• Curierul de Hâncești

Interviu cu Gheorghe Rotaru

„Pădurile reprezintă plămânii oricărui ecosistem existent, de care depinde calitatea vieții atât a actualei generații cât și celei viitoare”


Interviu cu directorul ÎS ÎS „Hâncești-Silva” Gheorghe Rotaru


  Începând cu luna iulie curent, ÎS ÎS„Hânceşti-Silva” are un nou şef, Gheorghe Rotaru, fost inginer în secția Fondul forestier, care l-a substituit pe Ion Haralampov, desemnat recent în calitate de director al Agenției „Moldsilva”. Instalat de curând în funcţie, tânărul director al gospodăriei silvice a acceptat cu plăcere un interviu pentru „Curierul de Hânceşti”.


-În primul rând, te felicităm cu avansarea în funcţie, şi respectiv aş vrea să te întreb cum te simţi în noul fotoliu?


-Vă mulţumesc frumos... cum să mă simt? Deocamdată bine... De fapt, sunt angajat în cadrul întreprinderii „Hâncești-Silva” din anul 2012, la început am activat ca ajutor al șefului Ocolului Silvic Logănești, apoi după o perioadă, am fost transferat în calitate de inginer, Fondul forestier. Deși e o perioadă poate prea scurtă pentru anumite constatări, vreau să vă spun că întreprinderea „Hâncești-Silva” dispune de un colectiv foarte unit, din care fac parte persoane competente și responsabile, de aceea eu vreau să vă asigur că alături de ei, cu toții împreună, vom face față tuturor provocărilor.


-Care sunt principalele obiective pe care se axează actualmente în activitatea sa conducerea întreprinderii „Hânceşti-Silva”?


-La moment ne axăm pe menținerea, dar și extinderea fondului forestier gestionat, pe respectarea de către cetățeni a cadrului legal în domeniul silviculturii, dar și pe o conlucrare benefică cu toate comunitățile din teritoriul raionului. Suntem la autogestiune de aceea mizăm mult pe suportul atât a specialiștilor întreprinderii cât și întregului colectiv întru stabilirea unor colaborări viabile cu primăriile raionului, organizațiile bugetare, persoane fizice și juridice din teritoriu.


-Ce plan de împăduriri aveți pentru anul 2017?


-Pentru anul curent avem preconizate 80 de ha pentru împădurire, dintre care 35 ha sunt deja plantate. În general, ne axăm pe așa specii ca: stejar, frasin, arțar, salcâm, deoarece sunt specii mai longevive și cu o funcție de protecție mai îndelungată. Sectoarele împădurite în primăvara acestui an fac parte din ocoalele silvice Logănești, Bujor, Bozieni și Buțeni. Clar că marea majoritate a plantărilor  - 45 de ha, au rămas pentru toamnă, perioada cea mai prielnică pentru sădirea puieților. An de an plantăm arbori, de aceea la moment avem create culturi silvice care se află la îngrijire, adică pădure tânără, pe o suprafață de 434 ha.


-Cunoaştem faptul că anual în cadrul campaniei de salubrizare „Un pom pentru dăinuirea noastră”, demarată toamna, întreprinderea silvică pune la dispoziţia primăriilor puieţi pentru plantare. Cum decurge plantarea pomilor şi care primării sunt mai receptive?


-Da, este o campanie foarte binevenită, în care se antrenează toate primăriile, dar și societatea civilă. În baza mijloacelor financiare alocate de către Fondul Ecologic Național primăriilor raionului, ÎS „Hâncești-Silva” pune la dispoziția acestora prin intermediul pepinierelor silvice ale  OS Bozieni și OS Cărpineni, diverse specii de arbori și arbuști decorativi, precum: stejarul roșu, frasinul, paltinul de câmp, mesteacănul, catalpa, etc. Le propunem primarilor anume aceste specii, deoarece respectivii arbori pot servi drept un decor  extraordinar pentru înfrumusețarea parcurilor și scuarurilor din localitate.


  În acest context, vreau să menționez, că majoritatea primarilor se implică activ în demararea campaniei respective, dar și mobilizarea populației, printre acestea aș remarca autoritățile publice locale din Pașcani, Buțeni, Lăpușna, Mingir, Ciuciuleni, etc. Sper la o colaborare benefică și în cadrul apropiatei campanii ce va demara în lunile octombrie-noiembrie. 


-Din păcate, mai există şi o altă parte a monedei, atunci când unii sunt antrenaţi în plantarea pomilor, alţii – în tăieri ilicite… Cum procedaţi cu cei pentru care zicala „se fură ca-n codru… rămâne pe „ordinea zilei”?


-Da, aveți dreptate, avem și din aceștia... Anume din aceste considerente, din perioada investirii mele în funcție și până în prezent, din cauza tăierilor ilicite și altor încălcări ale disciplinei de muncă, au fost eliberați deja din funcție trei pădurari. Sper să fie o lecție și pentru alți angajați care tolerează în continuare asemenea cazuri, neglijându-și atribuțiile de serviciu. Evident, că avem și persoane fizice care s-au ales cu procese verbale și amenzi usturătoare pentru diverse contravenții silvice, precum: tăieri ilicite, pășunat ilicit sau cauzarea incendiilor în pădure. Pentru a evita asemenea situații neplăcute, vrem să atenționăm cetățenii raionului, că întreprinderea silvică comercializează lemne de foc la prețuri accesibile, și anume: costul unui ster de lemne, specii tari, este de 534 lei, specii moi – 252 lei, acestea putând fi livrate direct din parchetul exploatat.   


-Evident, că pentru a avea păduri frumoase, îngrijite şi ocrotite, avem nevoie de aşa numiţii „străjeri ai florei şi faunei”, adică pădurari cu spirit gospodăresc. Cum staţi la capitolul asigurarea cu cadre în ocolurile silvice din raion?


-În total, în raionul Hâncești avem 7 ocoale silvice, în care sunt antrenați peste 100 de angajați, 80 dintre ei fiind pădurari, care gestionează 34 mii 400 ha de pădure, aceasta alcătuind fondul forestier al raionului. La moment, pădurari avem destui, printre ei, foarte mulți cu inițiativă, cu spirit gospodăresc și responsabili de ocoalele silvice gestionate. O problemă a întreprinderii este, însă, lipsa tehnicienilor cu experiență în domeniu, responsabili de monitorizarea nemijlocită a lucrărilor de implementare a strategiilor în domeniul silvic.


-O atribuţie a silvicultorilor este şi lupta cu braconajul. Care sunt cele mai frecvente cazuri de practicare ilegală a vânatului în pădurile din Hânceşti? Ce măsuri se întreprind în acest sens? 


-Cel mai des se atestă cazuri de vânat ilicit asupra mistreților, căpriorilor, precum și fazanilor, în diferite perioade ale anului. Cel mai grav fiind faptul, că așa zișii braconieri nu țin cont de perioada de împerechere sau gestație a vietăților (perioada de sarcină). În atare situații, aceștia folosesc și diverse metode barbare – instalarea lațurilor la adăpătoarele, hrănitoarele și sărăriile instalate de pădurari. Periodic angajații „Hâncești-Silva” în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Hâncești și Inspecției Ecologice efectuează raiduri pentru combaterea braconajului. Totuşi, aş vrea să specific, că comparativ cu anii precedenți, avem tot mai puține cazuri de braconaj, poate din considerentul că amenzile în acest sens sunt destul de mari, depășind suma de zece mii lei, cu intentarea unui dosar penal. 


   O metodă de prevenire a braconajului, dar și o contribuție la menținerea și dezvoltarea florei și faunei fondului forestier, este darea în arendă a unor sectoare de pădure. La moment, avem date în arendă pe o perioadă de 49 de ani 4 sectoare cu o suprafață totală de 198,1 ha.

Astfel, arendașul nu are dreptul să facă careva tăieri sau construcții pe teritoriul pădurii arendate, folosind locul respectiv doar în scop de odihnă și vânat în perioada permisă în acest scop conform legislației.  


-Ce animale şi păsări avem prin pădurile noastre? Am vrea să ştim dacă periodic fondul forestier se repopulează şi cu alte vietăţi?


-Varietatea reliefului şi climei noastre favorizează o floră deosebit de bogată în specii de arbori, arbuști, dar și plante. Cu regret, nu putem spune aceasta și despre vietățile din pădure, care sunt într-un număr și o varietate mai mică. Cu toate acestea, pădurile noastre sunt populate de mistreți, căpriori, pisici sălbatice, vulpi, lupi (doar în câteva exemplare), veverițe, bursuci, nevăstuici, etc. Printre păsări avem: priveghetori, ciocănitoare, fazani, șoimi, bufnițe, ș.a. 

  Din păcate, mai bine de trei ani, nu s-a repopulat fondul forestier, ultima dată în pădurile noastre au fost aduse pentru înmulțire câteva specii de fazani și potârnichi.


-Se spune că pădurile sunt plămânii planetei. Ce părere aveţi în ce stare sunt „plămânii” noştri astăzi şi cum ar trebui să-i păstrăm pentru a ne menţine sănătatea într-o stare perfectă?


-De fapt, pădurile reprezintă plămânii oricărui ecosistem existent, de care depinde calitatea vieții atât a actualei generații cât și celei viitoare. Totodată, pădurea este un scut fonic împotriva zgomotului și vibrațiilor, precum și o sursă suplimentară de hrană, în care găsim diverse pomușoare, fructe, ciuperci, etc., iar pentru unii, pădurea care-i aprovizionează cu lemne de foc, este unica sursă de încălzire. De aceea, fiecare cetățean se face responsabil de ocrotirea și protecția pădurii, care este un dar neprețuit oferit nouă de Măria Sa Natura. 


-Tradițional, în a treia sâmbătă a lunii septembrie, se marchează Ziua profesională a silvicultorului. Ce le-ați dori colegilor Dvs. în ajun de sărbătoare?


-Dragi silvicultori, cu prilejul Zilei profesionale vă adresez cele mai cordiale urări de bine, dorindu-vă realizări remarcabile în îndeplinirea uneia dintre cele mai nobile meserii: cea de ocrotire și îngrijire a pădurilor, a acelei oaze de sănătate, de care depinde calitatea vieții noastre și generațiilor viitoare. Profitând de această ocazie, vă urez multă sănătate, noi realizări în plan profesional și personal, și fie ca în sânul familiilor Dvs. dar și în societate, să domine pacea, fericirea și bunăstarea. 


-Vă mulțumim pentru interviu și vă dorim realizări frumoase în activitatea zilnică!Tatiana Todoseiciuc

16 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco