• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Maria Lica

Directorul SA „Romaniţa”, or. Hânceşti: „Lipsa forţei de muncă calificată şi a materiei prime sunt probleme stringente cu care se confruntă industria confecţiilor”


-Dna Lica, SA „Romaniţa” a fabricat ani la rând încălţăminte şi genţi de foarte bună calitate. Care sunt activităţile de bază ale fabricii la moment?


-SA „Romaniţa” este o întreprindere fondată în anul 1975, cu o istorie şi tradiţii bogate, cu un colectiv bine închegat, care, pe parcursul timpului, s-a impus ca o întreprindere de succes, cu rezultate frumoase. Desigur, ne-am confruntat şi cu diferite  încercări, cum ar fi criza din 1998, când au fost limitate exporturile în Federaţia Rusă, dar şi criza din 2009-2010, care a afectat toate întreprinderile din ţară, multe dintre care şi-au sistat activitatea. Cu toate acestea, noi activăm după principiul „Ce nu ne distruge - ne face mai puternici”. În pofida greutăţilor economice, politice şi de alt gen cu care se confruntă ţara, întreprinderea noastră îşi continuă activitatea. Mă bucur că, împreună cu colectivul, am reuşit să ne menţinem, chiar dacă de multe ori eram pe marginea prăpastiei, ca să spun aşa, dar nici chiar în perioadele de criză nu ne-am oprit. Am fost mereu în căutarea unor soluţii, astfel încât, în 2014, în baza unui proiect cu o companie germană, am izbutit să deschidem o întreprindere nouă – „Starline Textile”, ce are ca domeniu de activitate producerea echipamentelor de protecţie. SA „Romaniţa” în continuare se axează pe producerea genţilor şi a încălţămintei, dar, totodată, mai acordăm servicii de coasere a feţelor din piele pentru încălţăminte unei companii din Italia. Pe piaţa locală suntem prezenţi cu produsele noastre, participăm la multe expoziţii, unde cumpărătorii au posibilitatea să ia cunoştinţă cu produsele noastre şi să le achiziţioneze. Ne bucurăm că clienţii noştri sunt mulţumiţi de calitatea mărfii, care corespunde tuturor cerinţelor şi standardelor. Aceasta este cea mai mare satisfacţie a unui producător. Compania nou-creată produce haine de calitate europeană, care sunt expuse pe piaţa externă, iar întreprinderile din ţară pot apela la noi pentru a le oferi haine de lucru de calitate superioară, certificate european, care sunt cusute conform modelului şi culorii dorite. Pot menţiona faptul că „Starline Textile” a introdus pe piaţă un concept nou – vânzarea în liesing a hainelor de protecţie prin spălătorii. Totuşi, este greu de implementat acest concept la echipamentele medicale, deoarece instituţiile medicale foarte greu acceptă această practică, preferând să-şi spele halatele de sine stătător. Cu toate acestea, acest concept este larg răspândit în Europa şi sperăm, cu timpul, să aibă priză şi la noi. Deocamdată, practicăm această metodă cu lenjeria de pat.  


-Cele mai stringente probleme cu care vă confruntaţi – care ar fi acestea?


-Printre cele mai mari probleme cu care se confruntă întreprinderea este lipsa forţei de muncă calificată. Spaţiul şi cerinţele pieţii ne permit deschiderea încă a minim 100 de locuri de muncă, dar, din lipsă de angajaţi calificaţi, nu ne putem lărgi, nu avem posibilitatea să eficientizăm producerea şi, respectiv, să mărim salariile, contribuţiile la stat, dar şi să micşorăm cheltuielile. De asemenea, concurenţa neloială este o mare problemă. Avem pe piaţa internă foarte multă marfă importată necertificată, care nu corespunde cerinţelor de calitate, dar, dacă are preţ mai mic decât marfa producătorilor din ţară, cumpărătorul alege ce este mai ieftin, chiar dacă aceasta se uzează mai repede şi termenul de exploatare este mai mic. Altă problemă deloc de neglijat este lipsa materiei prime pentru producerea încălţămintei şi a stofei, pe care suntem nevoiţi să o importăm, ceea ce, respectiv, influenţează preţul la produsul finit.


-Colaboraţi cu Şcoala profesională Hânceşti în vederea implementării învăţământului dual. În ce constă această colaborare?


-Această necesitate a fost impusă din cauza insuficienţei forţei de muncă. Astfel, am apelat la Şcoala Profesională, unde până atunci nu se preda specialitatea cusătoreasă. Am făcut un demers către Consiliul raional şi Ministerul Educaţiei, care a fost acceptat, astfel încât s-a deschis o grupă de cusătorese, care au făcut practica la întreprinderea noastră. În 2014, am încheiat un acord de colaborare cu Şcoala Profesională şi o companie din Germania, ce prevede din partea noastră înnoirea bazei tehnico-materiale a Şcolii şi consolidarea potenţialului resurselor umane. Pe parcurs, Şcoala a pregătit cusătorese, ca apoi acestea să fie angajate în cadrul întreprinderii. Elevele fac practica direct la procesul tehnologic, la cele mai performante maşini de cusut şi însuşesc meseria alături de angajaţii întreprinderii. Astfel, acestea au posibilitatea să obţină experienţă de muncă în colectiv, să cultive simţul responsabilităţii, disciplinei şi respectării procesului tehnologic. Pentru elevii Şcolii Profesionale, învăţământul dual este un avantaj, întrucât atunci când vor dori să se angajeze, vor avea deja o anumită experienţă. În schimb noi, în calitate de angajatori, întâlnim unele probleme – elevele sunt de vârstă minoră, vin la învăţătură nehotărâte ce profesie să îmbrăţişeze şi, atunci când realizează că nu aceasta le este vocaţia, pleacă. Elevii nu sunt obligaţi să se angajeze în întreprinderea noastră, totuşi sunt remuneraţi în dependenţă de volumul de muncă efectuat, ceea ce este un adaos binevenit la bursă.


-Ce modalităţi de dezvoltare a ramurii confecţiilor credeţi că ar fi bine de implementat pentru o activitatea mai bună în domeniu?


-Din păcate, fabricile din ţara noastră nu mai funcţionează într-un număr atât de mare ca înainte din cauza că s-a pierdut interesul pentru specialităţile solicitate în întreprinderi. Aceste profesii sunt mai puţin predate la Şcolile de meserii şi Şcolile profesionale, în schimb se pune accentul pe studiile superioare. Azi e greu de găsit un bun profesionist în aceste domenii. Consider că Şcolile Profesionale ar trebui să se orienteze la profesii şi meserii solicitate pe piaţă, specialităţi de care are nevoie economia naţională pentru a se dezvolta, astfel încât, atunci când avem nevoie de braţe de muncă calificate, să avem de unde să le luăm gata pregătite. De asemenea, consider foarte oportune clusterele mici, care implică diferiţi parteneri dintr-un anumit sector, în cazul nostru din industria confecţiilor, activitatea cărora ar genera un proces de producţie mai eficient.


-Conduceţi un colectiv numeros de femei. De ce condiţii beneficiază acestea la locul de muncă şi ce consideraţi că ar mai fi necesar pentru un proces de lucru eficient şi satisfăcător?


-Într-adevăr, colectivul nostru numără peste 100 de femei, unele dintre care activează mai mult de 30 de ani în fabrică, cum ar fi Galina Pisarenco, Olga Ungureanu, Elena Munteanu, Sofia Guştiuc, dar avem şi cadre tinere, care fac faţă cerinţelor nu mai rău decât cadrele cu experienţă, ba chiar uneori le depăşesc. Condiţiile de muncă sunt bune, fiindu-le respectate toate drepturile de angajat, conform Codului Muncii. Ne bucurăm că am putut păstra funcţională cantina întreprinderii, unde angajatele pot lua prânzul, preţurile fiind accesibile cu aplicarea unui discount. Consider binevenită şi iniţiativa lansată de conducerea ţării vizavi de tichetele de masă în întreprinderi, dar consider că acest proiect trebuie să fie bine analizat pentru a beneficia de rezultate atât angajatorii, cât şi angajaţii, nu doar unele companii care ar obţine profituri în urma implementării acestui sistem. De asemenea, în întreprinderea noastră a fost amenajată o cameră de odihnă, unde angajatele îşi pot încălzi o gustare şi pot servi un ceai. Ne-am dori să beneficiem în întreprindere şi de un lucrător medical, care ne-a ajuta să depistăm din timp şi să evităm diferite probleme de sănătate, dar şi de cabine de baie pentru angajate, care funcţionau pe timpuri în fabrică, precum şi de sistem de ventilare cu aer condiţionat, necesar în încăperile de lucru pe timp de vară. Acestea sunt nişte obiective asupra cărora lucrăm şi sperăm să le atingem într-un viitor nu prea îndepărtat.


-Şi, în final, ce mesaj le-aţi adresa doamnelor din colectivul Dvs?


Deşi activăm în industria uşoară, munca în acest domeniu este destul de solicitantă şi grea. Pe umerii femeii este şi casa, şi familia, şi serviciul, de aceea le doresc femeilor care activează în întreprinderea noastră multă sănătate, optimism, prosperitate, să aibă bucurii în familie, deoarece dacă vom avea un colectiv sănătos şi unit, vom avea succese pe piaţă, vom fi competitivi şi vom înregistra noi performanţe. Invităm în colectivul nostru cadre tinere, chiar şi necalificate, pe care ne oferim să le pregătim chiar la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie pentru pregătirea în domeniu, iar la angajare, vor fi asigurate cu un salariu decent.


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mult succes în activitate!

2 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco