• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Aliona Cristea, bibliotecar, biblioteca publică Pogăneşti

„Bibliotecarul este un difuzor al culturii, nu doar un custode al depozitului de gândire şi artă”


-Dna Aliona Cristea, la 23 aprilie, tradiţional, în R. Moldova, este marcată Ziua bibliotecarului concomitent cu Ziua Internaţională a cărţii, întrucât această profesie este indispensabil legată de carte. Care este rolul bibliotecarului în comunitate?


-Biblioteca este o instituţie de cultură, o fereastră deschisă în lumea cunoaşterii, iar bibliotecarul este specialistul care te îndrumă în lumea atât de minunată a cărţilor, se află mereu în slujba comunităţii, având roluri multiple. Imaginea istorică a bibliotecarului s-a bazat pe faptul că biblioteca a îndeplinit o funcţie unică într-un mod unic. Într-o comunitate bibliotecarul trebuie să fie un element stimulator care nu se mărgineşte a fi numai un custode al depozitului de gândire şi artă, ci caută să fie un difuzor al culturii ce sălăşluieşte în incinta instituţiei cărţilor, dar şi dincolo de această instituţie. Bibliotecarul este factorul principal care caută şi profită de orice prilej pentru a pune în mişcare cartea, pentru a atrage membrii comunităţii spre cultură. A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubeşti cărţile, să găseşti acel limbaj de a comunica cu litera scrisă şi, nu în ultimul rând, să ştii să comunici cu oamenii, cu toţi utilizatorii care deschid uşa bibliotecii. Bibliotecarul îndeplineşte un şir de activităţi pe care cititorul nu le ştie: evidenţa zilnică a cititorului, prelucrarea cărţilor nou achiziţionate, înregistrarea acestora în registrul inventar, pregătire individuală, realizarea unor expoziţii de carte, organizarea concursurilor literare, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, organizarea şi participarea la toate activităţile culturale care se desfăşoară în localitate etc. … A fi bibliotecar înseamnă să lucrezi cu publicul, să te adaptezi unor condiţii de lucru, să fii mereu surâzător şi amabil, să emani în inimile beneficiarilor multă lumină, încredere, înţelepciune şi căldură. Rolul principal al bibliotecarului în comunitate, în activitatea de zi cu zi, este să aibă multă pasiune, răbdare, pricepere, stăruinţă şi entuziasm, cultură şi informaţie, spirit creator şi perseverenţă.


-Şi dacă tot vorbim despre cărţi, cât de dotată este biblioteca Pogăneşti cu titluri noi şi de ce fond de carte dispune?


-Funcţia esenţială a bibliotecii publice Pogăneşti este păstrarea şi creşterea colecţiei în măsura posibilităţilor oferite de bugetul bibliotecii cu susţinerea autorităţilor publice locale. În fiecare an, biblioteca înnoieşte fondul de carte prin achiziţie de cărţi, broşuri şi se abonează la reviste şi ziare, primim donaţii de carte de la serviciul fonduri Hânceşti, în urma participării active la întâlniri cu scriitori, lansări de carte, care, la fel, contribuie la îmbogăţirea colecţiei bibliotecii. Biblioteca Pogăneşti în prezent dispune de un fond de carte în număr total de 6600 de exemplare. Am asigurat diversitatea tematică a colecţiilor cu necesităţile de lectură şi informare a utilizatorilor. În fiecare an completez fondul bibliotecii cu colecţii noi interesante şi care lipsesc din fond, întreţin permanent dialoguri cu beneficiarii şi ţin cont de solicitările lor. Literatura cu caractere chirilice este foarte rar solicitată, iar lipsa literaturii solicitate de utilizatori o înlocuim cu enciclopedii, dicţionare, informaţii de pe internet.


-Cum s-au modernizat serviciile de bibliotecă în biblioteca Pogăneşti pe parcursul ultimilor ani, întrucât ştim că sunteţi parte a proiectului Novateca, şi ce activităţi desfăşuraţi împreună cu utilizatorii?


-Biblioteca este templul învăţăturii, deoarece aici ne hrănim sufletul şi gândul cu cele mai diverse cunoştinţe, locul unde cresc generaţii progresiste. Odată cu implementarea programului Novateca, acest locaş a devenit spaţiu deschis unde beneficiarii comunică între ei, învaţă lucruri noi, îşi dezvoltă noi competenţe şi abilităţi, avansează creativ. Biblioteca publică Pogăneşti dispune de 3 computere, o imprimantă multifuncţională şi acces gratuit la internet pentru toţi beneficiarii săi. Graţie parteneriatelor cu alte instituţii publice din teritoriu, biblioteca a devenit un centru comunitar, care oferă o varietate de servicii noi şi utile comunităţii. În urma participării la diferite proiecte organizate de programul Novateca, biblioteca a beneficiat de un aparat foto, o tablă flipchart, jocuri pentru copii etc. În urma instruirilor organizate de Biblioteca publică raională Hânceşti “Antonie Plămădeală”, am acumulat experienţă şi competenţe pentru a extinde servicii noi moderne de bibliotecă necesare membrilor comunităţii. De exemplu, au fost implementate: “Jocul în drum spre casă” - prin acest serviciu ne-am propus să dezvoltăm la copii abilităţi individuale şi sociale pentru a reduce cazurile de abuz şi expunere la diferite situaţii de risc.


“Clubul de Engleză” - un serviciu binevenit în biblioteca noastră, copiii dar şi maturii au avut posibilitatea gratuit să beneficieze pe parcursul unui an de zile de ore de limbă engleză. “O oră de poveste” - desfăşurăm acest serviciu cu mare plăcere depănând firul poveştilor împreună cu utilizatorii, le citim, le discutăm şi le vizionăm.


“ABC-UL calculatorului” - utilizatorii care nu cunosc calculatorul beneficiază de instruiri, ca de exemplu să-şi creeze cont pe pagina facebook, să lucreze în programul Word şi altele. “Protejează-ţi calculatorul” - sunt instruiţi utilizatorii să instaleze în calculator dar şi pe telefon programe de protejare împotriva viruşilor. “Descoperim localitatea prin QR-cod” - prin acest serviciu am descărcat aplicaţia şi putem uşor căuta informaţii despre localitatea noastră. “Clubul de animaţie” - în cadrul acestui serviciu modern de bibliotecă realizăm filmuleţe în desen animat, acest serviciu dezvoltă la copii spiritul de creativitate, măiestrie, noi competenţe în sfera digitală, toate filmuleţele sunt disponibile de vizionat pe pagina de facebook a bibliotecii.


-Mai vin azi tinerii la bibliotecă? Care este profilul utilizatorului modern în localităţile rurale şi ce interese au păşind pragul acestei instituţii?


-Astăzi, internetul a pătruns aproape în fiecare casă, tinerii având posibilitatea de a accesa o carte în format electronic chiar şi pe telefonul mobil. Rapiditatea şi comoditatea obţinerii informaţiei sunt criteriile care captează din ce în ce mai mult tinerii. La întrebarea dacă vin tinerii azi la bibliotecă vreau să răspund sincer - da vin, dar nu toţi. Cei mai mulţi vin pentru a împrumuta cărţile recomandate pentru lecturare necesare studiilor, se folosesc de internet, participă la activităţile pe care le organizez în bibliotecă în colaborare cu alte instituţii din localitate. Păşind pragul bibliotecii, tinerii în primul rând au interes tot mai frecvent să apeleze la motoare de căutare, enciclopedii on line, reţele de socializare etc.., pentru satisfacerea necesităţilor de informare, documentare, comunicare, socializare. Totuşi lectura este şi rămâne un efort intelectual pe care nu orice individ este dispus să îl facă. Şi atunci marea responsabilitate îi revine bibliotecarului pentru atragerea tinerilor la bibliotecă prin diversificarea serviciilor moderne.


-Mulţi cred că, în timp, bibliotecile - în sensul lor clasic - vor pierde teren în faţa tehnologiilor şi oamenii nu vor mai veni la bibliotecă pentru a citi cărţi şi ziare. Dvs. cum credeţi? Ce viitor are biblioteca?


-Astăzi, comunitatea bibliotecară şi-a propus să promoveze imaginea bibliotecii, iar importanţa bibliotecii pentru membrii comunităţii trebuie să fie o temă frecventă. De această importanţă trebuie să se pătrundă întreaga societate, dar mai ales decidenţii de care în ultima instanţă depinde finanţarea instituţiei.


Biblioteca este expresia cunoaşterii umane. În întreaga sa istorie de milenii, biblioteca s-a înălţat şi consolidat ca entitate pe diseminarea informaţiilor şi a cunoştinţelor, pe folosirea în comun a ideilor şi resurselor, pe dezvoltarea comunităţilor. Biblioteca a rezistat în timp pentru că, contrar definiţiei primare, niciodată n-a fost doar un simplu depozit de cărţi. Spaţii de depozitare au fost, sunt şi vor fi, dar acestea doar pentru a asigura integritatea colecţiilor, asigurarea securităţii în cazurile când instituţia are responsabilităţi aparte pe acest segment, pentru a ţine departe de ochii lumii cărţile învechite fizic de trecerea timpului sau poate a unui tratament inadecvat. Alta este problema depozitarelor unde se păstrează exemplarele legale. Biblioteca de azi trebuie să fie participativă, ea nu poate exista fără utilizatori şi fără bibliotecarii care-i dau viaţă, şi fără comunitate, indiferent care anume. Biblioteca publică este şi un loc care adună împreună comunitatea. Fără implicarea comunităţii, programe de alfabetizare generală şi digitală, programe de instruire pe tot parcursul vieţii, advocacy, biblioteca s-ar transforma într-un loc irelevant. În concluzie consider că “bibliotecile vor evolua în viitor, datorită căilor creative prin care bibliotecarii şi utilizatorii vor exploata resursele, instrumentele, serviciile, spaţiile bibliotecii, pentru a accelera punerea ştiinţei şi cunoaşterii în serviciul soluţionării celor mai mari provocări ale lumii“.


-Care sunt problemele cu care se confruntă bibliotecile săteşti, inclusiv biblioteca Pogăneşti, dacă ne referim la condiţii, infrastructură, dotări etc.?


-Problemele cu care s-au confruntat şi se confruntă bibliotecile săteşti pe parcursul anilor au fost diferite, dacă ne referim la condiţii de muncă, infrastructură, dotări, factorul principal a depins de conlucrarea bibliotecarului cu autorităţile publice locale. Biblioteca publică Pogăneşti, la fel ca şi alte biblioteci, s-a confruntat cu diferite probleme, în urmă cu şapte ani intrând în funcţia de bibliotecar al acestei instituţii, aici lipsea energia electrică, lipsea căldura, spaţiul unde se afla era întunecos, dificil de aerisit, cu o singură fereastră, colecţiile bibliotecii învechite din motiv că nu se alocau finanţe pentru achiziţionarea literaturii noi. Dar acum lucrurile s-au schimbat radical, consider că avem o bibliotecă modernă, dotată cu tehnologii informaţionale, spaţiu adecvat pentru a servi membrii comunităţii, acest fapt se datorează sprijinului, conlucrării şi contribuţiei în rezolvarea oricărei probleme cu care s-a confruntat biblioteca - şi pe această cale ţin să-i mulţumesc din suflet - domnului primar de Pogăneşti Vitalie Răchiţanu, şi desigur Direcţiei Cultură şi Turism Hânceşti, care ne-a ghidat mereu spre noi performanţe.


-În final, vă rugăm să veniţi cu un mesaj către utilizatori, care i-ar motiva să meargă mai des la bibliotecă şi să se implice în activităţile desfăşurate în cadrul acesteia...


-Din buni străbuni este cunoscut faptul că un izvor bun nu seacă niciodată şi cu cât mai multă apă iei, cu atât este mai pură şi mai cristalină, izvorul miraculos al înţelepciunii nu va seca nicicând, atâta timp cât vor exista cărţile. Acestea fiind spuse, mă adresez tuturor beneficiarilor cu un mesaj: ”Ne vedem la bibliotecă!” unde vă propunem servicii noi: activităţi culturale, internet, comunicare, mai multe informaţii, xerox etc.. Deci, vă aşteptăm cu drag la biblioteca noastră!


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim succes în frumoasa Dvs. activitate!


Elena ZAIŢEV

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco