• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Alina Tomcişin, şefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT) din Hâncești

La o cafea cu Alina Tomcişin, şefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT) „Tineretul şi sănătatea” Hânceşti, psiholog„Este foarte important să fim sinceri, deschişi în relaţia cu copilul, pentru ca acesta să crească în lumea reală, primind informaţia corectă”


-Dna Tomcişin, ce servicii acordă Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, cui şi în ce condiţii şi care sunt obiectivele de bază ale instituţiei?

-Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Tineretul şi Sănătatea” acordă servicii medicale şi psihologice adolescenţilor şi tinerilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 24 de ani. Ne aflăm în incinta policlinicii orăşeneşti. În cadrul centrului activează o echipă de specialişti bine instruiţi, între care medicul dermatolog, psiholog, psiholog educator, laborant, asistent medical. Scopul principal al activităţii Centrului este ameliorarea stării sănătăţii adolescenţilor şi tinerilor, şi crearea premiselor benefice de dezvoltare şi integrare socială a acestora în comunitate. Obiectivele de bază ale activităţii sunt următoarele: reducerea incidenţei infecţiilor sexual-transmisibile, inclusiv HIV printre adolescenţi şi tineri; reducerea numărului sarcinilor precoce şi nedorite printre tineri; reducerea problemelor de sănătate mintală în rezultatul utilizării de substanţe psihoactive (alcoolism, narcomanie, tabagism); reducerea tulburărilor psiho-emoţionale şi de personalitate; reducerea problemelor de sănătate în rezultatul violenţei; reducerea dereglărilor de nutriţie, în special malnutriţia, inclusiv obezitatea; reducerea devierilor în dezvoltarea pubertară.


-În cadrul Centrului activează şi un grup de voluntari... Cine sunt ei şi care este rolul lor?

-Activitatea voluntarilor în Youth Klinic „Tineretul şi Sănătatea” este coordonată şi organizată de un specialist responsabil/coordonator de voluntari şi este susţinută de toată echipa de specialişti din cadrul instituţiei. Voluntarii din centrul nostru sunt adolescenţi cu vârstă cuprinsă între 14 şi 18 ani, elevi din instituţiile de învăţământ din oraşul Hânceşti. Rolul voluntarilor este de a promova Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi a modului sănătos de viaţă. În activitatea lor, voluntarii sunt orientaţi spre: promovarea bunăstării emoţionale a adolescenţilor, promovarea comportamentelor sigure fără alcool, tutun şi droguri, promovarea dezvoltării sexuale armonioase a adolescenţilor, promovarea siguranţei şi securităţii vieţii. Voluntarii se implică în activităţi de informare în masă, training-uri, dezbateri, ateliere de lucru etc. Anul acesta, în luna iulie, voluntarii de la CSPT “Tineretul şi Sănătatea” au avut posibilitatea să participe la tabăra de vară din Holercani, r. Dubăsari. În cadrul taberei, tinerii voluntari au beneficiat de instruire specializată în domeniul acordării primului ajutor, în domeniul alimentaţiei sănătoase şi au fost instruiţi cum să supravieţuiască în situaţii extreme, lucru care cu siguranţă le va fi util în viaţa de zi cu zi. Această oportunitate a fost posibilă datorită reţelei principale Neovita din Chişinău.


-Ce activităţi desfăşoară Centrul, ce tematici sensibile abordaţi în discuţiile cu tinerii şi de ce tinerii au nevoie de aceste lecţii informative?

-CSPT îşi organizează activitatea în trei direcţii de bază: 1) activităţile informaţional-educaţionale, care au ca sarcină de bază promovarea sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor şi servicii de sănătate pentru ei, formarea deprinderilor corecte de igienă, alimentaţie, activitate fizică, comunicarea non-violentă şi asertivă, informarea despre dezvoltarea pubertară şi psiho-sexuală, riscurile/prevenirea ITS/HIV, consecinţele utilizări substanţelor, semnele de dependenţă; recunoaşterea semnelor de stres şi a altor semne de tulburări mentale şi de comportament, informarea referitor la atitudinea pozitivă faţă de sine, de propria persoană; tipurile şi consecinţele violenţei, principiile alimentaţiei raţionale în perioada de adolescenţă, particularităţile dezvoltării bio-psiho-sociale şi psiho-sexuale în perioada de adolescentă; 2) consiliere: consiliere pre-, post-test şi testarea confidenţială şi benevolă a HIV şi ITS; consiliere motivaţională în cazul utilizării substanţelor psiho-active; consiliere psihologică individuală şi în grup; consiliere a victimei şi abuzatorului, a persoanelor implicate în violenţă; consiliere (integrată) individuală şi cu părinţii referitor la întrebările legate de dezvoltarea în perioada adolescenţei; 3) servicii medicale, psiho-corecţie şi asistenţă socială, acestea au ca scop acordarea suportului psihologic în soluţionarea diferitor probleme psiho-emoţionale ale adolescenţilor şi tinerilor; suportul psihologic pentru autocunoaştere şi luarea deciziilor. Aceasta se realizează prin intermediul consilierilor individuale împreună cu membrii familiei, în cuplu şi în grup a adolescenţilor şi tinerilor referitor la sănătatea mintală în general, sexualitate şi relaţiile sexuale în adolescenţă, probleme ce ţin de comunicare inter-personală, dereglări emoţionale, auto-apreciere, devieri de comportament, diferite tipuri de adicţii, pentru diagnosticarea nivelului de dezvoltare a proceselor psihice şi inteligenţei, trăsăturilor de personalitate, orientării profesionale, relaţiilor inter-personale, inclusiv şi celor familiale etc.


-Recent a fost marcată Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale, în cadrul căreia aţi organizat o activitate instructiv-metodică cu genericul „Prevenirea suicidului - Putem salva vieţi! Împreună!”. E atât de acută această problemă în rândul tinerilor?

-Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale este marcată în fiecare an la data de 10 octombrie, anul acesta fiind selectată tema: „Prevenţia suicidului în rândul tinerilor”. Voluntarii de la centru împreună cu coordonatorul de voluntari au desfăşurat în acest sens un şir de activităţi: au împărţit trecătorilor fluturaşi ce aveau câte un mesaj motivaţional, în cadrul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” s-a organizat o masă rotundă, unde au participat elevii care fac parte din senatul liceului, profesori, psihologul instituţiei şi cadrul didactic de sprijin, dar şi voluntarii de la CSPT „Tineretul şi Sănătatea”, psihologul de la centru împreună cu psihologul de la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală au desfăşurat un training la Biblioteca Publică “Antonie Plămădeală”, unde beneficiari au fost studenţii de la Colegiul de Construcţii. Multe suicide se întâmplă impulsiv, ca urmare a acţiunii unui factor de risc/stres acut. Factorii de risc pentru suicid includ factori biologici, psihologici, sociali, de mediu şi culturali. Depresia, de asemenea, poate duce la suicid. Da, este o problemă globală, datele statistice ne arată că la fiecare 40 de secunde cineva moare prin suicid şi aproape 800 000 de oameni decedează anual prin suicid. Pentru fiecare caz de suicid revin mai mult de 20 de tentative de suicid. Cea mai critică vârstă în rândul tinerilor expuşi acestui pericol este 13-16 ani.


-Care sunt, de fapt, cele mai frecvente probleme sau preocupări ale tinerilor cu care interacţionaţi şi care sunt motivele din spatele acestora?

-Cele mai frecvente situaţii sau provocări ale tinerilor sunt legate de informarea greşită despre educaţia sexuală. Sexualitatea domină această perioadă de dezvoltare. Unii adolescenţi comunică mai puţin sau deloc vizavi de acest subiect cu părinţii, cu toate că suntem expuşi la multă informaţie la TV, filme, internet. Nouă ni se pare că există informaţie, dar aceasta este o iluzie. Problema e că informaţiile sunt greşite sau ajung în mod greşit la copil, nu aşa cum ar trebui. Lipseşte educaţia sexuală în familie din cauză că majoritatea părinţilor cred că copilul lor este prea mic pentru a înţelege aceste lucruri. Uneori mai spun: „Nu-l văd eu pregătit să discute pe această temă” sau le este ruşine. Este foarte important să fim sinceri, deschişi în relaţia cu copilul, pentru ca acesta să crească în lumea reală, primind informaţia corectă. În caz contrar, gândirea lor dezvoltă scenarii cu final mai puţin plăcut. Din cauza migraţiei, adolescenţii cresc fără supravegherea unuia sau ambilor părinţi, deseori fiind expuşi unor riscuri sporite pentru sănătatea şi dezvoltarea lor. Studiile realizate în domeniu au arătat că acei copii care au beneficiat de o educaţie sexuală corectă încă de la vârste timpurii şi-au început viaţa sexuală mai târziu şi au ştiut să ia decizii responsabile în legătură cu sexul.


-În final, v-aş ruga să le sugeraţi părinţilor unele sfaturi utile care să-i ajute să aibă o comunicare mai eficientă cu copiii lor adolescenţi şi, respectiv, o relaţie mai armonioasă în familie, care să-i ajute pe aceştia să se dezvolte echilibrat.

-Comunicarea eficientă dintre părinte şi copil se creează încă din copilărie. Ţinând cont de faptul că adolescenţa este o perioadă trecătoare din viaţa copilului şi că adolescenţii sunt concentraţi pe gânduri ce nu vor să le împărtăşească părinţilor, este bine ca copilul sa fie conectat la un psiholog, dar părintele să fie o persoană de încredere şi să-l susţină. Oferiţi-i copilului/adolescentului timp pentru analiză şi încurajare; un părinte ca să fie un bun prieten cu adolescentul său este necesar să stabilească nişte reguli, dar acestea să fie respectate în egală măsură; părintele are nişte graniţe pe care le aplică în discuţie cu copilul, respectiv părintele trebuie să respecte şi graniţele copilului; aflaţi de la copil ce crede despre Dvs. ca părinte, cum se reflectă cuvintele şi acţiunile părintelui asupra copilului/adolescentului, ca să ştiţi cum să acţionaţi în consecinţă. La data de 22 octombrie este marcată Ziua Psihologului. Cu această ocazie, vreau să felicit toţi psihologii care activează în acest domeniu vast şi interesant, dorindu-le răbdare, înţelepciune şi să simtă că sunt utili!


-Vă mulţumim pentru interviu!
Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco