• Curierul de Hâncești

La şedinţa lunară – primarii revoltaţi de calitatea serviciilor medicale prestate pe baza poliţeiLa şedinţa lunară – primarii revoltaţi

de calitatea serviciilor medicale

prestate pe baza poliţei

În prima zi de marţi a lunii în curs, aşa cum se obişnuieşte, administraţia raionului s-a întrunit într-o şedinţă cu primarii localităţilor din raion, în cadrul căreia au fost abordate teme stringente, precum respectarea unor prevederi din Codul Educaţiei, acţiunile populaţiei în condiţii meteo deosebite în ceea ce priveşte pericolul liniilor de înaltă tensiune, situaţia epidemiologică la infecţiile virale şi panica creată de coronavirus ş.a.

Matineele – desfăşurate, dar fără părinţi

În deschiderea şedinţei, preşedintele raionului, Iurie Levinschi, a ţinut să felicite aleşii locali cu sosirea primăverii, după care le-a dus în atenţie faptul că pe ordinea de zi a şedinţei au apărut suplimentar chestiuni de interes public, între care proiectul „Drumuri bune pentru Moldova”, care va fi desfăşurat, inclusiv în r. Hânceşti, pe parcursul anului 2020. Ulterior, la acest subiect, primarii au fost informaţi cu condiţiile de eligibilitate, suma investiţiilor pe localităţi, tipurile de drum şi costurile pentru m2.

Prima chestiune adusă în atenţia primarilor a fost prezentată de Valentina Tonu, şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti, care viza modul de respectare de către APL a prevederilor art. 142 din Legea Educaţiei. Dna Tonu s-a axat pe faptul că APL de nivelul I este cea care contribuie nemijlocit la respectarea legii în domeniul educaţiei în teritoriul administrat, ceea ce îi obligă să cunoască foarte bine prevederile date şi să nu admită interpretări sau abateri. În acest sens, s-a adus în atenţia primarilor reglementarea numărului de copii în grupele din grădiniţe: „Componenţa numerică a unei grupe mici trebuie să fie nu mai puţin de 15 copii, iar la grupa mare/pregătitoare – norma este de 20 de copii. Dacă trei luni consecutiv frecvenţa este mai joasă, sunt două soluţii, fie comasaţi grupele, fie sistaţi activitatea grădiniţei pentru o perioadă determinată cu informarea prealabilă a părinţilor. Toate aceste măsuri se iau cu scopul evitării irosirii neraţionale a surselor bugetare, or activitatea unei grupe de 24 de copii unde frecventează doar 8 copii n-ar trebui admisă” – a menţionat dna Tonu.

Valentina Tonu a vorbit şi despre instituţiile, 32 la număr, cu deficit de buget, îndemnând primarii să analizeze posibilităţile de diminuare a acestor deficite, un plan de raţionalizare fiind indicat la instituţiile din Nemţeni, Călmăţui şi Paşcani, unde ar fi indicat să examineze posibilitatea comasării şcolilor şi grădiniţelor în complexe educaţionale. Această situaţie este dictată şi de faptul că, de ani buni, în multe instituţii nu se reuşeşte finalizarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor de manager. „Din 2015, în raion avem 3 instituţii unde nu s-a reuşit organizarea concursurilor la funcţia vacantă de director, situaţie care ne îngrijorează, acestea fiind Călmăţui, Oneşti şi Crasnoarmeiscoe, unde este asigurat interimatul funcţiei. Din 2018 interimatul este asigurat şi la instituţiile preşcolare din Bozieni, Negrea şi Stolniceni, în curs de desfăşurare fiind concursurile la Grădiniţa nr. 1 Voinescu şi la Pogăneşti. Pentrurezolvarea acestei situaţii trebuie identificate soluţii la nivel de APL” – a specificat dna Tonu, care i-a atenţionat pe primari că ultima modificare la regulamentul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de manager prevede o medie a candidatului nu mai mică de 8, reglementare care trebuie respectată în vederea angajării unui specialist bine pregătit. Referitor la angajarea educatorilor, şi aici este o prevedere, ca aceştia să nu fie angajaţi doar pe bază de studii gimnaziale, ci să posede studii corespunzătoare în domeniu, atât pentru a evita încălcarea legii, cât şi pentru a asigura calitatea procesului educaţional. Şi pentru că grădiniţele desfăşoară în această perioadă matinee dedicate primăverii, dna Tonu a atras atenţia că acestea trebuie să se desfăşoare fără prezenţa maturilor, respectiv părinţilor, pentru a evita îmbolnăvirile în masă cu viroze şi alte infecţii respiratorii în rândul copiilor. În finalul celor reiterate, dna Tonu a identificat principala problemă – lipsa comunicării la nivel de Direcţie şi APL, astfel încât i-a îndemnat la o bună colaborare pentru a lua atitudine împreună vizavi de problemele apărute şi a respecta în mod corect actele reglatorii.

Investiţiile în sectorul energetic al raionului – mai mari comparativ cu alte raioane

În continuare, cu o informaţie despre acţiunile care trebuie întreprinse de populaţie în caz de condiţii meteo deosebite şi planul de investiţii pentru 2020 în r. Hânceşti în sectorul energetic, a venit Mihail Gîdei, manager de distribuţie pe sectorul Anenii Noi al companiei Premier Energy. Dânsul a menţionat faptul că, în cazul unor deconectări de la reţeaua de energie electrică sau alte calamităţi, populaţia poate apela numărul de telefon ale Oficiului 24 ore Hânceşti, dar ar fi mai recomandabil să apeleze numerele de telefon din Chişinău, unde activează mai mulţi operatori (022 43 11 11 sau 022 43 11 22). De asemenea, a sugerat crearea unui grup pe Viber cu primarii din raion unde să fie furnizate informaţii în timp real în caz de situaţii de urgenţă. Alt punct de referinţă a fost cel cu privire la respectarea zonelor de protecţie, un caz relevant fiind înregistrat în s. Bulboaca, r. Anenii Noi, unde o persoană, care muncea la construcţia unui gard de 7m a căzut din neatenţie pe liniile de tensiune din apropiere, fiind electrocutat mortal. „Vă rog să ne anunţaţi despre construcţiile neautorizate efectuate în zonele de protecţie pentru a evita asemenea tragedii” – a specificat dl Gîdei. În ceea ce priveşte investiţiile făcute în r. Hânceşti, reprezentantul companiei a operat cu unele cifre: în bugetul cheltuielilor au fost preconizate 5 mln lei, în bugetul investiţiilor – 14 mln lei, în ultimii patru ani în raionul nostru fiind investiţi între 15 şi 18 mln lei, mult mai mult decât în alte raioane gestionate de sectorul Anenii Noi. Dl Gîdei a vorbit, de asemenea, despre defrişările din zonele de protecţie a liniilor de tensiune, rugând primarii să acorde suport la colectarea masei lemnoase, astfel încât lucrările să se desfăşoare mai operativ, pentru ca, în final, să anunţe despre disponibilitatea locurilor vacante pentru regiunea Hânceşti, compania având nevoie de trei specialişti cu studii tehnice. Odată informaţi, primarii au venit cu întrebări şi solicitări către Mihail Gîdei, primarul de Mireşti, Victor Sinogaci, solicitând să fie informate şi autorităţile locale atunci când specialiştii vin în teritoriu pentru a efectua lucrări de defrişare a vegetaţie în zonele de protecţie, iar primarul de Drăguşenii Noi, Petru Gonţa, s-a arătat nemulţumit de compania care nu şi-a onorat în timp unele obligaţii în ce priveşte efectuarea lucrărilor pe anumite sectoare din sat. Primarul de Fârlădeni, Pavel Barbos, s-a arătat interesat de procedura de scoatere a pilonilor vechi, iar primarul de Fundul Galbenei, Toma Didilică, s-a arătat îngrijorat de cei câţiva piloni şi reţeaua dinspre Hânceşti spre Fundul Galbenei care s-au lăsat mult pe o parte, prezentând pericol.

Odată epuizat şi acest subiect, şeful Direcţiei Cultură şi Turism Hânceşti, Ion Tulbu, a venit în faţa primarilor cu „o întrebare mai veche”, şi anume implementarea Legii 270 cu privire la salarizarea angajaţilor din domeniul culturii, menţionând că fiecare dintre ei au primit o informaţie semnată de ministrul Corneliu Popovici referitoare la modul în care trebuie să fie salarizaţi angajaţii din cultură din teritoriu. Astfel, primarii au fost îndemnaţi să ţină cont de aceste prevederi şi să revadă statele de personal pentru a corespunde legislaţiei în vigoare. Problema a fost adusă în discuţie pe fonul sesizărilor Ministerului Culturii din partea angajaţilor din domeniu privind reducerea funcţiilor la 0,5 sau 0,25 unitate de timp, substituirea unor funcţii cu altele care au o treaptă de salarizare mai mică, precum şi lichidarea instituţiilor sau a funcţiilor.

Panica creată de coronavirus - nejustificată

Tamara Pascari, şefa Centrului de Sănătate Publică Hânceşti, a informat primarii cu situaţia epidemiologică din raion, axându-se în mod special pe coronavirus. Dna Pascari a vorbit despre căile de transmitere a noului virus, mecanismele de răspândire, tratamentul simptomatic, atenţionând că tratament specific nu există, iar cel pe bază de antibiotice nu este efectiv. De asemenea, a menţionat criteriile de vulnerabilitate a persoanelor care se pot infecta mai uşor, atenţionând, totodată, aleşii locali că panica creată în rândul populaţiei nu este justificată, întrucât în ţara noastră nu s-a înregistrat nici un caz de infectare cu Covid 19, în schimb avem multe cazuri de gripă şi decese prin gripă. Tamara Pascari a vorbit şi despre măsurile de igienizare în instituţiile publice medico-sanitare şi măsurile luate în caz de internare şi tratare a pacienţilor cu coronavirus, lucrătorii medicali fiind bine instruiţi în acest sens. Dna Pascari a recomandat purtarea măştilor de protecţie doar în cazul în care persoana este bolnavă sau îngrijeşte de un bolnav, aceasta nefiind necesară dacă persoana este sănătoasă. La întrebarea primarului de Mereşeni, Tatiana Buruiană, ce măsuri trebuie luate în instituţiile de învăţământ în cadrul întâlnirilor candidaţilor electorali cu alegătorii, dna Pascari a reiterat tranşant că în grădiniţe şi şcoli sunt strict interzise întâlnirile cu alegătorii şi orice altă măsură de genul reuniunilor.

Poliţa de asigurare medicală obligatorie – fără folos pacienţilor

Ulterior, Oleg Belbaş, directorul AT Vest Ungheni a CNAM, a venit cu o informaţie vizavi de respectarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020. După ce a vorbit despre costurile poliţei de asigurare medicală, care va fi de 4056 lei (cu reduceri pentru anumite categorii de persoane fizice şi juridice până la 31 martie), şi noile prevederi ce specifică faptul că părinţii cu 4 şi mai mulţi copii vor fi asiguraţi stat (nu doar mama cum era anterior), primarii s-au arătat indignaţi de calitatea serviciilor medicale prestate pe bază de poliţă medicală, or, spun ei, oamenii se revoltă că, deşi achită ani la rând poliţa medicală, aceasta nu le este de folos atunci când merg la spital, fiind nevoiţi să achite suplimentar serviciile medicale cu bani grei. „Trebuie luate măsuri urgente, altfel va fi o revoltă în toată ţara” – a menţionat primarul de Ciuciuleni, Gheorghe Grigoraş. Şi primarul c. Sărata Galbenă, Mihail Lozovoi, s-a indignat de atitudinea medicilor atunci când pacienţii solicită servicii medicale pe baza poliţei şi a venit cu un exemplu din exterior, este vorba despre Israel, unde funcţionează un sistem performant în acest sens – cetăţenii îşi pot alege asigurarea medicală pe baza a trei companii (nu doar una, cum funcţionează în ţara noastră), costul poliţelor de asigurare fiind diferit, iar în cazul în care asiguratul nu a beneficiat de servicii medicale pe parcursul anului, banii se acumulează pe un cont special şi sunt folosiţi la necesitate. Dl Lozovoi s-a dat cu părerea că şi în ţara noastră ar trebui să fie mai multe companii de asigurări, nu una care deţine monopolul, cetăţeanul fiind obligat prin lege să-şi procure poliţă medicală sau să fie impozitat din salariu pentru poliţa medicală care nu-i este de folos. „Trebuie de revizuit Regulamentul surselor ce provin din achitarea poliţei pentru a beneficia de servicii calitative şi de care avem cu adevărat nevoie. Pe cine întreţinem noi cu aceşti bani? Atâta timp cât lucrurile nu se vor schimba în acest sens, vom trăi cum trăim” – a menţionat Mihail Lozovoi. Primarii s-au arătat interesaţi de oportunitatea discutării acestei probleme cu ministrul Sănătăţii sau reprezentanţi ai Ministerului, întrucât, consideră aceştia, problema aceasta nu mai este posibil de tolerat.


Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco