• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Natalia Tanurcova, directorul LT „M. Lomonosov”, or. Hânceşti

„Cel mai mare avantaj al instituţiei noastre este faptul că elevii vorbitori de limbă rusă au posibilitatea să-şi facă studiile în limba maternă”


-Dna Tanurcova, activaţi în calitate de director al LT „M. Lomonosov” deja de mai mulţi ani. Cum aţi caracteriza această perioadă?


-În 2017, se vor împlini 10 ani de când sunt director al LT „M. Lomonosov”, dar, de fapt, activez în această instituţie de 20 de ani în calitate de profesoară de limba şi literatura rusă. Dacă să vorbim despre această perioadă în ansamblu, putem s-o catalogăm drept una de luptă continuă: luptă pentru un proces de instruire calitativ, luptă pentru creşterea potenţialului colectivului pedagogic, dar şi o luptă pentru „supravieţuire”.


-Care sunt cele mai semnificative probleme cu care se confruntă instituţia, dar şi realizările de care se bucură?


-În ultimii zece ani, s-a micşorat semnificativ numărul populaţiei din ţara noastră, în mod special a persoanelor vorbitoare de limbă rusă. Aceasta are legătură directă atât cu diminuarea natalităţii, cât şi cu migraţia populaţiei. Desigur, că aceste fenomene au avut influenţă şi asupra instituţiei noastre. Numărul elevilor s-a micşorat în jumătate. Aceasta este cea mai mare problemă. Din anul 2013, finanţarea instituţiilor de învăţământ se efectuează după numărul de copii, iar din motiv că în liceul nostru învaţă puţini elevi, sursele financiare alocate din buget acoperă doar necesităţile de bază: salariul profesorilor şi achitarea serviciilor. Nu avem posibilitatea să îmbunătăţim infrastructura şcolii: în ultimii 10 ani mobilierul claselor, tehnica de calcul, mobila din cantină n-a fost înnoită nici o dată. În 2005-2006, din cauza stării avariate a fostei clădiri a liceului şi la decizia administraţiei locale, instituţia a trecut în sediul actual. Din păcate, în această clădire nu dispunem de sală sportivă, şi aceasta reprezintă o problemă majoră, întrucât copiii nu au posibilitatea să facă sport în condiţii optime. Altă problemă, specifică întregului sistem educaţional din ţară, este şi îmbătrânirea colectivului de cadre didactice. Dacă privim dintr-un anumit punct de vedere, aceasta înseamnă experienţă şi înţelepciune, dar, mai înseamnă şi extenuare profesională. Cu toate acestea, nu putem afirma că activitatea liceului este marcată doar de probleme. În ultimii 10 ani, au apărut şi s-au înrădăcinat asemenea tradiţii precum săptămâna clătitelor sau Masleniţa şi desfăşurarea iarmarocului de caritate din cadrul acestei sărbători. Ne mândrim cu elevii noştri, cu părinţii, profesorii care depun suflet în organizarea iarmarocului, întrucât conştientizează că sursele financiare acumulate vor merge către persoane care au foarte mare nevoie de ele. De asemenea, în liceul nostru a devenit o tradiţie ca în ajunul sărbătorilor pascale să se desfăşoare o acţiune caritabilă cu genericul „Sărbătoare în fiecare casă”. Către sărbătoarea de 9 mai, deja mulţi ani la rând, elevii împreună cu profesorii fac ordine la cimitirul evreiesc, în locul unde sunt înmormântaţi evreii împuşcaţi în vara anului 1941. O frumoasă tradiţie este şi sărbătorirea în luna mai a Zilelor Internaţionale ale scrisului şi culturii slavone. În liceul nostru studiază copii de diferite naţionalităţi, de aceea, în cadrul acestor zile, se vorbeşte în limba ucraineană, bulgară, în limba română sunt recitate poeziile lui Puşkin, Lermontov, Esenin şi alţi poeţi ruşi. Vorbind despre reuşite, nu putem să nu menţionăm rezultatele elevilor şi profesorilor noştri la olimpiadele raionale şi republicane. În acest an de studii, 18 elevei ai claselor a patra, a şasea, a zecea şi a douăsprezecea au participat la olimpiadele raionale, 13 dintre care au ocupat locuri premiante şi au obţinut menţiuni. Eleva clasei a X-a, Nina Golban, a ocupat locul III la olimpiada republicană la limba şi literatura română. Elevii liceului sub îndrumarea profesoarei de limbă şi literatură română Lilia Gurgurov mai mulţi ani la rând ocupă locuri premiante la olimpiada republicană la limba şi literatura română. Rezultatele elevilor se datorează muncii profesorilor. Din 16 profesori ai liceului nostru, 13 deţin grade didactice, 4 dintre care – gradul didactic I. De asemenea, merită menţionat colectivul de părinţi, care este unit şi prietenos. Datorită susţinerii lor, liceul a beneficiat din partea unor sponsori de 10 notebook-uri în anul de învăţământ 2016-2017. Aş vrea să menţionez în mod deosebit activitatea intensă a preşedintelui comitetului de părinţi al şcolii, Danil Tverintev.  


-În anii trecuţi s-a discutat mult despre posibilitatea transferării liceului în alt sediu. De ce n-aţi fost de acord cu această perspectivă?


-Într-adevăr, autorităţile locale ne-au propus de mai multe ori să ne comasăm cu GM „M. Viteazul”, motivând că, cu acest ritm de micşorare a numărului elevilor atât în liceul nostru, cât şi în GM „M. Viteazul” şi în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de studiu pentru copii, pentru ca instituţia să corespundă cerinţelor, crearea unei instituţii de învăţământ moldo-rusă ar fi cea mai optimă variantă şi un compromis pentru rezolvarea mai multor probleme. Şi în acest an de învăţământ aşteptăm să discutăm această întrebare împreună cu părinţii, elevii şi reprezentanţii administraţiei raionului. În liceu au avut loc deja adunări cu părinţii în cadrul cărora s-a discutat această propunere, însă părinţii s-au arătat împotriva comasării cu GM „M. Viteazul”. Temerile părinţilor sunt legate de faptul că, odată ce instituţia va deveni mixtă, se vor pierde tradiţiile naţionale slavone, mediul cultural slavon, iar aceasta, la rândul său, va atrage după sine eliminarea claselor de elevi ce studiază în limba rusă. Un exemplu negativ în acest sens serveşte GM Sărata Mereşeni, care, peste câţiva ani după ce clasele gimnaziale au fost transferate în LT „Universum” din c. Sărata Galbenă, şi-a încetat definitiv activitatea. 


-LT „M. Lomonosov” este unicul liceu rus din raion. Care sunt avantajele acestui lucru şi argumentele pentru care elevii din alte localităţi ar opta pentru această instituţie?


-Cel mai mare avantaj al instituţiei noastre este faptul că elevii vorbitori de limbă rusă au posibilitatea să-şi facă studiile în limba maternă. Cum am menţionat mai sus, în liceul nostru s-au înrădăcinat frumoase tradiţii, s-a format un colectiv unit de elevi şi părinţi, activează un corp didactic cu multă experienţă. Mulţi absolvenţi ai instituţiei noastre îşi continuă studiile nu doar în ţară, ci şi în instituţii de învăţământ superior cu renume de peste hotare. Graţie susţinerii administraţiei raionului, elevii care vin din alte localităţi au posibilitatea să locuiască în cămin.


-Dacă ne referim la cele mai importante obiective de viitor, care sunt acestea?


-Printre obiectivele prioritare propuse pentru perioada apropiată se numără: majorarea numărului de elevi prin atragerea copiilor în clasele liceale, iar pentru aceasta ne propunem să îmbunătăţim baza tehnico-materială a instituţiei, respectiv, să ne apropiem de standardele de educaţie. Însă, cel mai important, este să educăm cetăţeni destoinici ai oraşului şi ai ţării noastre.Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco