• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Ludmila PetruşanLa o cafea cu Ludmila Petruşan

Directorul Şcolii Profesionale Hânceşti: „Când perspectiva de angajare după absolvire va spori şi salariul va fi mai atractiv, fluxul de solicitanţi pentru studii la o şcoală profesională va creşte”


-Dna Petruşan, acum 10 ani aţi venit în funcţia de director al ŞP Hânceşti. Care au fost cele mai stringente probleme cu care se confrunta instituţia în momentul în care aţi fost învestită în funcţie?


-Într-adevăr, anul 2017 este un an aniversar în cariera mea profesională, întrucât marchez un deceniu în calitate de manager al Şcolii Profesionale din or. Hânceşti. Aceşti 10 ani îi pot cataloga atât ca pe o perioadă în care am reuşit, împreună cu întreg colectivul, să consolidez resursele umane, cât şi să implementez reforme, să aduc o schimbare în activitatea instituţiei la cârma căreia mă aflu. Totodată, este un prilej de a face un bilanţ al activităţii şi de a aduce mulţumiri atât discipolilor, cât şi, în mod special, angajaţilor instituţiei, care promovează valorile şcolii cu profesionalism şi devotament. În anul 2007, când am venit în această funcţie, sistemul învăţământului profesional tehnic avea nevoie de restructurare, de intervenţii serioase pe toate segmentele – pregătirea profesională a cadrelor didactice, dotarea atelierelor de instruire practică cu utilaj şi echipament tehnic, reparaţii curente şi capitale ale edificiilor (mai ales căminele în care sunt cazaţi elevii), stabilirea parteneriatelor cu agenţii economici etc.  


-Care sunt cele mai importante realizări pe parcursul acestui deceniu atât în ce priveşte infrastructura clădirilor şi condiţiile de studiu şi de cazare a elevilor, cât şi calitatea procesului educaţional?


-De fapt, nu-mi place să enumăr realizările, îmi place să trasez obiective şi să le implementez. Însă, deoarece nu vorbim despre reuşitele mele personale, ci de efortul conjugat al întregului colectiv, putem menţiona următoarele: pentru asigurarea unui proces educaţional calitativ, s-a pus accent pe promovarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pe procurarea tehnicii moderne de calcul (laptopuri, proiectoare, ecrane, tablă interactivă), pe dotarea cabinetelor şi atelierelor de instruire practică cu utilaj modern, pe dezvoltarea sistemului de orientare profesională, pe promovarea imaginii şcolii în raion şi în ţară. Vreau să specific faptul că, din anul 2009, suntem şcoală-partener în proiectul CONCEPT, cu suportul căruia am dotat şi reparat atelierul pentru electrogazosudori, am amenajat vestiarul pentru elevi, blocurile sanitare în atelierul de instruire, iar anual, tot prin acest proiect, ni se oferă materiale şi consumabile pentru instruirea practică a electrogazosudorilor. Referitor la condiţiile de studiu şi cazare în cămin, menţionez că anual se alocă surse financiare pentru reparaţii curente în şcoală şi în cămine. În ultimii doi ani, am investit substanţial în reparaţia capitală a căminelor şcolii. Anul trecut am schimbat geamurile, uşile, mobilierul, am dotat cu tehnică sanitară etajul doi din căminul pentru băieţi, iar la moment, reparăm capital etajul 4 al aceluiaşi cămin. La fiecare etaj, elevii dispun de spaţii amenajate pentru bucătării şi băi comune. La etajul 1 al căminului pentru băieţi, dar şi în căminul pentru fete avem amenajate săli de calculatoare, unde elevii îşi pregătesc temele. Fiecare etaj din cămine are o cameră de odihnă pentru elevi, mobilată şi dotată cu televizor, cărţi, puzlle-uri. Aceste odăi au fost amenajate, de asemenea, prin intermediul proiectului CONCEPT.


-Cât sunt de solicitate profesiile studiate în cadrul ŞP Hânceşti pe piaţa muncii? După încheierea studiilor, care este probabilitatea încadrării în câmpul muncii a absolvenţilor?


-Şcoala Profesională Hânceşti instruieşte muncitori calificaţi preponderent pentru domeniul construcţiilor la meseriile: electrogazosudor-montator-tăietor cu gaze, tencuitor, zugrav, placator cu plăci, dintre care cele mai solicitate sunt electrogazosudor-montator-tăietor cu gaze şi placator cu plăci. Analizând necesităţile pieţii muncii, am diversificat spectrul specialităţilor şi, din anul 2012, pregătim cadre muncitoreşti în domeniul industriei uşoare, la meseria cusătoreasă, solicitată în special de fete. În anul 2015, în urma absorbţiei de către instituţia noastră a Şcolii profesionale Cărpineni, am început a pregăti muncitori la meseria brutar, o meserie solicitată atât de tineri, cât şi de piaţa muncii. Pot să remarc faptul că, la moment, avem deja elevi încadraţi în stagiile de practică la agenţii economici din or. Hânceşti, cum ar fi SRL „Daniela Bujor”, SRL „Brodeţchi”, SRL „Ciubalin”, CRC HÎNCOOP etc. Sunt sigură că, din momentul în care se va contura o perspectivă mai sporită de angajare după absolvire şi de obţinere a unui salariu mai atractiv, fluxul de solicitanţi pentru studii la o şcoală profesională va creşte. Dar, pentru aceasta, este nevoie de o abordare externă, de un mecanism de stimulare a reprezentanţilor mediului de afaceri.


-Care au fost motivele deschiderii grupei de croitorese în şcoală, având în vedere că profilul meseriilor studiate aici sunt legate de domeniul construcţiilor?


-Aşa cum am menţionat mai sus, deşi profilul instituţiei noastre este de domeniul construcţiilor, din anul 2012, susţinuţi de Consiliul raional, am diversificat spectrul meseriilor, pentru a răspunde necesităţilor pieţii muncii. Prioritară a fost propunerea dnei Maria Lică, directorul SA „Romaniţa” din or. Hânceşti, de a deschide o grupă de cusătorese, care ulterior să facă practica şi să fie angajate la fabrică. Din acelaşi an am fost implicaţi în alt proiect – SEGUA, cu finanţare din Germania, prin intermediul căruia a fost reparat şi dotat cu utilaj performant un atelier pentru cusătorese. De asemenea, ni s-au oferit consumabile pentru instruirea practică, tehnică de calcul, birotică pentru instruirea teoretică. O provocare pentru noi a fost implementarea învăţământului dual la această meserie, care prevede instruirea practică a ucenicilor direct la întreprindere (3 zile în săptămână) şi instruirea teoretică (2 zile). Elevul ucenic din start este pregătit pentru necesităţile concrete ale angajatorului şi beneficiază de un loc de muncă asigurat. Recent, în perioada 20 martie-13 aprilie, atât elevele de la meseria cusătoreasă, cât şi cadrele didactice, au beneficiat de o colaborare eficientă cu expertul german în industria uşoară Roswita Kurten, datorită implicării în alt proiect german – SES (Senior Expert Service). Am preluat o experienţă europeană interesantă şi utilă de abordare a instruirii teoretico-practice în domeniul respectiv.


-Instituţiile de învăţământ din ţară se confruntă cu lipsa acută a cadrelor didactice. Cum stă la acest capitol ŞP Hânceşti?


-Resursele umane întotdeauna au fost şi vor fi factorul-cheie al unei instituţii axate pe calitate. Da, şi Şcoala Profesională Hânceşti se confruntă, la fel ca multe şcoli din ţara noastră, cu problema lipsei cadrelor didactice. În fiecare an recrutăm tineri specialişti (care, însă, nu se reţin mult timp în ţară), angajăm cadre prin cumul, precum şi cadre didactice pensionate. Cu toate acestea, dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didactice este unul din obiectivele strategice ale Planului de dezvoltare a instituţiei. Suntem deschişi spre accesul persoanelor cu experienţă profesională din afara sistemului educaţional în vederea angajării, promovăm cadrele didactice la recalificări, instituţii de formare continuă, pentru a realiza un proces didactic relevant şi calitativ.


-De ce facilităţi/condiţii beneficiază elevii ŞP Hânceşti şi ce alte obiective vă propuneţi pentru a moderniza instituţia şi a atrage mai mulţi elevi, atât din raion, cât şi din raioanele învecinate pentru a-şi face studiile aici?


-Elevii ŞP Hânceşti beneficiază de condiţii bune de cazare în căminele şcolii contra unei sume simbolice de circa 55 lei pe lună, sumă care se aprobă anual. De asemenea, ei beneficiază de bursă diferenţiată (bursa diferenţiată fiind introdusă din anul curent de studii), astfel încât categoria I constituie 460 lei, categoria II – 390 lei şi categoria II – 330 lei. Le oferim elevilor noştri dejunul şi prânzul gratuit. Elevii orfani sunt cazaţi în cămin gratuit şi li se achită toate indemnizaţiile, conform legislaţiei în vigoare. Vreau să menţionez faptul că am realizat multe lucruri frumoase împreună cu colectivul şi cu elevii, dar, de acum încolo, ne propunem mult mai multe, pentru ca să fim o instituţie mai atractivă pentru elevii absolvenţi ai ciclului gimnazial, care doresc să însuşească o meserie. Unul din obiective, şi cel mai exhaustiv, se referă la competitivitate. Noi conştientizăm că, pentru a forma un specialist competitiv, trebuie să fim o instituţie de învăţământ competitivă, iar această caracteristică indispensabilă poate fi conferită de cadre didactice competente, bine motivate şi competitive pe piaţa serviciilor educaţionale. Alte obiective implică noi dotări şi investiţii, parteneriate, implicare în proiecte, adoptarea instruirii practice ajustate la necesităţile angajatorilor. Viziuni îndrăzneţe, dar noi suntem convinşi că le vom transpune în viaţă, căci lucrurile reuşesc atunci când sunt dorite cu adevărat şi susţinute prin eforturi. Or, o instituţie devine puternică prin ceea ce realizează, dar şi prin cei pe care îi are alături. 


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mult succes în activitate!


-Şi eu vă mulţumesc pentru oportunitatea de a aborda problemele şi reuşitele instituţiei noastre în mod public. Le doresc tuturor sărbători luminate, binecuvântate de Dumnezeu, cu pace armonie şi bucurii.Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco