• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Elena Moraru Toma

„Cetăţeanul, când intră cu o problemă în instituţie, trebuie să plece de aici cu problema rezolvată”


La o cafea cu Elena Moraru Toma, secretarul Consiliului raional Hânceşti.


-Dna Moraru Toma, recent aţi fost învestită în funcţia de secretar al Consiliului raional. Câtă responsabilitate presupune această funcţie şi ce obiective v-aţi propus făcând acest pas în carieră?


-Desigur, funcţia de secretar al Consiliului raional este de prestigiu social, dar în acelaşi timp este una care presupune o înaltă doză de responsabilitate, iată de ce trebuie să dăm dovadă în activitatea noastră de verticalitate, demnitate şi corectitudine. Pornind de la faptul că secretarul Consiliului raional este persoana de legătură dintre puterea deliberativă şi puterea executivă şi este factorul ce materializează voinţa politică, de aceea este necesar de a promova onoarea, profesionalismul şi imparţialitatea atunci când ne facem datoria faţă de actul de justiţie. Ceea ce mi-am propus fiind angajată iniţial în calitate de specialist principal (jurist) în aparatul preşedintelui raionului Hânceşti şi apoi în funcţie de secretar al Consiliului raional, a fost şi este de a servi devotat adevărului, în scopul consolidării legalităţii şi creşterii autorităţii legii în faţa cetăţeanului. Indiferent de ce funcţii deţine, un funcţionar public trebuie să tindă spre o activitate profesionistă asigurând funcţionarea principiului supremaţiei legii - platforma statului de drept.


-Este o activitate interesantă sau de rutină? Ce aspecte vă plac mai mult în exercitarea acestei funcţii? 


-Personal eu sunt motivată emotiv de a activa în această funcţie şi nu numai, în general de a activa în Consiliul raional, reiterez - indiferent de ce funcţie aş deţine, fiindcă a lucra pentru cetăţean şi în interesul cetăţeanului este obligaţia unui funcţionar public. Interacţionarea zi de zi cu cetăţenii, cu alte structuri, asociaţii obşteşti, grupuri de cetăţeni, aceasta îmi aduce o satisfacţie în ceea ce fac. Soluţionarea unei probleme este o motivare de a merge mai departe. Nu o dată am repetat către colegi, că cetăţeanul când intră cu o problemă în instituţie, trebuie să fie respectat, auzit şi să plece de aici cu problema rezolvată, sau cel puţin cu propunerea soluţiilor de rezolvare, dar nu cu crearea de către funcţionari a unor probleme în plus... Desigur, soluţiile propuse trebuie să fie în cadrul legal.


Locuind nouă ani într-un stat european, cunosc foarte bine mecanismul de funcţionare a instituţiilor publice, atitudinea cu care este întâlnit cetăţeanul atunci când calcă pragul unei instituţii de stat. O să repet o maximă care îmi place foarte mult şi ori de câte ori am ocazia o vociferez: “Atitudinea generează atitudine”.  Deci, manifestarea respectului faţă de cetăţean va influenţa rezultatul respectului cetăţeanului faţă de funcţionarul public, autoritatea publică.

În acest context, pot spune că nu suport rutina, nu doresc să ocup o funcţie doar de dragul funcţiei, dar în fiecare zi caut să învăţ ceva nou, ceea ce îmi aduce o satisfacţie deosebită. Totodată, un principiu de care mă conduc este meritocraţia. Este foarte important pentru mine să obţin ceva doar dacă merit aceasta. Chiar dacă nu cunosc ceva, încerc să caut răspunsul legal, ceea ce este o provocare pe care o accept cu plăcere.


-Un secretar mediază activitatea preşedintelui şi a Consiliului. Cât de bună este colaborarea dintre aceste structuri şi cum ar putea fi mai consolidată spre binele întregului raion?


-Anterior am accentuat că de fapt secretarul Consiliului raional este factorul de legătură dintre consilierii raionali şi preşedintele raionului. Pornind de la necesitatea de a oglindi şi promova în permanenţă şi multilateral, în mod obiectiv, activitatea preşedintelui, aparatului preşedintelui raionului, Consiliului raional, a secţiilor, direcţiilor respective, promovării politicii economice, politice şi sociale, există necesitatea unei colaborări productive a părţilor nominalizate. Conştientizând faptul că populaţia raionului are nevoie de informaţie veridică şi obiectivă despre activitatea cotidiană a aparatului preşedintelui raionului, este necesară o viziune comună şi dobândirea unei mai bune cunoaşteri a problemelor legate, facilitând o conlucrare mai eficientă, precum şi fixarea unor obiective comune.


-La 19 octombrie este marcată Ziua profesională a juristului, iar Dvs sunteţi de specialitate jurist, activând anterior în calitate de jurist al Consiliului raional. Care au fost provocările acestei activităţi şi cele mai dificile cazuri pe care le-aţi abordat?


-Indiferent că am foarte puţin timp activat în această funcţie, orice sărbătoare profesională reprezintă un bun prilej pentru a face bilanţuri, concluzii şi evaluări. A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă şi o muncă grea, căci finalitatea activităţii trebuie să fie Adevărul, Dreptatea şi Echitatea. Cu această ocazie, stimaţi jurişti, primiţi cele mai sincere felicitări şi urări de bine, prosperitate, linişte sufletească şi succese în plan profesional. Când am depus actele pentru a fi angajată în calitate de jurist în administraţia publică locală de nivelul II, a fost o provocare de a încerca ceva nou, deoarece, de jure, sunt specializată în drept internaţional. Activitatea mea anterioară a fost legată mai mult de apărarea internaţională a drepturilor refugiaţilor, copiilor refugiaţilor, persoanelor care solicită azil. 


Practic am început de la zero, dar timp de trei ani de când sunt în aparatul preşedintelui, datorită colegilor de serviciu, am învăţat multe. Uneori intuitiv găseam soluţiile, dar oricum asta m-a făcut să studiez mai mult, ca să confirm legalitatea celor propuse. Cel mai dificil lucru a fost atunci când trebuia să conving cetăţeanul că este spre binele lui să ducă perfectarea actelor de proprietate până la final, de exemplu. Cea mai mare problemă cu care m-am ciocnit a fost şi este atunci când petiţionarului îi propui ca soluţie să se adreseze în instanţa de judecată şi încerci să-l convingi că de fapt aceasta este o procedură la fel de simplă cum ar fi scrierea unei cereri sau a unei petiţii. Cetăţenii consideră că doar pasezi o responsabilitate de la un organ la altul. Dar, de facto, este procedura legală de soluţionare a cazului şi este doar de competenţa organelor de resort şi nu a Consiliului raional ca autoritate. Însă, cu părere de rău, cetăţenii nu au acea şcolarizare juridică şi, adresându-se după ajutor, uneori suntem trataţi ca şi cum încercăm doar să ne debarasăm de ei, propunându-le adresarea în instanţele de judecată.


-Finalitatea activităţii unui jurist, cum aţi menţionat anterior, trebuie să fie adevărul şi dreptatea. Cât de mult se reuşeşte acest deziderat într-un stat de drept cum este RM şi cum am putea îmbunătăţi situaţia la acest capitol?


-Adevărul şi Dreptatea este finalitatea activităţii noastre profesioniste. Juriştii au avut şi vor avea permanent un rol important în garantarea principiului constituţional potrivit căruia Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Îmbunătăţirea şi schimbările vin de la noi. Dacă dorim să fim consideraţi nişte profesionişti, trebuie să activăm ca nişte profesionişti, depunând eforturi şi abnegaţie în ceea ce facem. 


-Pe lângă funcţia de secretar al puterii legislative raionale, Dvs. aveţi o funcţie mai responsabilă – cea de mamă. Reuşiţi să le combinaţi sau una vă solicită mai mult decât alta?


-Vorba lăutarului - sunt mamă de fată şi băiat. Mai mult, pot spune că sunt mama a doi elevi de clasele primare. Deci, pe lângă treburile casnice, sunt implicată în curriculum educativ. Deseori îmi place să repet că practic, la moment, învăţ în clasa a doua şi clasa a patra, şi totodată sunt masterandă în anul III. Dar ceea ce am învăţat de la părinţii mei a fost dragostea de a munci, tendinţa de a reuşi ceva în viaţă, dorinţa de fi OM, ceea ce încerc să altoiesc şi copiilor mei. Nu statutul contează, ci factorul uman are o importanţă cu mult mai mare. Foarte mult contează atmosfera din familie. Dacă eşti înţeleasă corect şi eşti susţinută de soţ, atunci totul devine posibil. Într-adevăr, funcţia pe care o deţin implică efort şi uneori este complicat să pleci acasă şi să laşi toate problemele de la serviciu. Dar, cu siguranţă, susţin că îmi place ceea ce fac, astfel toate greutăţile sunt depăşite cu uşurinţă. 


-Şi, la final, care, după părerea Dvs., ar fi factorii cei mai importanţi în vederea soluţionării problemelor raionului la nivel de Consiliu? 


-Ţinând cont de faptul că transformările în activitatea economico-politică şi socială în cadrul raionului necesită o promovare reală şi obiectivă, este necesară aplicarea unor metode deschise de coordonare în domeniile specifice ale diferitor pături ale societăţii, participarea populaţiei la rezolvarea anumitor probleme vitale ce ţin de interesul întregii comunităţi. Este necesară asigurarea informării şi a unei comunicări active cu publicul, asigurarea participării populaţiei la deciziile de interes comun şi, în mod general, la viaţa comunităţii în care trăiesc. Totodată, este binevenită dezvoltarea unei cooperări noi, structurale între părţi şi alţi parteneri locali cu scopul de a fundamenta la nivel responsabilităţi corespunzătoare, soluţii concrete ca răspuns la aspiraţiile comunităţii. De asemenea, ar fi şi organizarea activităţii comune, care va contribui la eficientizarea politicilor sociale şi economice ale raionului.


-Vă mulţumim pentru interviu!

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco