• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Vasile Rujanschi, preşedintele Asociaţiei raionale a persoanelor cu dizabilităţi Hn

La o cafea cu Vasile Rujanschi, preşedintele Asociaţiei raionale a persoanelor cu dizabilităţi Hânceşti, deţinător al medaliei „Meritul Civic”

„Cantina Asociaţiei persoanelor cu dizabilităţi Hânceşti nu şi-a stopat nicioadă activitatea în cei peste 20 de ani de la fondare”


-Dle Rujanschi, în 2020 se împlinesc 30 de ani de când sunteţi în fruntea Asociaţiei raionale a persoanelor cu dizabilităţi din Hânceşti. Cum s-a înfiinţat organizaţia teritorială Hânceşti?

-Asociaţia a fost înfiinţată în anul 1989 de către Ştefan Codreanu sub forma unei Asociaţii Obşteşti pe sectorul Hânceşti. În următorul an, 1990, am fost ales să conduc această structură, fiind reales în această funcţie o dată la cinci ani de către membrii Asociaţiei. Printre obiectivele de bază ale Asociaţiei persoanelor cu dizabilităţi Hânceşti se numără apărarea drepturilor invalizilor, deschiderea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi şi plasarea acestora în câmpul muncii, acordarea ajutoarelor umanitare (inclusiv a prânzurilor calde în cadrul cantinei Asociaţiei, a produselor alimentare etc.). La moment, Asociaţia numără 4500 de membri atât din oraş, cât şi din raion, unde, în fiecare primărie avem câte un reprezentant, lider al Asociaţiei, cu care colaborăm la nivel local. Pentru membrii Asociaţiei se organizează mese rotunde, competiţii sportive, diverse instruiri, menite să le faciliteze integrarea în societate şi accesul pe piaţa muncii.


-Cum a reuşit Asociaţia să-şi menţină neîntrerupt activitatea pe parcursul acestor trei decenii?

-La început a fost destul de dificil, întrucât perioada anilor 89-90, când ne-am început activitatea, întreaga societate se confrunta cu greutăţi. Nu aveam la balanţă nici sediu, nici mijloace de transport, dar, datorită administraţiilor locale de ambele nivele beneficiem de birouri fără a achita chirie, fapt pentru care suntem foarte recunoscători. Începând cu anul 1995, am început să primim ajutoare umanitare sub formă de produse alimentare (orez, crupe, ulei etc) pentru persoanele din familii social-vulnerabile, dar pentru ca să beneficieze de aceste ajutoare mai multe categorii de persoane aflate în dificultate (mame cu mulţii copii, pensionari, persoane eliberate din detenţie fără un loc de muncă stabil etc), am modificat statutul Asociaţiei. Astfel, am inclus mai multe persoane în listele de beneficiari, ajutându-i să facă faţă situaţiilor cu care se confruntau în lipsa unui loc de muncă sau a unui venit stabil. În anul 1998, am hotărât să deschidem o cantină pentru persoanele în vârstă şi singuratice cu o capacitate de 20-25 de persoane pentru care să fie pregătit un prânz cald. Am identificat spaţiul – fosta cantină „Disco” a URECOOP-ului, ce-i drept aflată în stare dezastruoasă, fără geamuri, lipsită de apă, canalizare şi sistem de încălzire, unde am făcut reparaţie şi am început să preparăm bucate din rezerva de ajutoare umanitare primite de peste hotare. În fiecare an, aceste ajutoare sunt în creştere, de exemplu, în 2018 suma ajutoarelor a constituit 740 mii lei, iar în 2019 – 820 mii lei.-Azi cantina are condiţii de activitate moderne...

-Da, într-adevăr, graţie investiţiilor Consiliului raional şi primăriei Hânceşti, în 2013 a fost efectuată o reparaţie capitală, astfel încât cantina dispune de toate condiţiile – apă curentă, canalizare şi gazificare. Azi, cantina deserveşte 200 de persoane şi în toţi aceşti ani, în pofida faptului că nu este susţinută financiar de stat, nu şi-a întrerupt activitatea niciodată. Pentru a asigura o bună funcţionalitate a acesteia, acumulăm surse financiare din donaţiile diferitor biserici de peste hotare (Olanda, Germania ş.a.), iar din 1999 până în prezent colaborăm şi cu Armata Salvării. Din 2014, avem o clasă de copii din familii vulnerabile, care, după ore, vin la cantină, se alimentează, îşi fac temele pentru acasă şi sunt antrenaţi în diferite activităţi. Chiar şi profesorii de la instituţiile de învăţământ unde ei învaţă şi-au exprimat aprecierea pentru acest program de sprijin pentru copii.


-Membrii Asociaţiei sunt antrenaţi periodic în diferite activităţi şi competiţii, înregistrând performanţe chiar şi la nivel de republică...

-Da, aşa este, în mod special se remarcă membrii OT Hânceşti a ANM (Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova). OT are la evidenţă 180 de nevăzători, care sunt implicaţi anual în diferite competiţii sportive la turism şi orientare în spaţiu, pescuit, şah şi dame, fotbal, tenis de masă, care s-au remarcat cu rezultate chiar şi peste hotare. În ultimii patru ani, OT Hânceşti a nevăzătorilor s-a plasat pe locurile 1 şi 2 în cadrul competiţiilor republicane, dar şi pe segmentul sponsorizărilor, acordării prânzurilor calde unui număr mare de persoane şi altor activităţi. Nevăzătorii şi slab văzătorii din cadrul Asociaţiei noastre beneficiază periodic de instruiri (cursuri de 3 luni) la Centrul de Reabilitare al Asociaţiei Nevăzătorilor din Moldova, care este foarte bine dotat şi unde ei gratuit studiază limbajul Braille, calculatorul, tehnicile de orientare în spaţiu cu bastonul, chiar şi prepararea bucatelor, activităţi necesare în viaţa de zi cu zi.


-Care sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi care ar fi soluţiile?

-Cred că cea mai mare problemă a acestei categorii de persoane este pensia/alocaţia mică, care nu le permite să-şi acopere minimul necesar, dar şi refuzul angajatorilor de a angaja persoane cu dizabilităţi în câmpul muncii, deşi legea prevede înlesniri pentru entităţile care angajează persoane cu necesităţi speciale. O altă problemă este lipsa căilor de acces în instituţii pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant, bătrânilor sau celor ce se deplasează cu ajutorul cârjelor. Scările sunt înalte, lipsesc rampele de acces şi chiar barele de susţinere. Şi în stradă se ciocnesc cu trotuare inaccesibile, lipsa băncilor pentru a se putea odihni, transportul, la fel, nu este adaptat pentru aceste persoane. Într-o societate modernă şi incluzivă, aceste lucruri trebuie luate în calcul, pentru că aceşti oameni trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi.-Cu ce mesaj veniţi în final către cei care ar dori să susţină într-un fel sau altul activitatea Asociaţiei?

-În primul rând vin cu un mesaj de recunoştinţă pentru administraţia raionului şi a oraşului pentru frumoasa colaborare şi receptivitatea de care dau dovadă de fiecare dată când apelăm după susţinere sau ajutor. Sper că această colaborare va fi la fel de fructuoasă şi în continuare, în beneficiul cetăţenilor oraşului şi raionului care au mari foloase în urma acordării ajutoarelor umanitare şi a serviciilor de alimentare. Totodată, îndemn cetăţenii, persoane fizice, să-şi manifeste solidaritatea faţă de OT Hânceşti a nevăzătorilor, care este o organizaţie fără susţinere din partea statului, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit pentru această organizaţie obştească. În vederea facilitării procesului de acumulare a resurselor financiare pentru activitatea ONG-urilor, Guvernul a emis un regulament cu privire la mecanismul desemnării procentuale adoptat la 30 noiembrie 2016 cu nr. 1286, care încurajează toţi contribuabilii, persoane fizice rezidenţi ai R. Moldova, să susţină diverse activităţi sociale printr-o simplă cerere prin care poate direcţiona 2% din impozitul pe venit plătit pentru perioada fiscală 2018 în scopuri caritabile. Pentru aceasta, este nevoie ca până la 30 aprilie 2020 să completaţi declaraţia cu privire la impozitul pe venit, unde, la sfârşit, în secţiunea facultativă, să indicaţi codul fiscal al Asociaţiei, în cazul nostru al OT Hânceşti (c.f. 101523). Acest lucru nu vă costă nimic, în schimb fiecare dintre Dvs. va contribui personal la incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilităţi de vedere, fapt pentru care vă suntem recunoscători anticipat.


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim realizări frumoase în munca Dvs.!


Elena ZAIŢEV

253 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco