• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Tamara Macari, directorul LT „Ştefan Holban”, c. Cărpineni

La o cafea cu Tamara Macari, directorul LT „Ştefan Holban”, c. Cărpineni „Realizările frumoase sunt rezultatul muncii unui întreg colectiv profesoral”


-Dna Macari, aţi preluat cârma liceului din Cărpineni recent, anterior activând în cadrul Direcţiei Învăţământ. Cu ce provocări v-aţi confruntat în noua funcţie? 


-Am avut în decursul activităţii de urcat treptele de la profesor la director educativ, apoi în perioada 2012-2015 specialist-metodist, şef al Centrului Metodic în cadrul Direcţiei Învăţământ Hânceşti. Este un noroc faptul că la fiecare treaptă am întâlnit oameni ce mi-au oferit cu generozitate din experienţa lor. De la dnele Elizaveta Cojocaru, ex-director LT ”Ştefan Holban”, şi Valentina Tonu, şefa DÎ Hânceşti, am învăţat arta managementului, mai simplu spus: cum să îmbin perfect funcţia de conducere cu cea de om. Am învăţat că, indiferent de situaţie, orice problemă are rezolvare, că nu poţi să realizezi ceva dacă nu pui suflet, inimă în ceea ce faci, iar perseverenţa, implicarea consecventă sunt pilonii succesului. După trei ani de activitate în cadrul Direcţiei Învăţământ Hânceşti, am revenit în şcoala unde am fost elevă şi profesoară deja în calitate de director-interimar în data de 19 octombrie 2015, iar la 15 ianuarie 2017 s-a împlinit un an de când, oficial, am fost învestită în funcţia de director, în rezultatul concursului. 


-LT „Ştefan Holban” este una din instituţiile cu cele mai frumoase rezultate şi realizări din raion. Cu care dintre acestea vă mândriţi cel mai mult?


-Realizările frumoase sunt rezultatul muncii unui întreg colectiv profesoral. Anul 2016 a fost pentru instituţia noastră unul rodnic din diverse puncte de vedere. În cadrul olimpiadelor şcolare raionale am acumulat în palmares 50 de locuri premiante, iar eleva Marina Plăcintă a adus locul II de la olimpiada republicană de l. franceză. Examenele de BAC 2016 au fost susţinute de către toţi elevii, deci promovabilitatea e de 100%, ceea ce ne-a permis să ne clasăm pe locul 54 din cele 347 de instituţii din republică. În luna ianuarie am câştigat, în urma aplicării la proiectul implementat de către Ministerul Educaţiei, laboratorul digital PASCO care a facilitat o colaborare frumoasă cu Universitatea USPPE „Constantin Stere” din Chişinău, iar elevii au oportunitatea de a participa la lecţii de fizică cu utilaj modern. Am câştigat, aplicând la proiectul implementat de către Agenţia Coreeană Pentru Dezvoltare şi Ministerul Educaţiei, 5 seturi de roboţei, alte 2 seturi urmează să le procurăm în calitate de contribuţie proprie. Iar profesoara de informatică, dna Chistol Elena, a beneficiat de un stagiu de formare de 2 săptămâni în Coreea. Am acceptat să realizăm la nivel de instituţie ediţia a 23-a a concursului ,,Moştenire”, organizat anterior de către Eugen Holban, fiul dlui Ştefan Holban, patronul spiritual al liceului. Acest concurs a fost susţinut de către Asociaţia „Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei”, cu sediul în Paris, condusă de către dl Gheorghe Furdui, nepotul lui Ştefan Holban. Deţinătorii locului I la secţiunea l. şi lit-ra română şi istoria românilor au avut drept premiu o călătorie vara trecută prin România, având posibilitatea să admire frumuseţea Mănăstirilor Suceviţa, Voroneţ, Putna, Neamţ, cetatea Neamţ, până la Borsec, localitate unde în 1930 s-a odihnit Ştefan Holban împreună cu familia. Ne-am întâlnit cu personajele din poveştile lui I. Creangă la Humuleşti, ne-am plimbat pe cărarea pădurii din Ipoteşti şi am văzut ,,lacul codrilor albastru, ce nuferi galbeni îl încarcă...”. La întoarcere am trecut prin Botoşani, unde am vizitat mormântul lui Ştefan Holban. Deţinătorii locului II au avut parte de o călătorie prin locurile pitoreşti ale Republicii Moldova, iar ceilalţi s-au ales cu diplome şi cărţi oferite cu generozitate de către Asociaţie. Anul acesta urmează să desfăşurăm ediţia a 24-a a acestui concurs, iar în perspectivă ne planificăm să găsim persoane de bună credinţă, care, contribuind financiar, să readucă acest concurs la nivelul naţional şi internaţional, după cum a fost conceput. Elevii şi cadrele didactice s-au implicat pe parcursul acestui an în activităţi din diverse domenii: ştiinţific - elevii conduşi de către dle Tarasiuc Maria şi Păduraru Lidia au câştigat titlul de ,,Cea mai bună invenţie în domeniul cosmeticii ,,Mască hidratantă pe bază de pulbere de seminţe de poamă”, în cadrul concursului organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei; social - diverse acţiuni la nivel de comunitate în cadrul proiectelor implementate de către primăria Cărpineni; cultural -  Hramul satului, concerte, concursul raional al angajaţilor din învăţământ care a adus 2 diplome de gradul I Colectivului de dansuri moderne al profesorilor şi Ansamblului Vocal, etc. Este mult prea puţin spaţiu pentru a enumera toate activităţile care ne-au adus şi satisfacţie, dar şi rezultate frumoase... 


-Cu ce probleme se confruntă liceele din comunităţile rurale, inclusiv instituţia pe care o conduceţi, şi ce mecanisme ar putea fi aplicate pentru a fi rezolvate?


-În Liceul Teoretic „Ştefan Holban” azi îşi fac studiile 683 de elevi, care sunt educaţi şi instruiţi de către 46 de cadre didactice (dintre care doar 4 sunt prin cumul), un colectiv profesoral de excepţie. Cu toate acestea, problema primordială este cea a cadrelor didactice. Avem nevoie de profesor de fizică, matematică, de l.franceză, ed. civică, psiholog şcolar. Conform repartizării efectuate de către ME în august 2016 în instituţie trebuiau să vină 3 tineri specialişti: la l.română, l.franceză şi istorie. Din trei - două domnişoare au răspuns la telefon. Din două - una s-a prezentat în sat, iar la o săptămână mi-a sunat şi a spus că rămâne în oraş, s-a angajat vânzător la un magazin de detergenţi şi a zis că va avea salariul cu mult mai mare decât cel pe care i-l oferă şcoala. Aceeaşi situaţie e şi cu funcţia de contabil: un tânăr angajat a lucrat până la primul salariu, apoi s-a concediat. Concluzia: nu vin tinerii specialişti la sat şi la un post cu un salariu care doar le asigură existenţa, nemaivorbind  de  un trai decent. Am încercat anul acesta mai multe modalităţi de a  motiva absolvenţii noştri să studieze la facultăţile necesare, dar nu ne-a reuşit. 


-Profesia de pedagog este una dintre cele mai nobile profesii din lume. Cu toate acestea, şcolile noastre duc lipsă de cadre didactice. Care ar fi soluţia?


-Aşa este, nobleţea acestei profesii rezultă din faptul că  anume pedagogul este cel care cultivă suflete de copil şi formează personalităţi. Ultimii ani migraţia cadrelor didactice, dar şi alţi factori au contribuit la aceea ca în şcoli să fie o lipsă acută de specialişti, mai ales în domeniul ştiinţelor exacte. Suntem la etapa când Ministerul Educaţiei este la începutul realizării unor paşi concreţi ce ar motiva tinerii să meargă la facultăţi în domeniul pedagogiei, iar absolvind, să-şi continue activitatea conform delegării prin: mărirea îndemnizaţiei plătite tânărului specialist; acordarea facilităţilor; micşorarea normei didactice. Sperăm într-o schimbare de atitudine în timpul cel mai apropiat, fiindcă acţiunile noastre sunt dominate de atitudinea ce o avem faţă de lucrul pe care am vrea să-l realizăm.


-Elevii şi profesorii LT „Şt. Holban” sunt foarte activi în viaţa comunităţii. Credeţi că problemele sociale ale comunei se rezolvă mai uşor dacă se implică şi şcoala într-o măsură mai mare?


-Şcoala este o parte a societăţii cea mai activă. Prin acţiunile noastre tindem să educăm discipolilor responsabilitatea pentru localitatea natală. Trebuie să ne debarasăm de deprinderea formată în decurs de decenii că: aşteptăm să vină cineva şi să ne rezolve problemele

comunităţii. Proiectele implementate, granturile aduse la nivel de sat şi şcoală asta urmăresc: ne învaţă să punem umărul şi dacă, pentru a rezolva o problemă avem nevoie de 10 lei, ei ne dau 7 lei, iar ceilalţi 3 trebuie să fie contribuţia societăţii civile şi a APL.

.

-Recent a fost marcată Ziua Mondială a non-violenţei în şcoală. Cum credeţi, cum ar putea deveni şcolile cu adevărat prietenoase copilului, unde violenţa de orice fel să nu-şi aibă locul?


-Din anul 2013, de când s-a început implementarea proiectului CIDDC, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, se abordează mult problema prevenirii şi chiar eliminării violenţei din şcoală/societate. Mecanismul intersectorial aplicat, fişele de sesizare fac ca numărul cazurilor de violenţă referite să fie în creştere, mai ales fiindcă a crescut gradul de conştientizare: violenţa este în societate, şi, vorbind despre ea, luând atitudine faţă de fiecare caz auzit, văzut, doar astfel vom minimaliza acest flagel al societăţii.


-Şi, la final, cum aţi dori să vedeţi liceul din Cărpineni în timp? Ce reforme credeţi că i-ar fi benefice?


-Am vrea să vedem această instituţie cu statut de liceu încă mult timp. Unele sarcini ar fi: calitatea procesului educaţional, care se reflectă în rezultatele elevilor la finalităţi de treaptă: primar, gimnazial, liceal; rezultate cât mai bune în cadrul concursurilor şcolare raionale şi republicane; implicarea activă a instituţiei în diversele domenii ale societăţii; realizarea activităţilor de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare; şi toate acestea împreună să menţină şi să promoveze numele Liceului Teoretic „Ştefan Holban” ca una dintre instituţiile de prestigiu din republică.


-Mulţumim pentru interviu şi vă dorim mult succes, răbdare şi dăruire în tot ce faceţi!

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco