• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Ecaterina Pascal

Şefa Secţiei maladii transmisibile a CSP Hânceşti: „Vaccinurile au eradicat variola şi sunt pe cale de eradicare şi a altor boli, cum ar fi poliomielita, rujeola, rubeola”


-Dna Pascal, în perioada 24-30 aprilie este marcată Săptămâna europeană a imunizărilor. De ce se atrage atât de multă atenţie imunizărilor?


-În fiecare an, în lume, imunizările salvează viaţa a mai mult de 3 milioane de persoane. Chiar şi azi mai există boli care produc suferinţe şi decese, cum ar fi rubeola, Haemophilus influenzae tip b (Hib), pertussis şi tetanus neonatal. Un număr suplimentar de 1,5 milioane de decese ar putea fi evitate, în cazul în care s-ar îmbunătăţi acoperirea vaccinală la nivel mondial (potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii). Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinărilor reprezintă cea mai eficientă investiţie în sănătatea publică, contribuind la stabilirea echităţii sociale şi consolidarea socio-ecomomică a familiei şi societăţii. Imunizările efectuate în toate ţările lumii au permis lichidarea variolei şi diminuarea esenţială a numărului de cazuri prin poliomielită, rujeolă, difterie, infecţie rotavirală etc.  


-Şi dacă ne referim la situaţia pe plan local?


-În R. Moldova, inclusiv în raion, au fost atinse succese remarcabile în prevenirea bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinări. Până la implementarea vaccinărilor, anual în ţară se înregistrau în medie 476 cazuri de poliomielită paralitică, 142 cazuri de tetanos, 588 cazuri de difterie, 8 mii cazuri de tuse convulsivă, 10 mii cazuri de oreion, 22.700 cazuri de rujeolă, 5.530 cazuri de rubeolă, 2.500 cazuri de hepatită virală B. Datorită imunizărilor, din anul 1993, în ţara noastră nu se înregistrează cazuri de poliomielită, în ultimii 13 ani au fost înregistrate doar 3 cazuri de tetanos la persoane nevaccinate, din anul 2003 n-au fost cazuri indigene de difterie. Pe parcursul anilor 2008-2011, nu au fost înregistrate cazuri de rujeolă, şi doar 4 cazuri de rubeolă. În anii 2012-2013, în urma importului rujeolei şi rubeolei din ţările vecine, aceste infecţii nu au obţinut la noi răspândire. Morbiditatea prin tusea convulsivă şi oreion a fost redusă de circa 80 de ori, prin hepatită virală B - de 40 de ori. 


   Dacă ne raportăm strict la raionul Hânceşti, putem menţiona că prin imunizarea sistematică a populaţiei raionului se realizează o scădere substanţială a morbidităţii, mortalităţii şi invalidităţii precum şi a pierderilor economice şi sociale survenite în urma unor boli infecţioase, prevenibile prin vaccinări. Vaccinarea contingentelor eligibile din raion a contribuit la lichidarea poliomielitei, neînregistrată din anul 1993. Ultimul caz de îmbolnăvire prin tetanos a fost în anul 1983, cazuri de difterie nu s-au înregistrat mai bine de 21 de ani (din 1996). În anul 2002 a fost efectuată campania de cuprindere cu revaccinare contra rujeolei şi rubeolei. Pe parcursul anilor 2003-2016, nu au fost înregistrate cazuri de rujeolă şi rubeolă. 


 În  ultimii 15 ani nu se înregistrează Hepatita virala acută B la copiii până la 18 ani, iar datorită faptului că, din anul 2008, au început imunizările contra acestei infecţii la persoanele adulte din grupul de risc de molipsire, s-a diminuat semnificativ incidenţa, înregistrându-se la adulţi doar câte un caz pe an (la persoanele nevaccinate). Lipsa mijloacelor financiare pentru procurarea cantităţilor suficiente de vaccinuri pentru revaccinarea contra oreionului a condus la dezvoltarea unei epidemii vaste prin această infecţie în anii 2007-2008, fiind înregistraţi 908,5 la 100000 populaţie în anul 2008. Epidemia a fost stopată doar datorită efectuării unei campanii de imunizare în masă a copiilor. De asemenea, s-a redus esenţial morbiditatea prin tusea convulsivă (1-2 cazuri pe an). Datorită iniţierii imunizării contra infecţiei rotavirale la copii, din anul 2012, a scăzut incidenţa la copii cu vârsta de până la 1 an prin bolile diareice acute de la 50% în 2011 până la 16 % în 2016. Sunt nişte indici care vorbesc de la sine.


-Ce se va întâmpla în cazul stopării imunizărilor? 


-În cazul stopării imunizărilor ori scăderii numărului de persoane cuprinse cu vaccinuri, situaţia epidemica în ţară treptat se va reîntoarce la nivelul etapei prevaccinale şi creşterea riscului de declanşare a epidemiilor. Drept exemplu poate servi situaţia care a avut loc în ţară pe parcursul anilor 1992-1995, când, din cauza lipsei mijloacelor financiare pentru procurarea vaccinurilor şi seringilor, criza politică şi economică au favorizat scăderea nivelului de acoperire vaccinală, urmată de o nouă răspândire epidemică a unor boli contagioase. În anii 1994-1996 a căpătat răspândirea epidemică difteria. Au fost înregistraţi 888 bolnavi de difterie, dintre care 46 au decedat. Epidemia a fost stopată doar datorită asistenţei umanitare internaţionale, care a alocat finanţe pentru procurarea vaccinurilor şi seringilor pentru efectuarea unei campanii  de imunizare în masă a populaţiei. Riscul răspândirii infecţiilor în ţările cu acoperire vaccinală insuficientă, despre care permanent atenţionează medicii, actualmente se confirmă în realitate prin izbucnirea epidemică de rujeolă în mai multe ţări. La nivel mondial rujeola rămâne una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor, chiar dacă există un vaccin sigur şi rentabil. În 2015, la nivel global, au fost înregistrate circa 134 200 decese cauzate de rujeolă, 367 de decese în fiecare zi sau 15 decese în fiecare oră. În România numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă până la data de 14.04.2017 este 4793, dintre care 21 bolnavi au decedat. 96% dintre cazurile de rujeolă au fost înregistrate la persoane nevaccinate, cele mai multe (75%) la copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 9 ani. Datorită descreşterii acoperirii vaccinale cu vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)  şi a prezenţei epidemiei de rujeolă în ţara vecină, Republica Moldova este impusă să ia măsurile de rigoare şi să lupte pentru ridicarea acoperii vaccinale cu ROR până la minimul de 95% pentru evitarea unei eventuale epidemii. 


-Cum putem fi siguri de calitatea vaccinurilor, astfel încât administrarea acestora să fie inofensivă?


-Este important de menţionat că siguranţa şi calitatea vaccinurilor este verificată continuu. În Republica Moldova se procură doar vaccinuri înregistrate şi de la producători precalificaţi de OMS, iar în anul 2016 toate vaccinurile au fost procurate prin secţia de procurări UNICEF. Vaccinurile se păstrează în condiţii speciale cu regim frigorific cu sisteme triple de control a temperaturii cu monitorizare permanentă. Administrarea vaccinurilor este asigurată în cabinetele de vaccinări cu respectarea regulilor şi cerinţelor de rigoare. Vaccinările se efectuează în cabinete specializate sau în sălile de proceduri medicale cu respectarea regulilor necesare. Toate persoanele sunt examinate medical înainte de vaccinare şi se monitorizează în perioada postvaccinală. Vaccinările salvează vieţi, reduc numărul de invaliditate, asigură un nivel mai sigur de bunăstare şi sănătate. Vaccinarea înseamnă protecţie împotriva unor boli grave şi, în acelaşi timp, o reducere considerabilă a mortalităţii. Nivelul înalt, peste 90%, de acoperire vaccinală în grupurile ţintă de copii împiedică apariţia şi răspândirea bolilor precum poliomielita, difteria, tetanosul. Cu părere de rău, pe parcursul ultimilor 5 ani, a crescut numărul persoanelor neimunizate în unele localităţi, cum ar fi or. Hânceşti, satele Logăneşti, Buţeni, Ivanovca, Sărata Mereşeni din cauza refuzului unei părţi a populaţiei de a se vaccina din motive religioase incorect înţelese sau din cauza dezinformărilor difuzate prin mass-media, prin Internet etc.


-Ce argumente în favoarea vaccinării aţi putea aduce, pentru ca persoanele care se eschivează de la imunizare să-şi schimbe părerea?


-Pot menţiona 10 argumente pro vaccinare, care trebuie luate în calcul atunci când vine vorba despre viaţa şi sănătatea noastră:


1.Vaccinurile ne pot salva viaţa.

2.Componentele din vaccinuri sunt sigure în cantităţile utilizate.

3.Organizaţiile mondiale şi naţionale responsabile de sănătatea populaţiei recomandă vaccinarea.

4.Vaccinurile salvează copiii, timpul şi banii părinţilor.

5.Reacţiile adverse la vaccinuri sunt extrem de rare.

6.Vaccinurile protejează imunitatea comunitară şi trebuie să păstrăm o cotă minimală de nevaccinaţi/neprotejaţi.

7.Vaccinurile protejează generaţiile viitoare.

8.Vaccinurile au eradicat variola şi sunt pe cale de eradicare şi a altor boli, cum ar fi poliomielita, rujeola, rubeola.

9.Bolile prevenite prin vaccinare nu au dispărut, astfel încât vaccinările sunt în continuare necesare.

10.Vaccinurile oferă beneficii economice pentru familie şi societate.


Prin Programul Naţional de Imunizări pentru anii 2016-2020, aprobat  prin Hotărârea Guvernului, populaţia R. Moldova este vaccinată împotriva a 12 infecţii severe: tuberculoza, hepatita virală B, rujeola, rubeola, orion, difterie, tetanus, tusa convulsivă, poliomielita, infecţia cu hemofilius B, infecţia rotavirală, infecţia pneumococică. Toate aceste vaccinări se efectuează gratis, conform unui calendar de vaccinări alcătuit şi aprobat de Ministerul Sănătăţii a R. Moldova. Îndemn părinţii să nu supună riscului viaţa şi sănătatea copiilor lor, or, un pic de profilaxie administrată la timp poate înlocui kilogramele de medicamente administrate ulterior. De-a lungul timpului, imunizarea şi-a demonstrat eficienţa în lupta cu bolile sus-menţionate, rezultate care nu ar fi atinse doar la administrarea medicamentelor.


-Vă mulţumim pentru informaţiile interesante şi foarte oportune!Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco