• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Larisa Dragomir, directorul Centrului de plasament temporar al copiilor „Brânduşa”

„Activităţile de reunificare cu familia încep chiar din prima zi a plasării copilului în instituţie”
-Dna Dragomir, CPT „Brânduşa” este o instituţie cu tradiţie în acordarea serviciilor pentru copiii aflaţi în dificultate. Povestiţi-ne despre statutul Centrului şi serviciile acordate...

-Centrul de Plasament Temporar „Brânduşa” din mun. Hânceşti este o instituţie publică specializată cu profil social, care ia în îngrijire de tip familial, pe o perioadă determinată, copii aflaţi în situaţii de risc. Centrul este subordonat Consiliului local Hânceşti şi este în totalitate finanţat din bugetul municipiului. Misiunea Centrului este de a oferi copilului un mediu propice, condiţii de dezvoltare armonioasă, precum şi de a sprijini şi media relaţiile dintre copil şi familia sa şi/sau o eventuală familie de plasament sau adoptivă. Scopul instituţiei este de a oferi copiilor aflaţi în situaţii de risc servicii de cazare, îngrijire, educaţie şi, după caz, consiliere psihologică, medicală în vederea (re)integrării acestora într-un mediu familial. În vederea realizării scopului, CPT „Brânduşa” are următoarele obiective generale: asigurarea necesităţilor esenţiale de bază ale beneficiarilor (cazare, îngrijire, igienă, asistenţă medicală, asistenţă juridică - după caz); facilitarea unei dezvoltări armonioase a copilului; colaborarea activă şi permanentă cu familiile sau susţinătorii legali ai copiilor; integrarea deplină a copiilor în familie şi comunitate.


-Cine sunt beneficiarii CPT „Brânduşa” şi cât timp se pot afla în plasament?

-Beneficiarii Centrului sunt copii aflaţi în dificultate cu domiciliu în mun. Hânceşti, inclusiv: copii ai căror familie se află în incapacitatea de a-şi exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti; copii a căror securitate, educaţie, integritate fizică şi psihică sunt în pericol în mediul lor de viaţă; copii aflaţi într-o situaţie care impune tutelă, dar aceasta nu poate fi instituită. Acum în Centru sunt instituţionalizaţi 18 copii (10 băieţi şi 8 fete) cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani.


-În ce activităţi sunt antrenaţi copiii, inclusiv vara, şi cine sunt specialiştii care le sunt alături?

-Centrul oferă servicii menite să acopere totalitatea necesităţilor copiilor şi să sprijine depăşirea situaţiilor dificile în care aceştia s-au aflat, servicii orientate spre dezvoltarea armonioasă fizică, mintală şi emoţională a beneficiarului. Serviciul de asistenţă şi consiliere psiho-pedagogică este acordat atât copilului aflat în Centru, cât şi familiei sale. Serviciul de educaţie oferă copilului ajutor şi susţinere la pregătirea temelor şi meditaţii suplimentare la disciplinele la care cunoştinţele lui sunt insuficiente. Sprijinul în efectuarea temelor se acordă în sesiuni individuale sau în sesiuni de grup. Toate acestea se datorează câtorva persoane: pedagog social, psiholog, asistent social, care le acordă copiilor grija şi susţinerea de care au nevoie, înlocuindu-le grija care le lipseşte din partea propriilor părinţi. Copiii au acces la serviciile educaţionale aflate în comunitate: şcoală, grădiniţă. De asemenea, Centrul oferă servicii de asistenţă şi consiliere pentru activităţi de petrecere a timpului liber pe baza unui program elaborat în cadrul Centrului. Cele mai importante elemente ale acestui tip de serviciu sunt: animarea timpului liber al copiilor prin programe culturale, sportive, distractive, turistice; stimularea talentelor prin muzică, arte plastice, dans, etc. Toate activităţile de petrecere a timpului liber sunt stabilite împreună cu copiii. Reintegrarea familială a copilului este o misiune esenţială a Centrului. În acest sens, activităţile de reunificare încep chiar din prima zi a plasării copilului în instituţie, dar, cu regret, familia este cea care trebuie să depună efort în acest scop. Din păcate, părinţii uită de obligaţiunea de bază – creşterea şi educarea propriilor copii, găsindu-şi alinarea în vicii, cum ar fi alcoolul şi nu numai. Serviciul de (re)integrare familială asigură menţinerea legăturii directe şi nemijlocite dintre părinţi şi copil sau acomodarea copilului cu familia adoptivă şi pregătirea integrării acestuia în noua familie. Asistentul social este intermediarul constant în relaţia cu familia şi transmite familiei cel puţin o dată pe lună informaţii detaliate asupra evoluţiei copilului. Familia este anunţată în legătură cu orice fapt sau decizie privitoare la copil şi care ţine de drepturile şi îndatoririle părinteşti, este implicată şi are un rol activ în procesul de integrare a copilului în mediu familial, dar, deseori, având o atitudine nu tocmai deschisă şi plină de sinceritate în furnizarea de informaţii către asistentul social, se tărăgănează acest proces. În centru copiii pot face propuneri şi sugestii cu privire la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor. Aici există o cutie poştală unde copiii pot depune reclamaţii, oferi sugestii cu privire la calitatea îngrijirii etc. Copiii mai mari sunt antrenaţi în activităţi gospodăreşti de preparare şi servire a mesei, menaj, etc, deprinderi care le vor fi utile în viaţa adultă.


-CPT „Brânduşa” colaborează intens cu Asociaţia „PRODOCS” dar şi alte centre de profil. Cât de eficiente sunt aceste colaborări?

-Centrul “Brânduşa” colaborează, începând cu anul 2017, cu Asociaţia Obştească CCAF „PRODOCS” în cadrul Proiectului Incluziunea socio-şcolară a copiilor în situaţie de risc, proiect implimentat cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi”, Elveţia. Colaborarea prevede implicarea comună în desfăşurarea de activităţi educaţionale, de sensibilizare, instruiri şi schimb de experienţă în vederea facilitării procesului de incluziune socio-şcolară a copiilor din familii vulnerabile. Atât pentru personalul Centrului, cât şi pentru cadrele didactice din Gimnaziul “M. Viteazul” sunt organizate instruiri, ateliere informative şi sesiuni de mentorat în domeniul educaţiei incluzive. Pentru copii, în perioada estivală, deja trei ani la rând sunt planificate activităţi de socializare, unde beneficiarii din cele 6 Centre partenere (Hânceşti, Călăraşi, Anenii Noi, Ştefan Vodă,Teleneşti, Drochia) au posibilitatea să desfăşoare activităţi în comun, să stabilească relaţii, să-şi facă vizite, excursii, spre exemplu la Călăraşi am vizitat Casa Părintească de la Palanca, la Teleneşti - muzeul raional, la Anenii Noi - Castelul MIMI, la Hânceşti - Conacul Manuc-Bey. Împreună anul trecut am fost de două ori la Centrul de Agrement “Orhei-Land” toate cele 6 centre. Tot din cadrul proiectului, copiii au parte de activităţi selectate în baza chestionarelor, cum ar fi: Planificarea viitorului; Deprinderi de viaţă; Alegerea unei profesii; Relaţii între adolescenţi/semeni.

Sunt foarte utile aceste colaborări, întrucât copiii înţeleg că nu doar ei sunt în asemenea situaţii şi nu este o ruşine să te afli temporar în asemenea instituţie unde viaţa îţi este în siguranţă şi poţi să fii de la egal la egal cu semenii tăi, fapt ce nu era la momentul plasării atunci când fiecare dintre copii vine cu o situaţie aparte, violenţă, neglijare, ceea ce duce la abandon şcolar, la izolare totală etc. Pe parcursul vacanţei, copiii nu au timp să se plictisească. Începând cu 1 iunie, Ziua Copiilor, au fost vizitaţi de BMW-Club, care deja al II-lea an este alături de noi cu surprize şi cadouri pe tot parcursul zilei, împreună cu familiile lor. În acest an, am primit în dar un televizor color de nouă generaţie. Cu sprijinul partenerilor de la CCAF ”PRODOCS” am participat la 2 lecţii de robotică la Digital Park, unde copiii au avut posibilitatea să înţeleagă pe deplin utilitatea tehnologiilor moderne. Un alt partener care practic asigură patronatul asupra Centrului “Brânduşa” din 2016 este Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Graţie acestei colaborări, copiii din Centru au devenit „vedete” la nivel naţional - doi ani consecutiv am fost în Parlamentul RM în preajma sărbătorilor de iarnă, am vizitat Circul, Teatrul “Licurici”, am vizionat filme în 3D la cinematograf, dar cel mai mult copiilor le-au rămas în memorie vacanţele din 2017, când s-au odihnit în tabăra „Perlele Nistrului” de la Vadul lui Vadă şi din 2018, când am reuşit perfectarea actelor şi odihna la Staţiunea Balneară din Odessa.

Recent am mers într-o excursie de vis la Aeroportul Chişinău şi la Grădina Zoologică. Avem parte şi de susţinerea oamenilor cu suflet mare. Un grup de tinere stabilite cu traiul în SUA au hotărât să le facă vacanţa mai frumoasă copiilor, fiecare dintre ei şi-a pus o dorinţă care va fi transformată în realitate foarte curând, inclusiv o trambulină, maşinuţe şi păpuşi pentru cei mici şi telefoane sau tablete pentru cei mari. Am avut şi multe ieşiri - la Centrul de Distracţie „Panda-Kyds”, vizitarea mănăstirilor. Recent am făcut o excursie la Cetatea Soroca şi Lumânarea Recunoştinţei din or. Soroca.


-Odată plecaţi de la Centru, aceşti copii mai sunt monitorizaţi, li se mai acordă consiliere la nevoie sau un anumit sprijin?

-La moment lucrăm la reintegrarea în familie a 9 beneficiari, dar încă nu ştim care va fi rezultatul, din motiv că situaţia în familiile copiilor nu s-a îmbunătăţit cu nimic, în majoritatea cazurilor chiar s-a înrăutăţit. Astfel, Centrul activează în regim de 24/24 doar cu o încărcătură mai sporită pentru a face ca viaţa copiilor să aibă culoare. În situaţia în care beneficiarul este reintegrat în familia biologică sau extinsă, copilul este monitorizat de către specialiştii Centrului 6 luni, după care oricum rămâne sub monitorizarea serviciului asistenţă socială din localitate. Spre regret, avem cazuri când copiii în scurt timp se reîntorc în Centru, doar că situaţiile lor sunt mai grave – se află în conflict cu legea pe motiv că sunt neglijaţi de propria familie; abandon şcolar, consum de alcool ş.a. Din partea Centrului au toată susţinerea atât în perioada de plasament, cât şi după.


-Administraţia locală, în a cărei gestiune se află instituţia, a specificat în cadrul unei şedinţe că este necesară reparaţia gardului. Ce alte necesităţi mai are Centrul pentru a corespunde în totalitate standardelor unei instituţii moderne pentru copii?

-Fiind în gestiunea APL Hânceşti, suntem susţinuţi cu orice iniţiativă ce vine din partea noastră. În preajma sărbătorilor de Paşti, a fost reparat gardul din faţa instituţiei, problemă pe care o aveam de mai mult timp. Ca în orice gospodărie, probleme sunt de orice gen – este necesară reparaţia cosmetică a sediului unde ne aflăm, cât şi a unui depozit de legume care, în urma ploilor, ne-a dat bătăi de cap. Planificăm în timpul apropiat să putem izola termic clădirea pe exterior, fapt ce ar reduce considerabil cheltuielile de încălzire pe perioada rece a anului. O altă problemă cu care ne-am confruntat o perioadă îndelungată a fost echipamentul tehnic -3 calculatoare pe care le-am moştenit erau pe post de exponate uzate, pe care copiii nu puteau să le utilizeze. În toamna anului 2018, am apelat la Corpul Păcii pentru a ne oferi un voluntar. Astfel, în luna iunie a anului curent, împreună cu voluntara Alyssa Gurkas am implementat un nou proiect în cadrul căruia copiii vor fi familiarizaţi cu noile tehnologii şi vom putea procura 3 calculatoare, o imprimantă color, un proiector. Evident, contribuţia primăriei locale va constitui 10% din costul proiectului. Sunt recunoscătoare pentru colaborarea cu APL, la orice problemă apărută suntem susţinuţi şi ghidaţi în obţinerea succeselor de care ne bucurăm!


-Vă mulţumesc pentru interviu!


Elena ZAIŢEV

66 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco