• Curierul de Hâncești

Limba română – pâinea noastră cea de toate zilele


Cunoașterea limbii materne are o valoare formativă pentru succesul școlar al elevului. De aceea, deținerea performanței de vorbitor excelent, cult al limbii române este un deziderat pe care dorim să-l accedem în cadrul orelor de limba și literatura română.

Îmi ghidez elevii să urce treptele cunoașterii de sine prin studiul profund al limbii, cizelându-și limbajul, perfecționându-și pronunțarea și vorbirea coerentă. Or, felul nostru de a ne exprima ne dezvăluie sufletul, cugetul, caracterul.

Recent, am cules roadele pe care le-am cultivat doi ani la rând elevilor din cl. a XI-a „A”, profil umanist. Participând la Concursul Național „Limba noastră-i o comoară”, secțiunea film, proiect de grup, am obținut Premiul Special „Valoare estetică” (diplomă de gradul III și un trofeu, care ne-au fost înmânate de însuși Excelența Sa, Ambasadorul României, Daniel Ioniță). Acest succes i-a entuziasmat și mai mult pe elevii mei în cultivarea și sporirea prestigiului limbii române printre semeni, în societate.

Odiseea realizării acestui proiect a implicat o muncă titanică care a reclamat de la noi competențe digitale, regizorale și, nu în ultimul rând, competența de a pune cuvântul potrivit la locul potrivit, de a susține discursuri persuasive, originale.

Am susținut, la început, proiecte de grup în cadrul orelor de limba și literatura română, unde elevii au prezentat postere sau în variantă Power Point, recitaluri prin care au pledat pentru o vorbire cultă, clară, coerentă. Desigur că s-au mai strecurat și unele idei arhicunoscute: „E limba mea, o cunosc cât e nevoie să comunic cu semenii. De ce s-o cizelez continuu?” Dar, într-un final, din aceste confruntări, s-a ales grâul din neghină, fiecare elev fixându-și o traiectorie a convingerilor în favoarea ideii că „A vorbi sănătos limba mamei este o datorie, una din cele patriotice” (Grigore Vieru). Or, limba este cartea noastră de vizită, ne reprezintă și de aceea necesită o cizelare permanentă, fiindcă „Cultivarea limbii are început, dar n-are sfârșit.

Oricât ne-am perfecționa vorbirea, loc pentru mai bine va exista oricând în această operă de anvergură, deoarece limba e un „perpetuum mobile…” (Ion Melniciuc).

În spațiul axiologic al Limbii Române ne desăvârșim ființa și ne fortificăm personalitate. Or, anume acesta a fost obiectivul major pe care ne-am dorit să-l atingem, participând în cadrul acestui Concurs Național.

Atitudinea, dorința, ardoarea cu care s-au manifestat în cadrul realizării proiectului demonstrează că elevii mei sunt, cu siguranță, oamenii de calitate ai zilei de mâine. Ei și-au propus să fie adevărați Ambasadori ai Limbii Române în liceul nostru, dar și în societate. A-ți promova limba este o onoare pentru fiecare cetățean, o valoare patriotică inestimabilă.


Rachiu Aliona,

profesor de limba și literatura română,

LT „Mihail Sadoveanu”, grad didactic I

143 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco