• Curierul de Hâncești

Interviu cu Tatiana Cojocaru

La o cafea cu Tatiana Cojocaru, directorul Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI), Filiala Hânceşti


„Deşi CCI Filiala Hânceşti este unica Filială care nu dispune de sediu propriu, acordă servicii de un înalt profesionalism”-Dna Cojocaru, care sunt cele mai strategice obiective ale CCI Hânceşti?

      -De la început aş dori să menţionez că CCI este o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, conform Legii cu privire la CCI nr.393-XIV din 13 mai 1999, unicul ONG înfiinţat în baza unei legi organice.

Obiectivele strategice reies din sarcinile principale ale Camerei şi în calitate de instituţie de dezvoltare acestea sunt: confirmarea capacitaţii de a fi un partener principal şi de încredere atât al autorităţilor publice locale, capabilă să contribuie la procesul de promovare a politicilor economice ale ţării, cât şi al sectorului privat pentru a oferi o gamă largă de servicii performante de consultanţă, expertiză şi suport, să susţină procesele de cucerire a noilor pieţe de desfacere şi să deschidă noi oportunităţi de cooperare şi internaţionalizare.

-În ce moduri sprijină CCI agenţii economici în dezvoltarea activităţii acestora şi promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern?

-CCI susţine şi reprezintă în relaţiile cu autorităţile guvernamentale şi cercurile de afaceri străine interesele celor 1420 de membri ai săi. Filiala Hânceşti are 44 de membri care activează, practic, în toate sectoarele economiei naţionale. Membrii CCI beneficiază de un spectru vast de servicii şi facilităţi oferite de CCI şi filialele acesteia, care vizează: identificarea potenţialilor parteneri comerciali şi a pieţelor de desfacere din întreaga lume; participarea la evenimente de afaceri, târguri, expoziţii naţionale şi internaţionale, concursuri, întruniri bilaterale, ce contribuie substanţial la intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale şi sunt ca un sprijin real de promovare; participarea în proiectele cu finanţare internaţională dedicate dezvoltării mediului de afaceri din Moldova. În acest context, vreau să menţionez că, în cadrul proiectului East-Invest, 15 antreprenori din sectorul agricol au participat în luna martie curent, la o vizită de studiu în Polonia, având şi întrevederi bilaterale cu antreprenori din sectorul de procesare a producţiei agricole, producerea maşinilor şi utilajului agricol; accesul la instruiri, pregătiri şi perfecţionări a personalului întreprinderilor autohtone, familiarizarea cu noile metodologii şi tehnici prin intermediul cursurilor, training-urilor, seminarelor tematice în diverse domenii şi direcţii specializate, organizate de CCI; beneficierea gratuită de servicii informaţionale şi de consultanţă în domeniul obţinerii şi eliberării carnetelor ATA, servicii de expertiză, evaluare şi certificare a originii mărfurilor, etc.

-Fiind în funcţia de director de 13 ani, care au fost cele mai frumoase realizări ale CCI Hânceşti pe parcursul acestei perioade?

-De fapt, nu-mi place să enumăr realizările, îmi place să implementez ceea ce am planificat, fapt care, în mare măsură, depind de conjunctura economică, de  economia regiunii, la general, deoarece serviciile noastre sunt pentru mediul de afaceri. Însă, deoarece nu vorbim despre reuşitele mele personale, ci de efortul conjugat al întregului colectiv, pot enumera parteneriate, în baza căror am început instruirea în diferite domenii ajustate la necesităţile mediului de afaceri. Am închegat un colectiv mic, dar puternic şi unit, deoarece o instituţie devine puternică  nu doar prin ceea ce realizează, dar şi prin cei cu care realizează. Axându-ne în permanenţă pe calitatea serviciilor acordate, aş considera drept realizare şi obţinerea certificatului precum că CCI a RM are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 9001: 2015.

La fel, una din realizări este şi colaborarea permanentă cu consiliile raionale din cele 4 raioane din raza de activitate a Filialei, care au susţinut şi susţin în continuare participarea antreprenorilor la evenimente de promovare a producţiei fabricate în teritoriu, stabilirea noilor relaţii de colaborare cu parteneri străini în cadrul expoziţiei anuale multiramurale „Fabricat în Moldova”, dar şi la „Moldova prezintă la Iaşi, la Ploieşti, România”, consiliile raionale fiind decernate cu medalia de aur a expoziţiei „Fabricat în Moldova”. Spre deosebire de alte raioane, r. Hânceşti are deja la activ 5 medalii de acest gen.

-V-aţi ciocnit şi cu careva impedimente sau probleme în activitatea Camerei?

-O instituţie, cu atât mai mult CCI, nu poate funcţiona la nivel fără sediu propriu, aceasta fiind una dintre cele mai acute probleme la moment. De aceea, una din principalele probleme ale CCI Filiala Hânceşti este faptul că, în decursul a 17 ani de când a fost creată Filiala, nu dispunem de spaţii pentru activitate, în pofida faptului că art.27 al Legii nr.393-XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie alin.(2) prevede asigurarea cu încăperi pentru desfăşurarea activităţii din partea AP. Am înaintat demersuri oficiale pentru a rezolva situaţia, care şi până la moment nu s-a rezolvat. Printre altele, suntem unica Filială care nu dispune de spaţii pentru activitate.

-Recent, lucrătorii Camerei de Comerţ şi Industrie şi-au marcat ziua profesională. Prin ce se remarcă CCI Hânceşti între colegii săi din sistemul cameral din RM?

-Anual, la 6 septembrie, este marcată Ziua profesionala a lucrătorului CCI, care este sărbătorită din 2002, şi în cadrul căreia sunt organizate diverse concursuri şi competiţii sportive. Anul curent, în cadrul festivităţii a fost organizat concursul bucatelor tradiţionale, specifice regiunilor ţării, la care CCI Filiala Hânceşti a obţinut locul I. Ne mândrim cu faptul că colectivul CCI Filiala Hânceşti este un colectiv unit, care acordă servicii de un înalt profesionalism şi calitate.

-Pe lângă responsabilităţile de manager, Dvs. sunteţi o mamă şi o bunică împlinită. Care sunt cele mai importante realizări personale şi care sunt pasiunile Dvs. din timpul liber?

-Vin dintr-o familie cu tradiţii care se respectă până acum şi mă strădui să transmit aceasta şi copiilor mei. Relaţiile de familie trebuie păstrate, doar aşa vom deveni mai puternici ca familie. Apropo, suntem patru surori şi toate am rămas să lucrăm aici, acasă. Păstrăm legătura nu doar noi, dar şi copiii noştri, care sunt foarte uniţi, ceea ce se străduie să transmită şi nepoţilor noştri. Realizările personale se datorează familiei mele, soţului care m-a susţinut permanent în ceea ce fac şi continuă să o facă, pentru aceasta le sunt recunoscătoare şi le mulţumesc mult.  

Mă mândresc mult cu cei doi feciori şi mă bucură succesele lor. Ei au multe reuşite, şi-au întemeiat o familie, cresc copii, îşi croiesc cariera, şi toate prin muncă şi prin ani, alături şi mereu împreună. Bucuria mea cea mare sunt cele două nepoţele, care mă fac fericită atunci când le am alături, ele îmi dau energie şi speranţă de viaţă. Nu demult am rotunjit o vârstă frumoasă, iar nepoţelele mi-au organizat o adevărată sărbătoare şi au fost admirate de toţi oaspeţii.

În timpul liber sunt pasionată de flori. Nu doar în biroul meu am multe flori, dar şi acasă – geamurile sunt pline cu ghivece de flori, plină cu flori e şi grădina din faţa casei, pe care le  admir zi de zi. O altă pasiune este şi gătirea bucatelor, mai cu seamă sâmbăta, când gătesc bucate mai deosebite, aşa cum pregăteam cu mama pentru ziua de duminică, atunci când casa e plină de oaspeţi. Îmi place mult să gătesc sărmăluţe, învârtite, bucate din carne. Am şi alte pasiuni, îmi place să citesc, să cânt, când ne adunăm împreună cu verişorii la sărbători – cântăm la karaoke, acasă. 

-Dacă ne referim la obiective de viitor, care ar fi acestea, în plan profesional, dar şi personal?

-Unicul drum spre succesul în viaţă este să te îndrăgosteşti în ceea ce faci. Aceasta se referă la serviciul meu. Mă axez pe acest principiu şi sunt optimistă şi convinsă că prin muncă şi susţinere le voi reuşi pe toate. În plan personal, îmi doresc să-i am pe cei dragi alături sănătoşi.

-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mult succes în activitate!

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco