• Curierul de Hâncești

Interviu cu Zinaida Plugaru, profesoară de limbă şi literatură română, LT „M. Eminescu”

“Pentru fiecare profesor realizările sunt diferite, pentru mine cea mai mare realizare este atunci când elevul meu mă depăşeşte, atunci când culege de la mine tot şi ceva mai mult chiar!”


-Doamnă Zinaida Plugaru, am dori în acest interviu să vorbim despre lecture şi motivaţia elevului de a lectura. Din perspectiva dvs., care sunt cele mai potrivite lecturi care ar favoriza o bună dezvoltare lăuntrică a tinerilor?


-Formarea tânărului de astăzi este marea preocupare a noastră, a tuturor, cu cât mai mult citeşte cu atât mai uşor acesta găseşte confortul spiritual în lumea cărţii. Tânărul de astăzi este mai practic, mai descurcăreţ, dar mai puţin reflector, emotiv, sufletist, are alt ideal de viaţă, dar nicidecum mai rău ca cel de odinioară. Alegerea cărţii potrivite pentru buna dezvoltare lăuntrică depinde de necesitatea sufletului său la momentul respectiv. Uneori vrea să citească de dragoste, alteori vrea să citească poezie patriotică, iar alteori chiar lirică peisagistică în dependenţă de starea lui. Numai el poate coordona această relaţie dintre starea spiritului său şi rândurile pe care vrea să le citească. Din perspectiva mea, toate operele favorizează buna dezvoltare lăuntrică a tinerilor, însă operele fără care eu nu aş putea preda literatura română ar fi cele scrise de M. Eminescu, G. Vieru, I. Druţă, I. Creangă, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, L. Blaga, V. Beşleagă etc.


-În ce măsură lecturile şcolare favorizează dezvoltarea psihologică a tinerilor?


-Lectura şcolară conform standardelor actuale, favorizează şi oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a selecta din tot patrimonial literar oferit de program operele care îi sunt mai aproape, în această măsură pot spune că lecturile şcolare oferă o libertate de dezvoltare psihologică a tinerilor. De exemplu, dacă vorbim despre romanul istoric, putem selecta “Fraţii Jderi”, “Zodia Cancerului”, “Neamul Şoimăreştilor” scrise de Mihail Sadoveanu. Totodată, elevul este ghidat de profesor către adevăratele valori prin prisma acestor opere, desigur acesta fiind şi rolul unui profesor. Orice scriitor, orice operă studiată în şcoală trebuie să ofere posibilitatea elevului de a găsi emoţia, trăirea, ideea, mesajul cu care autorul încearcă să ajungă la inima lui, iar cel mai important este ca profesorul să aibă răbdare şi să permită elevului să ajungă singur la ele pentru a le putea simţi cu adevărat. Un moment foarte important este acela în care profesorul monitorizează ca principiul cognitive să nu depăşească principiul educativ, emoţional şi sentimental. Opera nu este citită doar pentru a cunoaşte nişte lucruri, ci şi a le simţi, opera nu trece pe lângă noi, ci prin noi!


-Cum reuşiţi dvs. să motivaţi şi să incitaţi elevii la lectură? Ce metode folosiţi?


-Cel mai greu lucru în procesul de motivare este acela de a demontra elevului că lectura este un făuritor de cultură, mai ales elevului care nici măcar nu încearcă să vadă acest lucru. Însă sunt elevi care prind dragoste de lectură anume în timpul lecturii, iar acest lucru îl observ din felul cum ei apreciază faptele, gândurile personajelor, din felul prin care îi susţin sau îi condamnă. O metodă pe care o practice ar fi cea în care eu notez la maximum elevul doar pentru o singură frază izvorâtă din sufletul lui, trecută prin fiinţa lui, lucru care oferă încredere elevului şi motivaţie de a citi mai departe cu sufletul, cu inima. Grigore Vieru spunea: “Eu poezia n-o scriu, eu pun mâna la inimă şi când o iau o găsesc scrisă în palmă”, acelaşi lucru îndemn să îl facă şi elevii, să citească cu sufletul. Momentele cele mai neaşteptate trebuie folosite pentru motivare, notele, laudele sunt lucruri relative pentru elevul care are drag de lectură. Încerc să creez şi să găsesc situaţii prin care aş putea să-l motivez. Folosesc citate, exemple, personaje prin prisma cărora incit elevul să citească în speranţa identificării propriei personalităţi. O altă metodă ar fi orele speciale de lectură, fişele de lectură care favorizează buna înţelegere a operei.


-Care sunt cele mai mari realizări ale unui profesor atunci când priveşte în urma anilor de dicaţi şcolii?


-Nu privesc în urmă! Fiecare realizare este de moment şi satisfacţia acestei împliniri este tot de moment. Odată ce ai realizat-o, bucură-te, uit-o şi mergi înainte, caut-o pe cealaltă pentru a trăi fericirea din nou! Tinde să găseşti mereu noi şi noi împliniri profesionale, emoţionale, spirituale. Pentru fiecare profesor realizările sunt diferite, pentru mine cea mai mare realizare este atunci când elevul meu mă depăşeşte, atunci când culege de la mine tot şi ceva mai mult chiar!


-Ce sfaturi aţi putea oferi tânărului discipol de astăzi?


-Aş avea un sfat, care chiar şi mie mi l-aş oferi. Indiferent de nivelul de pregătire intelectuală a elevului, acceptă orice mod de gândire a lui, pentru că undeva, în sufletul lui, acest gând este aşezat şi motivate chiar dacă nu-l poate exprima ne-ajugându-I cuvinte să îl spună. Pune accent pe personalitatea elevului, pentru că absolute fiecare înţelege opera, citatul, mesajul, ideea, viaţa chiar, în felul său şi de aceea orice gând al elevului pentru profesor trebuie să fie foarte praţios. Uneori noi, profesorii, în goanna tiparelor impuse, uităm să mai ascultăm gândurile lor răzleţe!


Maria MUNTEANU, stragiară


236 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco