• Curierul de Hâncești

Locuinţe sociale – fără beneficiari?!

În raionul Hâncești,  la data de 11 iunie 2014, a demarat construcția locuințelor sociale, proiect iniţiat de Consiliul raional Hânceşti în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu susţinerea financiară a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, care a oferit în acest scop un împrumut în valoare de circa 2 mln euro. Deşi iniţial proiectul a fost preconizat pentru familiile cu venituri mici, cu mulţi copii, persoane cu dezabilităţi, administraţia raionului a dat prioritate acordării acestor apartamente tinerilor specialiști – medici, profesori, poliţişti, etc., care vor beneficia gratuit de locuinţe sociale, atrăgându-i astfel în localităţile rurale. 


  În acest scop, au fost reconstruite 15 case (cu 56 de apartamente) din localitățile Nemțeni, Obileni, Leușeni, Căţeleni, Cărpineni, Mingir, Sofia, Hâncești, Logănești, Lăpușna, Pașcani, Sărat - Galbenă, Pervomaiscoe, Crasnoarmeiscoe și Bujor. La Hânceşti şi Logăneşti apartamentele sociale au fost date în exploatare la sfârşitul acestei primăveri, (fiind respectaţi termenii de dare în exploatare a obiectelor) având deja cazaţi şi beneficiari, în celelalte localităţi lucrările s-au tergiversat, încât până astăzi, recepţiile finale la terminarea lucrărilor nu au avut loc. Pe lângă tergiversarea lucrărilor, în cadrul proiectului care este aproape de finisare, la moment s-au iscat mai multe probleme de ordin financiar, dar şi administrativ.


Conform înţelegerilor prealabile, pe durata implementării proiectului, toate acele clădiri ce urmau să fie renovate în apartamente sociale au trecut de la balanţa primăriilor locale la balanţa Consiliului raional, după darea în exploatare acestea însă urmau să revină înapoi administraţiei publice locale de nivelul I, pentru a fi gestionate. Deşi până la moment, procedura respectivă nu a avut loc. Majoritatea primarilor vizaţi, pe care i-am contactat telefonic, ne-au declarat că nu sunt iniţiaţi în problema respectivă, până astăzi aceştia nu cunosc cine sunt adevăraţii proprietari, nu ştiu care sunt condiţiile de beneficiere a acestor apartamente sociale, tarifele, etc., deoarece de toate acestea se ocupă o comisie raională din cadrul Consiliului raional. În acelaşi context, unii primari sunt indignaţi de calitatea lucrărilor efectuate la apartamentele sociale, acestea, după părerea lor, fiind de o calitate proastă, (exemplu, primăria Căţeleni), iar în primăria Sofia, din cele patru apartamente sociale, recent s-a constat cu 1 apartament are stăpân legal, primăria neavând dreptul să-l transmită la balanţa Consiliului raional – acestea şi alte nereguli, spun primarii, fiind cauza neconsultării factorilor executivi şi decisivi din teritoriu în luarea mai multor decizii.  


  La moment, apartamentele sociale sunt repartizate de către comisia de distribuire din cadrul Consiliului raional în regim social în baza unui contract de locațiune, încheiat pe o perioadă determinată de timp. Prin contract sunt stabilite condiţiile de locaţiune, tarifele, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi. 


  Unii primari ne-au spus că deşi au marea necesitate de specialişti pe la sate (Căţeleni, Nemţeni, Pervomaiscoe, Sofia, etc.) - medici, profesori, etc., în pofida faptului că li se acordă spaţiu locativ, aceştia nu se grăbesc să treacă cu traiul într-o localitate rurală, „la un capăt de geografie”, în unele dintre care, şcoala este pe cale de dispariţie sau medicul de familie vine de la câţiva km distanţă…, nemaivorbind de alte comodităţi lipsă, existente astăzi într-un centru raional ori capitală. În acest caz, administraţia locală cred că ar trebui să se îngrijească măcar de specialiştii ce-i au în teritoriu, oferindu-le, după caz, celor cu lipsă de domiciliu, un spaţiu locativ, ca să nu fugă măcar ei din sat…În caz contrar, apartamentele nou-nouţe, dar nelocuibile, fără stăpân, în 2-3 ani vor ajunge la faza de odinioară…Tatiana Todoseiciuc

5 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco