• Curierul de Hâncești

LT „M. Sadoveanu” – cu cele mai multe locuri premiante la olimpiade


La cele două runde ale olimpiadelor şcolare desfăşurate recent au participat cca 800 de elevi din instituţiile educaţionale din raion, fiecare dorind să-şi demonstreze capacităţile înalte la disciplinele şcolare la care au concurat cu semenii lor.


Potrivit Direcţiei raionale de Învăţământ, în acest an, Regulamentul de organizare a olimpiadelor şcolare a promovat un şir de elemente noi. „La treapta primară, de exemplu, a fost extins numărul probelor, acestea fiind suplimentate cu proba la limba română pentru clasa a patra – menţionează Valentina Tonu, şefa Direcţiei de Învăţământ Hânceşti. La treapta de liceu, în scopul asigurării unui grad mai mare al competitivităţii, am permis unui număr mai mare de doritori să participe la olimpiadele pe discipline. De asemenea, un element nou a fost şi faptul că proba de concurs la informatică a fost susţinută de participanţi direct la calculator şi nu pe foaie. S-a extins şi numărul disciplinelor de concurs subiectele cărora au fost elaborate de Ministerul Educaţiei - în acest an, după textul Ministerului, au fost scrise subiectele la limba/literatura română, matematică, geografie, istorie şi biologie. Ne-am dori ca această experienţă să se extindă, pentru că astfel eliminăm elemente ale conflictelor de interese.”


Dna Tonu a remarcat că, în scopul evitării unor situaţii care ar fi provocat tendinţe de plagiere, a fost impusă semnarea de către participanţi a unui angajament, prin care aceştia se obligă să nu recurgă la surse de inspiraţie. „Ne bucurăm că nu am avut nici o tentativă de plagiere” – a menţionat Valentina Tonu.


Referitor la rezultatele obţinute, trei instituţii se menţin de la an la an cu cele mai multe locuri premiante, acestea fiind instituţii cu cei mai mulţi elevi din raion: LT „M. Sadoveanu”, care deţine întâietatea cu 100 de locuri premiante, urmată de LT „M. Eminescu” – 65 locuri şi LT „Ştefan Holban” Cărpineni” – 48 locuri. Printre licee, nu se regăsesc cu nici un loc LT „S. Andreev” Cioara, iar cu un număr foarte mic – 4 locuri premiante – LT „Cezar Radu” Leuşeni. La treapta gimnazială , cele trei licee sus menţionate, la fel, au cele mai multe locuri premiante. Între gimnazii, GM Negrea are cele mai multe locuri – 8, fiind urmat de GM Bobeica – 7, GM „Anton Bunduchi” Buţeni şi GM Pogăneşti – câte 6 locuri, GM Logăneşti şi GM Mingir – câte 5 locuri. „Spre regret, avem instituţii între gimnazii care nu s-au remarcat, neavând nici un loc premiant: Cotul Morii, Bozieni, nr. 3 Cărpineni, Ivanovca, Nemţeni, Pereni, Tălăieşti şi Voinescu” – a specificat dna Tonu.


Potrivit sursei citate, un aspect care bucură este faptul că, la treapta primară, se remarcă copii din gimnazii, care uneori îi depăşesc pe cei din licee, cum ar fi elevii din gimnaziile Călmăţui, Drăguşenii Noi, Negrea, Pogăneşti, Stolniceni.


„Ca la orice concurs, am avut şi contestaţii, cele mai multe fiind la limba/literatura română, limba franceză şi limba engleză. În urma examinării contestaţiilor la aceste discipline, s-au produs şi răsturnări de situaţie, aceasta demonstrând pe alocuri subiectivismul în apreciere, or, în cadrul evaluării unui eseu, lucrul acesta este inevitabil. În acelaşi timp, nu excludem încă o dată principiul corectitudinii pe care trebuie să-l promoveze şi să-l aplice evaluatorul” – a specificat Valentina Tonu.


Comisiile de experţi, precum şi elevii participanţi la olimpiade, au lucrat în sălile de clasă monitorizate video de către Ministerul Educaţiei, tuturor copiilor, tradiţional, fiindu-le asigurată alimentaţia. 


„Avem deja şi participanţi la olimpiadele republicane, matematica fiind prima disciplină. Marius Bîtcă, clasa a 9-a LT „M. Eminescu”, a obţinut o menţiune (profesor Stanislav Ciubotaru). Locul 3 la ecologie a fost obţinut de elevii Simon Petru şi Beatrice Andros de la LT „M. Sadoveanu” (profesori Eugenia Buruiană şi Zinaida Grosu). Avem încredere că lotul olimpic al raionului va manifesta un comportament academic pe potriva aşteptărilor noastre în cadrul concursurilor republicane pe discipline” – a spus în încheiere Valentina Tonu.Elena Zaițev

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco