• Curierul de Hâncești

La o cafea cu … Ion Mereuţă, şeful Oficiului Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat

„Cel mai important obiectiv care îmi doresc să-l realizez până la sfârşitul mandatului este ca serviciile publice oferite cetăţenilor de către instituţiile statului să fie prestate la timp şi calitativ”


-Dle Mereuţă, ați intrat în viața publică și politică a raionului Hâncești în vara anului 2015, odată cu obținerea mandatului de consilier raional din partea PDM în Consiliul raional, fiind totodată secretarul Organizaţiei Raionale a PDM Hânceşti. Care au fost motivele ce v-au determinat să începeți o carieră politică?


 - Eu nu am fost indiferent de situaţia social-politică din ţară niciodată. În  perioada de activitate în organele vamale 1978-2012 nu am aderat la o careva formaţiune politică, deoarece conform legislaţiei în vigoare, statutul de ofiţer vamal este incompatibil cu calitatea de membru de partid. În toamna anului 2014, fiind în afara serviciului vamal, am aderat la Partidul Democrat din Moldova, iar în luna mai 2015, am fost ales în calitate de secretar al Organizaţiei raionale a PDM Hânceşti. Tot în vara anului 2015,  am fost ales consilier raional din partea PDM. Astfel, m-a determinat să încep o carieră politică spiritul de echipă a colegilor mei de partid din teritoriu, capacităţile intelectuale şi profesionale ale membrilor Organizaţiei raionale PDM Hânceşti, dorinţa de a fi în serviciul public şi a lucra în interesul cetăţenilor din raionul în care m-am născut şi trăiesc până în prezent.


-Anterior, mai bine de 30 de ani ați activat în sistemul vamal din țară, începând de la simplu colaborator până la şef de direcţie în aparatul central al Serviciului Vamal din Republica Moldova. Ce schimbări evidente s-au produs în acești ani în Serviciul Vamal și pe cât de mult acestea au influențat la îmbunătățirea sistemului în care ați activat?


- Odată cu proclamarea Independenţei Republicii Moldova au fost create şi autorităţile administrative centrale ale Statului, inclusiv Serviciul Vamal, la fondarea căruia am participat nemijlocit. La etapa iniţială a fost necesar de elaborat pachetul de acte legislative şi normative de reglementare a activităţii vamale în Republica Moldova, pregătirea cadrelor vamale şi crearea infrastructurii în posturile vamale de frontieră.


Pe parcursul celor 25 de ani de activitate a Serviciului Vamal, organele vamale au fost modernizate esenţial. La moment, sistemul vamal dispune de o bază legislativă şi normativă perfectă, cadre bine pregătite, infrastructură modernă, sistem informaţional performant, mijloace tehnice şi tehnologii de control vamal contemporane. 


-Începându-vă activitatea în luna martie 2016, la moment ați pornit în cel de al doilea an, din cei patru ani de mandat, în funcția de șef  al Oficiului Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat. Oficiu, care are în jurisdicția sa patru raioane - Hânceşti, Leova, Basarabeasca şi Cimişlia. Evident, că venind în această funcție, v-ați trasat niște obiective... Care sunt acestea  și realizarea cărora dintre ele v-au reușit deja?


- Fiecare conducător fiind învestit într-o funcţie nouă îşi stabileşte careva obiective în activitatea sa. Pentru mine unul din ele este ridicarea nivelului de încredere în Instituţia Reprezentantului Guvernului în teritoriu. Fără realizarea acestui obiectiv ar fi imposibil îndeplinirea altora, cum ar fi, coordonarea eficientă a activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate, asigurarea colaborării serviciilor publice desconcentrate subordonate Reprezentantului Guvernului cu serviciile publice descentralizate subordonate Consiliului raional, asigurarea conlucrării serviciilor publice desconcentrate cu autorităţile publice locale de ambele niveluri. După mine, majoritatea din aceste obiective trasate, în marea măsură, au fost realizate în această perioadă. Totodată, consider că sunt rezerve în conlucrarea serviciilor publice desconcentrate cu autorităţile publice locale de nivelul întâi, dar cred că în scurt timp acestea vor fi eliminate. Cel mai important obiectiv pe care îmi doresc să-l realizez până la sfârşitul mandatului este ca serviciile publice oferite cetăţenilor de către instituţiile statului să fie prestate la timp şi calitativ.


-Una din atribuțiile șefului Oficiului Teritorial este ca în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, să organizeze şi să asigure participarea angajaţilor Oficiului la şedinţele consiliilor locale, organizând totodată și controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi nivelul al doilea. Care sunt cele mai evidente încălcări ale puterilor decizionale din teritoriul raionului, care ar trebui să sensibilizeze opinia publică?


- Controlul asupra legalităţii actelor administrative adoptate de autorităţile publice locale, mă refer aici la dispoziţiile preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional, dispoziţiile primarilor şi deciziilor Consiliilor locale, este un domeniu important în activitatea Oficiului teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat. Una din atribuţiile de bază a Oficiului este consultarea juridică de către angajaţii instituţiei a autorităţilor executive şi deliberative ale administraţiei publice locale. Întru neadmiterea adoptării unor acte administrative ilegale, Oficiul acordă asistenţă juridică atât preşedintelui raionului şi primarilor la emiterea dispoziţiilor cu caracter normativ şi individual, cât şi Consiliului raional şi Consiliilor locale la adoptarea deciziilor pe marginea chestiunilor examinate, inclusiv prin participarea angajaţilor Oficiului la şedinţele consiliilor. Personal, în calitate de conducător, particip la toate şedinţele Consiliului raional. Cele mai evidente abateri de la cadrul legal sunt depistate la adoptarea actelor administrative din domeniul gestionării banilor publici şi a patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, nerespectării prevederilor legale privind transparenţa în procesul decizional.


-Mai nou, întru coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, precum şi implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de activitate ale Guvernului la nivelul teritoriilor administrate, la nivel de raion a fost instituit Colegiul consultativ, care se întrunește trimestrial. Vreau să ne vorbiți puțin la acest capitol și să ne spuneți în ce vedeți Dvs. necesitatea, dar și efectul acestui nou organ decizional?


  - Una din atribuţiile de bază a Reprezentantului Guvernului în teritoriu este coordonarea activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate din teritoriul administrat. Întru realizarea acestei atribuţii, legislaţia în vigoare prevede instituirea de către Reprezentantul Guvernului în teritoriu pe lângă Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat Colegii Consultative în fiecare unitate teritorial-administrativă de nivelul al doilea din teritoriul administrat, preşedinte al cărora din oficiu este Reprezentantul Guvernului în teritoriu. Colegiul Consultativ al raionului este un organ deliberativ cu caracter decizional, care funcţionează conform unui Regulament aprobat prin Hotărâre de Guvern. Instituirea acestui organ este determinată de necesitatea de a stabili obligaţii, drepturi şi responsabilităţi concrete pentru toţi conducătorii serviciilor publice desconcentrate, care din oficiu sunt membri ai Colegiului Consultativ. Efectul acestui organ nou creat constă în faptul că Hotărârile Colegiului Consultativ sunt publice şi obligatorii spre executare pentru conducătorii serviciilor publice desconcentrate din teritoriul administrat, controlul asupra executării cărora îi revine Cancelariei de Stat. 


-Cunoaștem faptul, că astăzi, pe lângă funcția de bază de reprezentant al Guvernului în Teritoriu, desfășurați și activitate didactică, fiind angajat în calitate de lector universitar la Catedra Drept Public a Universităţii de Studii Europene din Moldova, unde citiți cursul Dreptul vamal. Ce reprezintă această activitate pentru Dvs.? 


- Activitatea didactică de rând cu cea publică este prevăzută de legislaţia în vigoare. Pentru mine această activitate este foarte importantă, dat fiind că am posibilitate ca cunoştinţele mele în domeniul vamal şi experienţa profesională acumulate în cei peste 30 ani de activitate în organele vamale să o transmit studenţilor care studiază disciplina de curs Dreptul vamal. Totodată, pentru mine este o posibilitate de a fi permanent în pas cu legislaţia şi activitatea vamală a Republicii Moldova, ceea ce mă ajută mult în coordonarea activităţii generale a subdiviziunilor din teritoriu a Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră în calitate de servicii publice desconcentrate. Consider că activitatea didactică în domeniul vamal mă va ajuta mai uşor să mă reintegrez în Serviciul Vamal după expirarea mandatului funcţiei pe care o deţin. 


-Dle Mereuță, ați marcat recent, onorabilul jubileu de 60 de ani de la naștere. Care a fost cel mai surprinzător cadou primit din partea familiei Dvs.?


-Cel mai scump şi surprinzător cadou din partea familiei mele au fost cadourile de ordin spiritual şi nu cele de ordin material, cum ar fi susţinerea soţiei în viaţa mea familială, stima şi respectul feciorilor şi nurorilor faţă de părinţi, atenţia şi dragostea celor patru nepoţi de la ambii copii, şi nu în ultimul rând, casa plină de oaspeţi la masa de sărbătoare, pentru ce le sunt foarte recunoscător. 


Totodată, profitând de situaţie, aş dori prin intermediul ziarului Dvs., să adresez locuitorilor mun. Hânceşti, în numele Instituţiei Reprezentantului Guvernului în teritoriu, un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 515 ani ai localităţii, dat fiind faptul că la 6 mai curent am fost privat de această posibilitate de către Primarul de Hânceşti, sper că nu intenţionat, dar din neatenţie…

Stimaţi cetăţeni ai mun. Hânceşti, primiţi cele mai sincere felicitări cu ocazia enunţată mai sus, dorindu-vă multă sănătate, prosperitate şi realizări frumoase. Să vă mândriţi cu oraşul în care trăiţi, având statut de municipiu şi cu toţii să-l îngrijim, întru promovarea bunei imagini a localităţii noastre.


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mari succese şi pe viitor.


Date biografice:


 Ion Mereuţă s-a născut la 1 mai 1957 în s. Leuşeni, r. Hânceşti.


Din 1978 -2012 Ion Mereuță a activat în Serviciul vamal al Republicii Moldova, începând de la simplu colaborator până la şef de direcţie în aparatul central al Serviciului Vamal 


Din data de 2 martie 2016 este numit șef al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, Reprezentant al Guvernului în teritoriu


Ion Mereuţă a fost decorat cu diverse distincţii departamentale şi de stat. În 1996, pentru contribuţie esenţială la perfecţionarea controlului vamal, fluidizarea traficului de mărfuri şi călători şi profesionalism înalt, Ion Mereuţă a fost decorat cu Medalia „Meritul Civic”.  Deţine titlul onorific „Colaborator Vamal de Onoare al Republicii Moldova”.


Ion Mereuță locuieşte în or. Hânceşti, are 60 de ani, este căsătorit, are 2 copii şi 4 nepoţi.

207 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco