• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Mihail Cocervei

„Numărul persoanelor cu tuberculoză rezistentă în raion s-a mărit considerabil şi constituie mai mult de jumătate din persoanele aflate la evidenţă” 


La o cafea cu Mihail Cocervei, coordonator al Programului Teritorial de Control al Tuberculozei.


-Dle Cocervei, la 24 martie este marcată Ziua mondială de profilaxie a tuberculozei. Care este situaţia pe r. Hânceşti la acest capitol?


-În pofida eforturilor întreprinse, în raionul Hânceşti, tuberculoza, ca şi în întreaga republică, rămâne o problemă prioritară de sănătate publică. Numărul cazurilor de tuberculoză în raion în ultimii cinci ani se menţine la cifre înalte cu o tendinţă de descreştere lentă. În anul 2016, s-au înregistrat 75 cazuri noi de tuberculoză, cu incidenţa 62,3 la 100000 populaţie faţă de anul 2011, când s-au înregistrat 135 cazuri noi. Tuberculoza continuă să fie cauza invalidităţii şi a decesului persoanelor tinere, apte de muncă. În a. 2016 s-au înregistrat 8 decese. Faptul că s-au înregistrat 2 cazuri de tuberculoză depistate după decesul pacienţilor - la 37% pacienţi forme distructive şi la 60% forme bacilare - vorbeşte despre faptul că pacienţii cu semne clinice pentru tuberculoză se adresează târziu la medic. De aceea e foarte important ca, la apariţia primelor semne de boală, persoana să se adreseze imediat la medicul de familie. De multe ori primele semne ale tuberculozei decurg sub masca unei răceli banale. Însă tusea cu durată mai mare de două săptămâni, oboseala, pierderea nemotivată în greutate, subfebrilitatea, transpiraţiile abundente nocturne, uneori frisoane, durerile toracice indică existenţa unei maladii mai serioase, cum ar fi tuberculoza pulmonară.


-Cât de important este ca tratamentul să fie făcut în mod complet?


-Tuberculoza este o boală nu doar infecţioasă, ci şi socială. Se estimează că o treime din populaţia lumii este infectată cu bacilul tuberculozei, iar la circa 5-10% dintre aceştia infecţia latentă progresează într-o formă de boală activă. 80% din pacienţii cu tuberculoză constituie pacienţii din ţările cu nivel economic scăzut, dintre care face parte şi Republica Moldova. Stoparea răspândirii infecţiei tuberculoase depinde în mare măsură de eforturile depuse de comunitate şi societatea civilă, sensibilizarea opiniei publice referitor consecinţelor tuberculozei nedepistate şi netratate. Menţinerea îmbolnăvirii prin tuberculoză se datorează unei serii de factori: sărăcia, abuzul de alcool, sporirea numărului de migranţi, apariţia unor forme de tuberculoză rezistentă la preparatele antituberculoase. Din perspectiva sănătăţii publice, tratamentul incomplet efectuat sau inadecvat este deosebit de periculos. Atunci când bolnavii nu urmează sau întrerup tratamentul prescris, ei pot rămâne infecţioşi, iar bacteriile pot dezvolta rezistenţă la medicamente. Persoanele pe care le pot infecta vor purta la rândul lor o formă de tuberculoză rezistentă. În ultimii doi ani numărul persoanelor cu tuberculoză rezistentă în raion s-a mărit considerabil şi constituie mai mult de jumătate din contingentul persoanelor aflate la evidenţă. Tratamentul acestor persoane este cu mult mai dificil şi de lungă durată – până la 24 de luni. Acestor pacienţi li se oferă grad de dizabilitate pe timpul tratamentului. 


-Odată cu închiderea secţiei de ftiziopneumologie, unde şi în ce condiţii sunt trataţi pacienţii cu tuberculoză din raionul nostru şi care sunt avantajele şi dezavantajele acestei situaţii?


-Activitatea secţiei ftiziopneumologie din cadrul Spitalului Raional Hânceşti a fost suspendată în decembrie 2010. Conform cerinţelor OMS, tratamentul bolnavilor cu tuberculoză se efectuează preponderent în condiţii de ambulator pentru a evita fenomenul de transmitere a infecţiei în staţionare. În republică nu există secţii ftiziopneumologice raionale. În ultimii ani tratamentul bolnavilor cu tuberculoză în raion se efectuează în IMSP IFP “Chiril Draganiuc”. Sunt supuşi spitalizării pacienţii cu forme avansate de tuberculoză, cu diferite complicaţii, care nu pot fi trataţi în condiţii de ambulator. De menţionat, că tuberculoza este o boală infecţioasă, care se transmite de la bolnav prin tuse sau vorbire la persoanele sănătoase prin aerul inspirat, care se află într-un spaţiu închis (casă, apartament, odaie, locul de muncă, transport public etc.) Este dovedit că un pacient cu tuberculoză formă deschisă poate infecta timp de un an circa 10-15 persoane sănătoase. Astăzi tuberculoza se tratează. În R. Moldova diagnosticul şi tratamentul sunt gratuite. Adăugător pacienţii aflaţi în tratament ambulator direct observat beneficiază de suport financiar în jur de 1000 lei lunar sau sub formă de produse alimentare de aceeaşi sumă, precum şi suport psihologic.


-Autorităţile locale deseori se ciocnesc de refuzul bolnavilor de a se interna în spital pentru a primi tratamentul necesar. Care ar fi cel mai eficient mecanism de a-i determina pe aceşti bolnavi să nu pună în pericol sănătatea celor din jur?


-În mare parte, decizia de „a se trata sau nu” o ia pacientul însuşi, dar în cazul tuberculozei este vorba de o maladie infecţioasă gravă, care prezintă pericol real pentru alţi membri ai societăţii. Din această cauză, este necesar să fie depuse toate eforturile pentru a convinge pacienţii despre necesitatea de a urma cursul de tratament, de a folosi toate pârghiile posibile - de la măsuri de încurajare până la măsuri de constrângere, - chiar dacă ultimele sunt ineficiente.


-Ce măsuri prevede Programul Teritorial de Control al Tuberculozei pentru anul în curs în vederea combaterii acestui flagel şi diminuarea numărului de îmbolnăviri?


-Programul Teritorial de Control al Tuberculozei (PTCT) este un document de politici pe termen mediu, orientate spre aplicarea strategiilor inovative pentru reducerea poverii tuberculozei în raion. Acesta este elaborat în baza Programului Naţional de Control al Tuberculozei pentru anii 2016- 2020. Acest Program conţine obiective specifice, şi anume: asigurarea accesului universal la diagnostic precoce al tuturor formelor de tuberculoză şi depistarea către finele a. 2020 a cel puţin 85% din numărul total estimat de cazuri cu multidrogrezistenţă; obţinerea ratei de succes a cel puţin 85% printre cazurile noi de tuberculoză şi nu mai joasă de 75% printre cazurile multidrogrezistente; realizarea activităţilor sinergice cu alte programe naţionale de sănătate şi reducere a poverii TB/HIV până la 5%; asigurarea măsurilor de profilaxie specifică prin vaccinare BCG la naştere de cel puţin 95%; asigurarea măsurilor de profilaxie nespecifică. Consolidarea implicării comunităţii şi a organizaţiilor societăţii civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient prin diferite intervenţii.


-Cum poate fi prevenită infectarea cu tuberculoză şi ce măsuri trebuie să luăm pentru a ne păzi de această boală?


-În primul rând, trebuie redus numărul bolnavilor – sursa de microbacterii de tuberculoză. Pentru aceasta este necesar ca toţi bolnavii de tuberculoză să solicite la timp asistenţă medicală şi să obţină un tratament complex. Cel mai bun mod de profilaxie a tuberculozei este depistarea la timp şi tratamentul adecvat. Totodată, fiecare om poate şi trebuie să contribuie la creşterea imunităţii organismului său. Renunţarea la anumite deprinderi vicioase, respectarea regimului alimentar, călirea organismului, exerciţiile fizice pot diminua riscul de contaminare cu tuberculoză. Dacă în casă sunt bolnavi de tuberculoză, pentru a evita contaminarea celor din jurul lui, este necesară aerisirea frecventă a încăperii şi curăţarea umedă a acesteia de 2-3 ori pe zi. Bolnavul, în timpul tusei şi strănutului, trebuie să-şi acopere nasul şi gura cu o batistă sau un şerveţel, să utilizeze scuipătoare, care urmează a fi dezinfectate. Batistele şi şerveţelele cu spută trebuie neapărat distruse.


-Mulţumim pentru interviu.Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco