• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Nicolae Ursu

Directorul Agenţiei Teritoriale Olimpice Hânceşti, Nicolae Ursu: „Lipsa cadrelor didactice de profil şi a utilajului duce la scăderea interesului din partea copiilor faţă de sport!”


-Dle Nicolae, cum a luat fiinţă ATO Hânceşti şi care sunt activităţile de bază ale acestei organizaţii?-În scopul promovării şi gestionării Mişcării Olimpice în R. Moldova, pe 15 mai 2001, conform Hotărârii Comitetului Naţional Olimpic, au fost create Agenţiile Teritoriale Olimpice în majoritatea centrelor raionale ale ţării. La momentul actual, în ţară activează 24 de Agenţii Olimpice. În acelaşi an a fost creată şi ATO Hânceşti. Primul director a fost numit Mihai Buiuc, antrenor emerit al R. Moldova, care a activat până în 2008, când în această funcţie am fost numit eu. Agenţia Teritorială Olimpică colaborează cu Direcţia Învăţământ, serviciul tineret şi sport a Consiliului raional, federaţii de profil şi alte organizaţii non-guvernamentale. Una din misiunile de bază ale Agenţiei este organizarea Cursei Olimpice şi a evenimentelor sportive din cadrul Lunii Olimpice, dedicată Zilei Mondiale Olimpice. Pe lângă toate acţiunile sportive, sunt organizate diverse măsuri pentru copii şi adolescenţi, cum ar fi Concursul raional de Pictură şi Poezie, care se desfăşoară anual în raion. Aspectul educativ al olimpismului şi a valorilor olimpice stau la baza caracterului unic al Mişcării Olimpice. Sportul reprezintă un puternic instrument şi joacă un rol fundamental în societate, dar, mai cu seamă, în procesul de educaţie a tinerei generaţii. De aceea, promovare olimpismului şi a valorilor olimpice reprezintă scopul de bază al Agenţiilor Olimpice şi al CNOS. La sfârşitul anului 2014, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS) a lansat iniţiativa „Lecţii Olimpice”. Prin campania „Valorile Olimpismului” a fost urmărit scopul de a resuscita interesul şi motivaţia din partea tinerilor pentru sport în general şi pentru Mişcarea Olimpică în particular. Aceste proiecte presupun desfăşurarea lecţiilor olimpice cu testarea cunoştinţelor într-un număr cât mai mare de şcoli din ţară. Anul acesta vom beneficia şi noi de asemenea lecţii cu implicarea brigăzii mobile a CNOS, care include olimpici, profesori universitari, oameni iluştri din domeniul sportului.


-ATO Hânceşti se numără printre cele mai bune Agenţii teritoriale din ţară. Ce criterii stau la baza acestei selecţii?


-Pe parcursul anilor 2013, 2014, 2015, ATO Hânceşti a fost premiantă a concursului olimpic care se desfăşoară anual, fiind preconizat în cadrul Cinei Olimpice, unde este făcut bilanţul activităţii Agenţiilor Olimpice din republică. În cadrul acestui concurs, am fost premiaţi cu o cupă şi cu medalia „Meritul Olimpic”. Aprecierea activităţii Agenţiilor Olimpice este efectuată de Executivul Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv al RM. Se prezintă un raport amplu, fiind anexate materiale confirmative privind realizarea Programului de acţiuni sportive şi cultural-artistice, a imaginilor foto-video în formă electronică, mediatizarea evenimentelor în mass-media locale, prezentarea afişelor competiţionale, diverse medalii, fanioane, lucrări de pictură şi poezie pe tematica respectivă, urmând o analiză profundă a acţiunilor desfăşurate. Pe parcurs am atras atenţia membrilor Executivului CNOS prezenţi la ceremoniile dedicate Mişcării Olimpice şi Zilei Mondiale Olimpice la organizarea măsurilor desfăşurate de noi şi la atractivitatea acestora.


-Care sunt problemele cu care se confruntă la moment Agenţia? Dispune de resurse suficiente pentru a susţine şi a promova tinerii sportivi?


-Agenţia Teritorială Olimpică Hânceşti este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de CNOS, protejării intereselor Mişcării Olimpice în teritoriu. Cuvântul „obştească” răspunde într-o oarecare măsură la întrebarea pusă. Surse financiare directe nu avem, de aceea apelăm la sponsori, oameni de bună credinţă, care, cu regret, sunt prea puţini. Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv ne asigură în măsura posibilităţilor cu maiouri, drapele, gentuţe, diplome, diverse postere, literatură de specialitate cu logo-ul olimpic şi ajutor logistic în desfăşurarea acţiunilor. La moment, ATO nu dispune de suficiente resurse menite să promoveze tinerii sportivi. De aceea, activăm în parteneriat cu organele locale de nivelul I şi II, pentru susţinerea cărora le suntem recunoscători. Din 7 iulie 2016, odată cu trecerea la denumirea de Asocieaţie Obştească, ATO Hânceşti va dispune de ştampilă, emblemă, cont bancar şi posibil bilanţ contabil, cod fiscal şi alte atribute, astfel încât sperăm să avem o activitate mai productivă în acest sens.


-Chiar dacă organizaţiile cu profil sportiv din raion organizează diferite măsuri cu încadrarea elevilor, cum credeţi, ce mai trebuie încă pentru ca sportul din raion să cunoască un mai mare progres?


-La întrebarea dată, dacă vă referiţi la sportul de performanţă, vreau să răspund scurt: avem nevoie de baze sporive moderne şi săli sportive specializate. La moment avem doar sala de box. Condiţiile în care activează antrenorii emeriţi ai RM la judo, fraţii Mihai şi Ilie Buiuc, sunt sub orice critică şi aici mă refer la lipsa spaţiului, norme igienice, baie, personal medical. Toate acestea influenţează la pregătirea în condiţii normale a sportivilor de performanţă, inclusiv la toate celelalte probe sportive care se practică în şcolile de sport din Hânceşti. Unicul „colac de salvare” este sala polivalentă care va putea găzdui toate probele sportive practicate. La moment, Consiliul raional Hânceşti depune eforturi pentru finalizarea acestui obiect necesar, aş spune strategic chiar, pentru oraş şi raion şi care va dispune atât de săli pentru antrenamente, cât şi de săli pentru desfăşurarea competiţiilor de orice nivel – raional, naţional şi internaţional. Referindu-mă la sportul de masă, care este pilonul sportului de performanţă, şcolile de sport din oraş şi raion desfăşoară competiţii la diverse probe cu participarea elevilor şi tineretului. Dacă calitatea multor competiţii este la nivel, atunci la capitolul pregătirea fizică şi specială se atestă o uşoară scădere. Lipsa cadrelor didactice de profil în multe instituţii din raion, lipsa utilajului special (aparate, saltele, mingi etc) duce inevitabil la scăderea interesului din partea copiilor, care nu primesc intensitatea necesară la ore. În pofida acestor probleme, avem şi profesori care merită aprecierea noastră pentru efortul depus în cultivarea valorilor olimpice şi sportive în rândul elevilor: T. Mardare (GM Nemţeni), A. Vlas (GM Boghiceni), T. Bespalco (LT „M. Sadoveanu”), V. Somnic (LT Cioara), C. Tofan (GM Bujor), Z. Pîrău (LT Lăpuşna), E. Moraru (GM Fundul Galbenei), soţii Elena şi Boris Boldescu (GM Mereşeni), A. Penicov (LT „M. Lomonosov”). 


-Cum şi-a manifestat ATO Hânceşti susţinerea faţă de participantul la JO de la Rio Valeriu Duminică şi aici mă refer atât la susţinere morală, cât şi financiară?


-Pe parcursul a 25 de ani de independenţă, r. Hânceşti a avut 3 participanţi la Jocurile Olimpice: Tudor Casapu din s. Mingir (Barcelona 1992), medaliat cu aur, Ruslan Bodişteanu din s. Fundul Galbenei (Sidnei, Australia 2000) şi o participare cu succes a hânceşteanului Valeriu Duminică la JO de la Rio 2016, clasându-se în primii 9 cei mai buni judocani ai lumii. Un succes binemeritat în urma a 21 de ani de muncă asiduă sub îndrumarea antrenorilor emeriţi Mihai şi Ilie Buiuc, care merită toată lauda. Referitor la susţinerea lui Valeriu, a fost preponderent o susţinere logistică şi morală, reieşind din posibilităţile ATO. Pe parcursul evoluării pentru obţinerea cotei olimpice, care a durat cca 3 ani, cu concursul Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv, ATO şi CNOS a expediat scrisori conducerii precedente a raionului pentru acordarea unei burse olimpice lui Valeriu Duminică, însă a urmat tăcere, întrucât era perioada electorală. Am fost receptiv la toate cerinţele lui Valeriu (inventar sportiv ş.a.), iar pe parcursul evoluării pentru dreptul de a câştiga cota olimpică şi luptele de la Rio, am ţinut pumnii strânşi pentru Valeriu şi sunt mândru pentru el. Le dorim şi altor sportivi din Hânceşti să ajungă pe culmile Olimpului. Sperăm ca actuala conducere a raionului va fi mai receptivă în vederea nominalizării lui Valeriu Duminică ca cel mai bun sportiv care a dus faima raionului Hânceşti în îndepăratul Rio de Janeiro din Brazilia, motivându-l financiar atât pe el, cât şi pe antrenorii săi. 


-Povestiţi-ne despre Ştafeta Torţei Olimpice a Olimpiadei din Moscova-1980, care a trecut prinn raionul Hânceşti şi la care aţi participat activ şi Dvs...


-Am avut onoarea să fiu în rândul celor 22 de colegi care au participat la Ştafeta Torţei Olimpice a JO de la Moscova din 1980, ştafetă care a durat o lună, startul fiind dat pe 19 iunie din localitatea Olimp, Grecia, iar cei 5500 de făclieri trebuiau să parcurgă 5500 de km traversând Grecia, Bulgaria, România ca apoi, pe 5 iulie, să ajungă la Leuşeni, unde focul olimpic a fost transmis de către campionul mondial la lupte greco-romane Nicolae Martinescu lui Petru Bolotnicov, campion olimpic al Olimpiadei 1960 de la Roma, ştafetă care apoi a fost transmisă lui Mihai Buiuc, medaliat cu argint la Spartachiada a VI-a a popoarelor URSS la judo, continuând calea pe teritoriul raionului Hânceşti, pe atunci Cotovschi. Pe traseul Leuşeni-Hânceşti-Chişinău au evoluat următorii făclieri, care au reprezentat raionul nostru: A. Olteanu, I. Lîsenco, V. Malahoschi, N. Bîta, N. Guţu, I. Maţco, A. Verescun, A. Neguţă, T. Mardare, D. Pendus, E. Guştiuc, I. Cuvurluianu, V. Blisceac, V. Rotaru, A. Guzun, I. Buiuc, precum şi  V. Mîţu, P. Nofit, N. Ciobanu, I. Tacu care au trecut în nefiinţă. Timp de o săptămână, zilnic, aveau loc antrenamante pe stadionul orăşenesc şi terenele adiacente, unde făclierii se pregăteau la tehnica impecabilă de alergare, ţinuta şi pregătirea fizică. Aceste momente de neuitat vor rămâne mereu în amintirea noastră... 


-În afara Lunii Olimpice, ce activităţi se desfăşoară sub egida ATO şi ce mai preconizaţi până la finele anului curent?


-Conform statututlui Comitetului Olimpic şi Sportiv, sunt obligat să mă implic în acţiunile sportive desfăşurate în oraş şi în teritoriu. Mă deplasez în unele localităţi ale raionului, unde sunt invitat la Ziua Sportivului, iar în timpul vacanţei de vară a copiilor, merg în tabăra „Privighetoarea” de la Bobeica, unde sunt organizate acţiuni cu caracter olimpic. În 2015, cu ocazia Hramului oraşului, am comemorat 35 de ani de la trecerea Torţei Olimpice prin raionul Hânceşti, manifestaţie desfăşurată cu suportul considerabil al Consiliului raional, unde purtătorii Torţei Olimpice a JO de la Moscova 1980 au fost premiaţi cu diplome, medalii şi cadouri oferite de CNOS şi premii băneşti din partea Consiliului raional. Până la finele anului se preconizează lecţii olimpice care se vor desfăşura în unele instituţii de învăţământ din raion în parteneriat cu CNOS. Pe parcurs se preconizează întâlniri cu oameni iluştri şi sportivi renumiţi, însă totul în activitatea ATO depinde de resursele financiare care, sper, vor fi totuşi, astfel încât vom rezolva multe dintre problemele existente şi vom atinge obiectivele propuse.


-Vă mulţumim pentru interviu!

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco