• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Ana Cimpoieşu

La o cafea cu Ana Cimpoieşu, preşedintele Consiliului raional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei


„Trebuie de cerut mai insistent eliminarea discriminării femeilor în sensul micşorării vârstei standart de pensie până la 60 ani, pentru a fi în condiţii egale cu bărbaţii”


-Dna Cimpoieşu, sunt 8 ani de când ocupaţi funcţia de preşedinte al Consiliului raional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei. Făcând o retrospectivă, cum aţi descrie această perioadă de activitate?


-Înainte de a prelua această funcţie, am fost lider sindical în actualul gimnaziu Bobeica. Activitatea sindicală în instituţia de învăţământ este de fapt un voluntariat care împlică foarte mult efort psiho-emoţional, totodată oferind posibilităţi de dezvoltare a unor calităţi pe care poate nici nu bănuieşti că le ai. Devenind un apărător al drepturilor şi intereselor colegilor, trebuie să te implici în soluţionarea unor probleme care cer competenţe în domeniul legislaţiei muncii, securităţii la locul de mucă, protecţiei sociale, dar şi a comunicării. Aveam idei despre sindicalism atunci, dar nici nu credeam că sindicalismul îmi va deveni profesie. Profesie care nu se învaţă nicăieri. Profesie pe care o înveţi lucrând. A fost o perioadă cu multe succese, dar şi eşecuri, cu suişuri şi coborâşuri, dar cu ferma convingere că lucrul pe care îl fac este de folos colegilor mei. M-am străduit ca să fie respectate, în primul rând, drepturile salariale, acordarea concediilor suplimentare plătite, respectarea legislaţiei în caz de reducere de personal. Am organizat festivaluri, spartachiade, am participat la acţiuni de protest. M-am implicat în soluţionarea conflictelor de muncă, în susţinerea membrilor de sindicat aflaţi în dificultate. Şirul poate continua, dar nu cred că este cazul să fac o dare de samă pe lucrul efectuat. 


-Care este, de fapt, misiunea Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei şi care sunt cele mai stringente probleme ale acestei ramuri?


-Un sindicat, de fapt, are două funcţii: pe de o parte, apără drepturile prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în contractele colective de muncă ale membrilor săi; pe de altă parte, promovează interesele lor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive. Or, misiunea sindicatului constă în îmbunătăţirea condiţiilor sociale, de muncă şi salarizare a membrilor de sindicat. Problemele ramurii sunt multiple, eu mă voi referi la cele ce ţin de personalul din educaţie: exodul continuu al cadrelor didactice, lipsa personalului non didactic, îmbătrânirea corpului profesoral şi feminizarea aproape totală a acestuia, totodată, suprasolicitarea fizică şi psihică a angajaţilor, stresul la locul de muncă etc,etc... 


-Una dintre cele mai acute probleme la moment pe care sindicatele le negociază cu Ministerul de resort este majorarea salariilor profesorilor. Credeţi că acest deziderat va stopa fenomenul plecării pedagogilor din sistem?


-O salarizare adecvată înseamnă acordarea statutului social meritat tuturor angajaţilor din sistem, menţinerea profesioniştilor performanţi în instituţiile de învăţământ, motivarea pentru creştere profesională a cadrelor didactice şi manageriale, precum şi atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul educaţional. De aceea, sindicatul a iniţiat protestele în masă după care au urmat câteva runde de negocieri. Pentru început s-a obţinut o majorare, dacă îi putem spune aşa, de 11,3% pentru cadrele didactice şi stabilirea sporului de 100 lei de la 1 mai 2017 şi o majorare de 10% de la 1 septembrie pentru angajaţii salariaţi în baza Reţelei tarifare unice. Dna ministru Monica Babuc a recunoscut la întâlnirea cu activul sindical republican din 15 august, curent, că aceste majorări sunt insuficiente, dar reprezintă un prim pas în soluţionarea solicitărilor sindicatului.


La moment îmi asum responsabilitatea de a monitoriza implementarea corectă a noilor salarii, dar şi recalcularea sumei ajutorului material, pe care angajaţii din sistem l-au primit până la majorare.


-Cât de benefice credeţi că sunt reformele din legislaţia muncii, inclusiv cele referitor la mărirea vârstei de pensionare? 


-În ultimul timp se fac tot mai multe modificări în legislaţia muncii, dar nu întotdeauna aceste modificări îi avantajează pe salariaţi. Spre exemplu, amendamentele recent adoptate la Codul muncii subminează drepturile şi garanţiile sociale, economice şi de muncă ale salariaţilor; diminuează menirea socio-juridică a contractelor individuale şi colective de muncă; compromit măsurile întreprinse de stat ce ţin de contracararea muncii la negru şi achitarea salariilor în plic; afectează eficacitatea activităţii de parteneriat social; creează contradicţii ale legislaţiei naţionale cu normele dreptului internaţional la care Republica Moldova este parte. Potrivit experţilor în legislaţia muncii, modificările propuse vor genera abuzuri de drept din partea angajatorilor şi încălcări ale altor norme care reglementează relaţiile de muncă. Printre acestea ar fi: scutirea angajatorilor de obligaţia de a prezenta statele de personal inspecţiei teritoriale de muncă şi de a elibera salariaţilor permise nominale de acces la locul de muncă, concedierea tinerilor specialişti fără ca angajatorul să mai fie obligat să-şi argumenteze decizia, limitarea acţiunii contractelor colective de muncă, dar şi concedierea salariaţilor care deţin statut de pensionar pentru limită de vârstă. Şi toate acestea cu scopul de „a îmbunătăţi mediul de afaceri şi climatul investiţional”, eu aş zice cu scopul ca cei bogaţi să devină mai bogaţi, iar cei săraci să devină mai săraci.


Dar dacă ne referim la reforma sistemului de pensii , atunci potrivit noii legi, femeile şi bărbaţii din Moldova vor ieşi la pensie la vârsta de 63 de ani şi, începând cu 1 ianuarie 2017, vârsta de pensionare creşte anual cu 6 luni pentru femei (până la1 iulie 2028) şi cu 4 luni pentru bărbaţi (până la 1 iulie 2019). Creşte şi stagiul de cotizare  până la 34 de ani, stagiul de cotizare fiind perioada de activitate a unei persoane în care aceasta a achitat contribuţii de asigurări sociale. Noua lege mai prevede şi reexaminarea pensiilor. Astfel, pensionarii, care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă vor putea solicita reexaminarea pensiei odată la doi ani, cu condiţia că pensia calculată este mai mare ca pensia aflată în plată. O noutate  bună a actualei legi ţine de stabilirea pensiei anticipate. Persoanele, care au contribuit la sistemul de asigurări sociale şi confirmă stagiul necesar stabilit, pot solicita stabilirea pensiei anticipate pentru limită de vârstă, cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. S-a simplificat cu mult şi formula de calcul a pensiei care asigură interdependenţa dintre contribuţiile la asigurările sociale şi mărimea pensiei. 


Toate bune şi frumoase până aici. Desigur, noi demult ne aşteptam la mărirea vârstei de pensie, dar niciodată nu am crezut că se va bate atât de urât în femei. Dacă pentru bărbaţi vârsta de pensionare a crescut cu un an, atunci pentru femei cu şase ani, dacă bărbaţii deja au dreptul de a se folosi de obţinerea pensiei anticipate, atunci femeile tocmai în anul 2022 vor putea să ceară această pensie. Sindicatele au înaintat un şir de amendamente înainte de adoptatrea legii, chiar dacă unele dintre ele au fost luate în calcul, consider că trebuie de cerut mai insistent eliminarea discriminării femeilor în sensul micşorării vârstei standart de pensie până la 60 ani, astfel ele vor fi în condiţii egale cu bărbaţii. Or, femeile noastre şi aşa duc tot greul: ele sunt angajate la cele mai prost plătite munci, pe umerii lor este pusă cea mai grea povară - educarea noii generaţii (am spus mai sus despre feminizarea sistemului de învăţământ), ele îngrijesc bolnavii, ele muncesc în câmp.


 -Să vorbim şi despre perspective... Care sunt priorităţile de viitor stabilite de Consiliului raional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei?


-În primul rând, continuarea acţiunilor pentru obţinerea unui salariu motivant, care ar satisface necesităţile vitale dar şi de dezvoltare a angajaţilor din sistem, monitorizarea respectării legislaţiei muncii, în special a prevederilor Convenţiei colective (nivel ramural), cât şi a contractelor colective, menţinerea unui dialog social productiv cu administraţia instituţiilor cât şi organele administraţiei publice locale. (Nu uit să apreciez buna conlucrare a Consiliului raional al Sindicatului cu Direcţia Învăţământ, în urma căreia au fost obţinute rezultate frumoase ce ţin de corectitudinea remunerării muncii, crearea condiţiilor optime de muncă, or acest lucru trebuie continuat.)


Un obiectiv important este acordarea consultaţiilor de ordin juridic, formarea şi informarea curentă a membrilor de sindicat şi sporirea atribuţiilor liderilor sindicali în unităţile de învăţământ prin reprezentarea angajaţilor în toate sructurile de administrare a instituţiei. Reiterez şi necesitatea de a fi alături de membrul de sindicat aflat în dificultate, menţinerea coeziunii şi solidarităţii sindicale. 


Pentru că suntem la început de an şcolar, ţin să felicit toţi membrii familiei sindicale din raionul Hânceşti şi să le doresc sănătate multă, perseverenţă, să se bucure de rezultatele pozitive ale muncii nobile pe care o prestează, să le fie preţuit efortul la justa valoare.


-Mulţumim pentru interviu şi vă dorim succes în activitate!Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco