• Curierul de Hâncești

Măsuri de urgenţă luate la nivelul raionului Hânceşti!

La data de 24 martie curent, preşedintele raionului Hânceşti Iurie Levinschi a convocat ședința de lucru a Comisiei raionale extraordinare de Sănătate Publică și a Comisiei raionale Situații Excepționale. Membrii celor două comisii au propus sistarea activităţii spitalului din Cărpineni şi plasarea acestuia în carantină, după ce o pacientă a acestei instituţii a fost testată pozitiv la Covid-19.

În cadrul ședinței s-a propus să se înainteze un demers către Comisia Extraordinară Națională Situații Excepționale cu privire la sistarea activității IMSP Spitalul s. Cărpineni din data de 24.03.2020, unanim susținută de membrii ambelor comisii raionale, din motivul aflării în contact a angajaților cu o pacientă confirmată pozitiv cu COVID- 19 la data de 22.03.2020, totodată din considerentul că instituţia medicală din Cărpineni este insuficient asigurată cu echipament de protecție pentru personal, biocide, dar şi nerespectarea angajaților instituției a ordinelor MSMPS.

În legătură cu închiderea spitalului din Cărpineni la carantină, serviciul AMU va prelua deservirea populației din localitățile anterior deservite de acest spital în scopul asigurării satisfăcătoare a necesităților populației. Respectiv, în legătură cu plasarea unor cadre medicale de la spitalul Cărpineni în carantină, șefa CS Hâncești Natalia Saharov va asigura deservirea medicală a locuitorilor anterior deserviți de către aceştia. Întru buna funcţionare a Spitalului raional, directorului IMSP SR Hâncești Petru Ciubotaru i s-a permis procurarea a 10 cardio-monitoare necesare instituției.

Totodată, membrii Comisiei raionale extraordinare de Sănătate Publică și a Comisiei raionale Situații Excepționale au decis:

- Se interzice persoanelor în vârstă de peste 63 ani, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (I) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (II) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (III) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată; (IV) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate (ex. decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc.).

- Se interzice, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

- Se interzice prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de comercializare a produselor petroliere.

- Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” (prin intermediul subdiviziunilor sale, pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, deserviți de prestatorul menționat), va asigura, începând cu 1 aprilie 2020 distribuirea la domiciliu (cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne), a pensiilor, alocațiilor sociale de stat și altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vârstă și alocații sociale de stat pentru persoanele vârstnice; achitarea prin intermediul oficiilor poștale a plăților sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reședință/domiciliul, asigurând regim fluidizat de acces al persoanelor și cu respectarea distanței sociale.

- Autoritățile administrative din raion inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor organiza, cu începere de la 23 martie 2020, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.

- Îşi vor relua/continua activitatea, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19:

– activitățile de comerț cu ridicata a tuturor tipurilor de mărfuri

– activitățile de servicii funerare și de comerț cu produse conexe

serviciilor funerare, prin unitățile comerciale specializate (bazele agro)

– Comerțul electronic

– Prestărea serviciilor notariale de necesitate stringentă, la solicitarea băncilor comerciale: înregistrarea în Registrul garanțiilor reale mobiliare și autentificarea contractelor de ipotecă, pentru a asigura acordarea creditelor, în primul rând din sectorul agricol, precum și agenților economici din toate ramurile premise pentru activitate, pentru finanțarea următoarelor scopuri: procurarea tehnicii și utilajului agricol; mijloace circulante (motorină, produse alimentare, produse de igienă), precum și alte produse necesare asigurării activității curente a agentului economic.

- Examinând demersul Administrației ÎS ”Hîncești-Silva” cu privire la permisiunea de a efectua lucrări silvice (plantare și defrișare) în zona râului Prut, Comisia a hotărât de a permite îndeplinirea lucrărilor solicitate planificate cu acordul administrației centrale a Biroului vamal și Poliției de frontieră cu respectarea tuturor normelor sanitaro-epidemiologice cu prevenirea infectării cu COVID-19 .

- Şeful Inspectoratului de Poliție Hâncești Alexandru Cuciuc și șefa

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Tamara Călugăru au propus interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în s. Bălceana și s. Sofia, care se află în carantină.

- Inspectoratul de poliție Hâncești va asigura introducerea unui lot de produse alimentare în localitățile aflate în carantină și vor monitoriza distribuirea de către agentul economic, care va fi echipat conform cerințelor situației epidemiologice;

- Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (asigurate/neasigurate).

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco