• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Ana Berehoi, directorul GM Bobeica

„Aplicarea metodelor moderne de studiu la ore ar spori nivelul de performanţă al elevilor”


-Dna Berehoi, realizăm acest interviu în ajunul unui frumos eveniment – „Întâlnirea cu absolvenţii”. Vorbiţi-ne despre absolvenţii instituţiei pe care o conduceţi. Cu ce realizări ale lor vă mândriţi?


- În fiecare an, în prima sâmbătă a lunii februarie, instituţia noastră sărbătoreşte tradiţionala întâlnire cu absolvenţii. De fiecare dată avem ocazia să retrăim momente, să depănăm amintiri alături de colegi, profesori şi discipoli. Dacă ne referim la absolvenţii Liceului Teoretic Bobeica, unii dintre ei şi-au continuat studiile în instituţiile de învăţământ superior din republică, iar alţii peste hotare: România, Franţa, SUA, Germania, Italia. O parte din absolvenţii noştri au devenit doctori în ştiinţe şi activează ca profesori de economie în SUA, specialişti în domeniul bancar în Dubai şi SUA, specialişti în domeniul turismului în Franţa. Avem absolvenţi care activează în localitate, raion, republică ca medici, contabili, economişti, profesori, funcţionari de stat. Ne mândrim cu performanţele tuturor. În prezent, instituţia activează cu statut de IP Gimnaziul Bobeica, conform deciziei Consiliului raional Hânceşti nr.04/11 din 22.09.2015. În anul 2016, am avut prima promoţie de absolvenţi care s-au încadrat activ în colegiile şi liceele din raion şi republică şi au rezultate bune în continuare. Ţin să menţionez şi rezultatele  fostului absolvent al clasei a IX-a, Alexandru Babuci, în prezent elev în clasa a X-a la LT “M. Eminescu“, care a obţinut 2 locuri premiante în cadrul concursurilor raionale, a fost decernat cu diplomă „Promotor consecvent al imaginii raionului“ şi Diplomă de excelenţă în cadrul republicii la ştiinţe, din cei 8 elevi care au completat lista premianţilor în cadrul olimpiadelor raionale în anul de studii 2015-2016.                                                                                                                                                                                        

-Nu putem să nu menţionăm în acest context şi cadrele didactice care i-au îndrumat de-a lungul timpului. Prin ce s-au remarcat şi continuă să se remarce profesorii de ieri şi de azi din GM Bobeica?


-Procesul educaţional este realizat de 18 cadre didactice, dintre care 15 deţin grad didactic, iar 7 sunt de vârstă pensionară. Suntem o familie, cu bucurii şi necazuri pe care le depăşim împreună, unde domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. Toţi frumoşi la chip şi suflet, culţi, care continuă să-şi îndeplinească nobila misiune de profesor, purtând în suflet o mare dragoste pentru copii. Cu drag ne amintim şi de cadrele didactice cu vârstă pensionară, care nu mai activează, dar au fost şi sunt pedagogi de excepţie, devotaţi vocaţiei, care ne-au transmis optimism, energie şi dorinţa de a fi buni, oneşti, generoşi, ca Maria Joian, Vera Grubîi, Mihail Grubîi, Valentina Tricolici, Vasile Roman, Parascovia Untilă şi alţii.


-Dacă ne referim la realizările instituţiei din ultimii ani, care sunt cele mai semnificative?


-În primul rând, ne bucurăm de faptul că elevii transportaţi din satul Şipoteni s-au încadrat activ în procesul educaţional. Nu avem probleme de şcolarizare sau abandon, ceea ce considerăm a fi o realizare importantă. Printre proiectele elaborate şi implementate de gimnaziul Bobeica putem menţiona următoarele: 1. Proiectul de dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului şi de favorizare a integrării sociale Ludoteca „Castelul fermecat”, în colaborare cu AO „Moldova Project”. Am reuşit să deschidem o bibliotecă de jocuri şi jucării, destinată activităţilor de joc cu copiii şi tinerii, ce dezvoltă personalitatea copilului şi-l ajută să se integreze mai uşor în societate. Lunar este reînnoit fondul cu jocuri şi jucării în funcţie de necesităţi şi interese. Cinci zile în săptămână elevii îşi dezvoltă abilităţile personale, îşi petrec în mod creativ timpul liber. Copiii din familiile social-vulnerabile, cei cu părinţi plecaţi peste hotare şi cei arondaţi din satul Şipoteni sunt implicaţi în diverse activităţi şi îşi petrec timpul liber util şi interesant. 2. Proiectul „Mişcarea este viaţa” – în colaborare cu Corpul Păcii şi APL am renovat o sală de sporturi, bine dotată, cu condiţii optime de desfăşurare a orelor de educaţie fizică şi sport. 3. Proiectul „Uniţi prin diversitate educaţională” cu următoarele activităţi: schimb de experienţă a două cadre de sprijin la Iaşi; instruirea profesorilor cu privire la educaţia centrată pe elev în scopul promovării educaţiei incluzive de către profesorii din Iaşi; pregătirea şi dotarea unei săli de clasă model cu tehnologii moderne. 4. Proiectul „Lucrări de eficienţă energetică la clădirea liceului”, sponsorizat de Fondul de Eficienţă Energetică şi Consiliul raional Hânceşti, pentru menţinerea energiei termice în instituţie. La capitolul rezultate, în cadrul raionului ne mândrim cu nominalizări pentru buna pregătire a instituţiei către noul an şcolar, pentru rezultatele obţinute la studii şi în desfăşurarea procesului educaţional, pentru investiţii considerabile în dotarea şi amenajarea instituţiei, Trofeul Galei Laureaţilor 2016 cu nominaţia: Instituţie cu activitate consecventă în sporirea performanţelor elevilor. O altă realizare este menţinerea relaţiilor de parteneriat cu Asociaţiile Franceze „Amitie-Bobeica-Echire” şi „Solidarite des Pompiers de Parthenay”.


-Care au fost provocările cu care s-a ciocnit instituţia odată cu trecerea de la statutul de liceu la cel de gimnaziu – numărul mai mic de elevi, gestionarea spaţiului etc.? 


-Odată cu reorganizarea instituţiei din liceu în gimnaziu, numărul elevilor s-a micşorat şi respectiv s-a micşorat şi bugetul, care acum este per elev. Dar, pentru a face faţă provocărilor, pentru sezonul rece s-au luat măsuri de comasare a 8 săli de clasă cu scopul de a reduce cheltuielile la energia electrică şi termică. Acum procesul de învăţământ se desfăşoară în 19 săli de clasă, suficiente pentru numărul total de copii, cele 8 săli fiind conservate în stare bună, pentru a putea fi date în arendă, la fel, în scop educaţional. 


-Cum credeţi, care ar fi modalitatea cea mai eficientă de dezvoltare a învăţământului în ţara noastră, pentru ca profesorii să nu mai plece peste hotare, iar calitatea exerciţiului didactic să fie mai înaltă?


-Fluctuaţia cadrelor este un fenomen normal pe care îl întâlnim în orice instituţie. O anumită rată de fluctuaţie există şi la noi, însă ea este mică, mai ales în condiţiile actuale. Pe parcursul ulmilor 5 ani, au plecat la muncă peste hotare 3 profesori.  Consider că condiţiile optime de lucru şi salariul decent ar putea fi o motivare a cadrelor didactice să activeze în continuare în domeniul învăţământului şi să nu plece la muncă peste hotare. Iar pentru asigurarea creşterii nivelului de performanţă a elevilor este necesar de sporit interesul lor pentru învăţătură prin aplicarea la ore a metodelor moderne, softurilor educaţionale şi formarea continuă a cadrelor didactice.


-Cum vedeţi peste ani GM Bobeica? Ce aţi dori să îmbunătăţiţi atât în infrastructură, cât şi în procesul de lucru al instituţiei?


-În primul rând, dorim să menţinem statutul de şcoală de circumscripţie cu arondarea elevilor din şcolile vecine, să fim şi-n continuare o şcoală prietenoasă copilului, bazată pe încredere, respect, colegialitate, parteneriat, cooperare, învăţare continuă. Gimnaziul nostru va continua să-şi pregătească elevii în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activităţi de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul elevilor noştri, să îi facem apţi de colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii gimnaziului nostru vor fi consiliaţi pentru o corectă orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili să-şi urmeze studiile în învăţământul liceal din ţară şi străinătate, în învăţământul profesional tehnic secundar, postsecundar, postsecundar nonterţiar. Pentru dezvoltarea infrastructurii şi bazei materiale a instituţiei este nevoie de procurarea softurilor educaţionale, reparaţia sistemului de canalizare şi a unui grup sanitar în incinta instituţiei. În asemenea condiţii, GM Bobeica va fi o instituţie performantă, aptă să-şi transpună în realitate obiectivele propuse în educaţia tinerelor generaţii. 


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim succes în munca pe care o depuneţi zi de zi şi realizări dintre cele mai frumoase!

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco