• Curierul de Hâncești

Interviu cu Sergiu Ştefan

Interviu cu Sergiu Ştefan, profesor de limbă şi literatură română din Gimnaziul Oneşti

„Primeşti o satisfacţie sufletească atunci când elevii tăi sunt laureaţi ai diverselor concursuri de nivel raional, republican şi internaţional”


  • Dle Ștefan, sunteți profesor de limba și literatura română în gimnaziul Onești, deși cunoaștem faptul că ați activat câțiva ani în LT „Universum” din Sărata Galbenă, precum și оn unul din liceele din mun. Hвncești. Ce v-a determinat să schimbați orașul pe sat, și unde credeți că se cere mai mult profesionalism?

„Veşnicia s-a născut la sat”, spunea Lucian Blaga. Adevărul acestor gвnduri m-a determinat să fac schimbarea. Deşi am muncit doisprezece ani оn municipiul Hвnceşti, am fost convins mereu că şi elevii de la sate sunt talentaţi şi pot promova frumosul. Fiind prezent la diverse activităţi raionale, оn calitate de corespondent netitular, m-am convins de adevărul celor menţionate. Astfel, i-am cunoscut pe elevii de la LT „Universum” din Sărata Galbenă.


Precum aţi menţionat, am activat şi оn calitate de profesor оn instituţia dată, susţinut fiind de ex-directorul Anastasia Pascaru, оnvăţătoarele Eugenia Mоţu, Vera Ursu. Astăzi mă mвndresc cu foştii mei discipoli: Mihaela Solomon, Elena Burcă, Alina Moscalu, Ana Castrubin (Sărata Galbenă); Cristina Vintilă şi Alexandrina Colţeniuc (Oneşti) ş.a.  Evident, profesionalism din partea unui cadru didactic se cere oriunde: atвt la sat, cât şi la oraş.

  • Pe parcursul activității de pedagog, оn mai multe instituții școlare, v-aţi implicat оn diverse proiecte care au contribuit, credem noi, la dezvoltarea instituţiei оn care activaţi. Care sunt cele mai relevante proiecte pentru Dvs.?

Precum se ştie, orice proiect educaţional contribuie la dezvoltarea instituţiei оn care este implementat. Am acumulat o bună experienţă, pe parcurs, şi оn acest domeniu. Fiind o fire energică, precum mă cunosc mulţi, sunt deschis mereu spre tot ce este nou, util. Оn acest sens, am оnceput colaborarea cu Fundaţia pentru Dezvoltare, pe cвnd activam la Sărata Galbenă şi m-am implicat la implementarea Proiectului Educaţional „Şcoala mea”. Pentru a fi mai aproape de casa părintească, m-am transferat la Gimnaziul Oneşti.


În această instituţie, am implementat mai multe proiecte educaţionale. Printre acestea ar fi: „Un om informat este un om educat”, „Să creştem viitorul”, „Оn pas cu viaţa”. Оn acest sens, un loc aparte оl ocupă şi proiectele transfrontaliere „Caravana prieteniei” şi „Mesagerii prieteniei” оn colaborare cu instituţiile de оnvăţămвnt de peste Prut, din Todireşti şi Bârlad, implementarea cărora este оn plină desfăşurare. Urmează o altă pagină оn acest sens şi anume colaborarea pe parcurs mai strânsă cu echipa didactic.ro.

  • În cadrul activității de pedagog aţi elaborat şi ziarul şcolii atвt la Sărata Galbenă cвt și la Onești, оn care evident ați implicaţi și copii оn calitate de membri ai redacţiei. Este un spirit de ziarist sau doar o simplă pasiune?

Jurnalistica ocupă un loc aparte оn activitatea mea. Nu este o simplă pasiune, ci un spirit de ziarist. Experienţa acumulată оn acest domeniu, оn calitate de corespondent netitular,  la ziarul (zonal pe atunci) „Bussines Info”, apoi la ziarul raional „Curierul de Hвnceşti” m-a motivat să elaborez ziarul şcolar. Cel pe care l-am creat la Sărata Galbenă se numea „Universul”, iar cel la care şi actualmente sunt redactor-şef se numeşte „Gînduri de fluturaşi”. Оn calitate de membri ai redacţiei sunt chiar elevii. Tematica abordată este variată, un loc aparte avвndu-l şi subiectele ce ţin de pedagogizarea părinţilor. Cele mai reuşite articole ale elevilor sunt publicate mai apoi şi оn ziarul republican pentru elevi „Florile dalbe”.

  • „Tânăr, energic și ferice”, așa, probabil, vă descriu discipolii, pe care оi ghidați și le sunteți alăturea оn participarea diverselor concursuri naționale de eseu și poezie. Care sunt cei mai „scumpi lauri” pe care vi i-au dăruit copiii de care vă mвndriți nespus?

Aveţi perfectă dreptate оn ceea ce spuneţi. Primeşti o satisfacţie sufletească atunci cвnd elevii tăi sunt laureaţi ai diverselor concursuri de nivel raional, republican şi internaţional. Оmi amintesc cu drag acele emoţii pe care le-am trăit cвnd am aflat că foştii mei elevi de la Sărata Galbenă au fost premianţii Concursurilor Naţionale „Scrisoare mamei” şi „Dialoguri interculturale”.


Deşi Gimnaziul Oneşti are un număr mai mic de elevi, am descoperit şi promovat talentele lor. Discipolii mei au devenit laureaţi cu locuri premiante la: Concursul Republican „ARS Adolescentina” (locul II la creaţie proprie şi recital poetic), Concursul Naţional „Ecologia-n versuri, proză şi culoare” (locul I şi II la poezie şi menţiune la proză), Concursul Naţional „Dor de Bacovia” (locul II la creaţie proprie-poezie şi menţiune la victorină), Festivalul internaţional de Poezie şi Epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil” (trei menţiuni). Am creat şi un concurs raional „Frumoasă-i limba noastră”, ce sper să fie tradiţie o dată la doi ani. La moment aşteptăm rezultatele de la un nou concurs republican de creaţie la care am depus dosarele şi sper să fie cu brio (cu detalii voi reveni după ce vom afla rezultatele).

  • Care credeți că ar fi motivația unui pedagog ce l-ar face să se dedice cu mai multă abnegație și devotament educației copiilor, dar și оncadrarea sa nemijlocită in diverse activități extrașcolare, alături de discipolii lui?

Orice pedagog s-ar dedica cu abnegaţie şi devotament educaţiei copiilor, оn opinia mea, atunci cвnd are o susţinere atвt financiară, cвt şi morală. Cred că pentru un cadru didactic important ar fi şi aprecierea la justa valoare a muncii sale. Оn acest sens, aş vrea să aduc mulţumiri pentru susţinerea şi aprecierea pe care o am din partea Direcţiei Оnvăţămвnt Hвnceşti, directorului Gimnaziului Oneşti Tamara Adam. Оn contextul sărbătorii profesionale aş vrea să le aduc felicitări tuturor cadrelor didactice din raionul Hвnceşti şi să le sugerez că „rezultatele оmbucurătoare оl оncurajează pe un profesor să tindă spre noi culmi!” 


Sergiu Ștefan

Profesor de Limba şi literatura Română

Gimnaziul Oneşti


Editor: Alina Mihalaș

Stagiară

10 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco