „M. Sadoveanu” – 5 elevi, la LT „M. Lomonosov – 4 elevi şi la GM „M. Viteazul” – 6 elevi. De asemenea, la LT „Şt. Holban” din Cărpineni îşi fac studiile 29 de elevi romi, 4 dintre care la treapta de liceu, la GM „D. Creţu” din aceeaşi localitate - 5 elevi şi la LT Mingir – 12 elevi în ciclul primar.


Părinţii învaţă a citi împreună cu copiii


Mama Gabrielei Cimpoieşu, dna Svetlana, până nu demult făcea parte din categoria persoanelor analfabete, însă, odată cu înscrierea fiicei în clasa întâi, dna Svetlana venea sistematic la ore cu fiica sa, cu care stătea într-o bancă, şi, astfel, în câteva luni, a învăţat împreună cu ea a scrie, a citi şi a socoti. „Sunt foarte mulţumită de rezultate, acum facem împreună temele şi pot să o ajut când nu înţelege ceva” – ne spune cu satisfacţie dna Svetlana, fiindu-i recunoscătoare dnei învăţătoare pentru răbdare şi înţelegere. 


„Pentru ca elevii romi să aibă rezultate frumoase la învăţătură, trebuie să frecventeze regulat orele, să vorbească şi acasă în limba română, nu doar romani, să participe la toate evenimentele curriculare şi extracurriculare, să aibă o ţinută vestimentară îngrijită, părinţii să-i asigure cu rechizitele necesare – menţionează Irina Cebotari, diriginta clasei I-a A de la LT „M. Eminescu”. În acest sens, două ONG-uri – „Ograda noastră” şi Tărnă-Rrom” (Uniunea Tinerilor Romi) – asigură permanent cu rechizite şcolare elevii romi şi celor de alte etnii din familiile social-vulnerabile. Este demn de remarcat faptul că şi administraţia liceului nostru contribuie la ajutorarea familiilor de romi cu rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Mai mult, cu diverse probleme ce vizează elevii romi ne adresăm mediatorului comunitar Elena Bogdan, care este foarte receptivă şi gata oricând să vină cu un sfat sau o soluţie”.


Madiatorul comunitar – sprijin în şcolarizarea copiilor romi


Rolul mediatorului comunitar este într-adevăr unul deloc de neglijat în şcolarizarea copiilor romi. Dna Elena recunoaşte că depune mari eforturi pentru a convinge părinţii romi să-şi şcolarizeze copiii, după care dânsa monitorizează frecvenţa şi succesul acestora în cadrul instituţiei de învăţământ. „Activez în calitate de mediator comunitar din 2003, dar din 2014 sunt angajată oficial în această funcţie la primăria Hânceşti – specifică Elena Bogdan.


Pe lângă atribuţiile mele directe de mediator comunitar, suplimentar predau ore de democraţie copiilor, inclusiv celor de etnie romă. Sunt responsabilă pe problemele romilor din or. Hânceşti în aspecte precum educaţia, ajutor material, integrarea romilor în câmpul muncii, precum şi asistarea la ore pentru a monitoriza dinamica reuşitei elevilor romi şi a-i ajuta dacă este nevoie. De asemenea, desfăşurăm diverse seminare pentru copiii şi tinerii romi, anul trecut chiar am plecat cu doi copii – Adam Rădiţa din rn. Râşcani şi Mihaela Feraru din c. Cărpineni – la Olimpiada internaţională de limbă şi literatură romani la Braşov, România, de unde ne-am întors cu locul I şi o menţiune. Mă mândresc că sunt utilă reprezentanţilor etniei rome din teritoriu, îmi place munca pe care o desfăşor în folosul lor şi-mi doresc foarte mult ca, prin aceasta, romii din or. Hânceşti să se situeze pe o treaptă mai înaltă, să fie priviţi cu alţi ochi şi să fie percepuţi ca cetăţeni cu drepturi depline ai societăţii, alături de populaţia majoritară şi celelalte etnii minoritare din oraş”.


Nici un caz de abandon şcolar


Şefa Direcţiei Învăţământ Valentina Tonu a menţionat că toţi copiii romi de vârstă şcolară din raion sunt şcolarizaţi, neatestându-se nici un caz de abandon şcolar. „Dacă la nivel de ciclu gimnazial frecvenţa deviază un pic de la normă, atunci în ciclul primar şi liceal frecvenţa elevilor romi este una bună.


Referitor la reuşita şcolară, nu pot afirma că s-au înregistrat cazuri de excelenţă, dar ne bucură faptul că aceşti elevi nu s-au remarcat prin abateri disciplinare, comparativ cu anii precedenţi când se întâmpla ca aceştia să creeze anumite probleme. Acest efect se datorează eforturilor comune depuse de instituţia educaţională şi mediatorii comunitari. De asemenea, ne bucură faptul că, în acest sens, la nivel de direcţie, avem o colaborare eficientă cu primăriile în a căror rază îşi fac studiile elevii de etnie romă.”Elena Zaițev

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco