• Curierul de Hâncești

La ultima şedinţă ordinară a Consiliului raional din acest an

La ultima şedinţă ordinară a Consiliului raional

din acest an,

S-a votat în unanimitate Bugetul raional, s-au atribuit noi mandate de consilier, s-a majorat indemnizaţia de consilier.

Raionul a rămas fără un vicepreşedinte!La ultima şedinţă ordinară a Consiliului raional din acest an, consilierii au votat în unanimitate Bugetul raional pentru anul 2020 la partea de venituri în sumă de 301794,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 299348,6 mii lei, cu excedent în sumă de 2445,4 mii lei. În cadrul aceleaşi şedinţe, aleşii locali au avut pe ordinea de zi o mulţime de alte chestiuni, printre care atribuirea unor noi mandate de consilier, încetarea înainte de termen a mandatului de vicepreşedinte, precum şi de aprobare unor regulamente de funcţionare, rapoarte, modificări vizavi de activitatea unor instituţii bugetare. Startul pentru o mai bună desfăşurare a şedinţei Consiliului raional a fost dat de către discipolii LT „M. Sadoveanu”, elevii claselor a III-a „C” şi a IV-a „B”, care au venit cu un mic program al tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun – colinde, urături, etc., fiind aplaudaţi de către consilieri şi răsplătiţi cu cadouri şi dulciuri.

Şefa Direcţiei Generale Finanţe, Galina Erhan, a propus spre aprobare Bugetul raional pentru anul 2020, care la partea de venituri alcătuieşte suma de de 301794,0 mii lei şi la cheltuieli - 299348,6 mii lei, cu excedent în sumă de 2445,4 mii lei. Respectiv, componenta raională pentru finanțarea instituțiilor de învățământ secundar general va alcătui suma de 10222,7 mii lei, aceasta fiind distribuită: pentru întreţinerea căminelor din instituţiile de învăţământ în sumă de 770,0 mii lei; pentru transportarea elevilor şi întreţinerea mijloacelor de transport în sumă de 2750,8 mii lei; pentru compensarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice la deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință, pe distanțe ce depășesc 2 km, în scopul desfășurării activității didactice – 185,4 mii lei; efectivul - limită al statelor de personal pentru instituţiile de învăţământ. Fondul de susţinere socială a populaţiei pentru anul 2020 va constitui suma de 2180,9 mii lei, volumul de cheltuieli pentru infrastructura drumurilor locale din contul transferurilor cu destinație specială - 21007,8 mii lei, etc. Totodată, conform deciziei Bugetului pe anul 2020, consilierii au decis majorarea indemnizaţiei de consilier, astfel începând cu anul viitor fiecare consilier raional va ridica o indemnizaţie de 2000 lei pentru fiecare şedinţă, preşedinţii comisiilor de specialitate câte 2050 lei de şedinţă. După unele mici dezbateri, consilierii au votat Bugetul raional pentru anul 2020 în unanimitate.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii au luat act de atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Hânceşti candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „ȘOR” Victor Terente, care i-a luat locul colegului său de partid Valeriu Colesnic, care recent a depus mandatul de consilier din motive proprii. Şi fracţiunea PDM din cadrul Consiliului raional s-a făcut cu doi noi consilieri veniţi de pe lista supleanţilor: Raisa Scai, care a luat locul lui Iurie Levinschi, actualul preşedinte al raionului şi Elizaveta Iacub, venită în locul Lilianei Buza, care şi-a depus mandatul de consilier din motivul incompatibilităţii funcţiei cu cea de director al Centrului de transfuzie a Sângelui.

În acelaşi context, consilierii au luat act de cererea depusă de Alexandru Botnari, vicepreşedintele raionului (n.r. fiul primarului de Hânceşti, Alexandru Botnari) cu privire la demisia din funcție. Astfel, prin aprobarea deciziei respective, votate aproape în unanimitate la şedinţa în plen, s-a încetat mandatul de vicepreşedinte al raionului înainte de termen prin demisie a lui Alexandru Botnari, acesta alegând să se retragă din această funcţie, fără a enunţa motivele şi a face careva declaraţii oficiale, rămânând în continuare în calitate de consilier independent în cadrul Consiliului raional. Funcţia de vicepreşedinte al raionului Hânceşti pe domeniul economiei a fost declarată vacantă.

Cu un raport vizavi de activitatea Direcţiei de Învăţământ al anului şcolar 2018-2019 a venit în faţa consilierilor şefa Direcţiei de Învăţământ, Valentina Tonu, care efectuând o totalizare a anului de studiu a remarcat prestaţia excelentă a elevilor participanţi la concursurile şcolare la nivel de republică, raionul Hânceşti plasându-se pe locul doi în republică, având 22 de locuri premiante la acest capitol, şi 1 menţiune la concursul de biologie, organizat la nivel internaţional. Totodată, dna Tonu a menţionat şi unele probleme din sistemul de învăţământ din raion, printre care ar fi; insuficienţa cadrelor didactice, neşcolarizarea unor copii (la moment, în raion sunt 3 copii neşcolarizaţi, 8 cu risc de abandon şcolar şi o elevă din cl. IX de la Dancu, dată dispărută), probleme pentru soluţionarea cărora, dna Tonu a solicitat implicarea concomitentă a mai multor structuri: administraţia publică locală, poliţia de sector, Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei, Centrele de Sănătate, etc.


Tatiana TODOSEICIUC

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco