• Curierul de Hâncești

Mai multe edificii de menire socială din raion – cu lucrări necalitative

Majoritatea Oficiilor Medicilor de Familie şi Centrelor de Sănătate din raion sunt construite cu abateri de la proiect, dar şi lucrări necalitative, în unele dintre acestea nici până astăzi nu s-a desfăşurat recepţia finală. Declaraţia respectivă aparţine preşedintelui raionului Anatolie Chetraru care a întrunit miercuri în acest sens specialiştii în domeniul construcţiei din cadrul serviciilor desconcentrate, responsabilii tehnici şi şefii instituţiilor medicale din localităţile rurale.


„Avem mari probleme în mai multe instituţii medicale din raion, care fiind finanţate şi construite acu câţiva ani de Ministerul Sănătăţii, au fost date în exploatare fără a avea recepţia finală, fapt care determină că n-au lucrat comisiile de recepţie la finalizarea lucrărilor. Avem mari rezerve la calitatea construcţiilor a mai multor obiective de menire socială din raion, (finanţate din bani publici), de aceea situaţia creată ne obligă să identificăm toate obiecţiile şi lucrările necalitative la construcţiile date, dar şi responsabilii care se fac vinovaţi de aceste lacune şi să ne adresăm organelor de drept pentru a face claritate şi a se lua toate măsurile de rigoare conform legislaţiei”- a declarat preşedintele raionului Anatolie Chetraru, care a rugat specialiştii în domeniul construcţiei să facă o analiză generală a unor construcţii finalizate.


Şefa Secţiei Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri din cadrul aparatului preşedintelui, Maria Raşcu, s-a referit la mai multe instituţii de menire socială din raion, care deşi funcţionează de ani buni, nu sunt nici măcar înregistrate la Oficiul Cadastral. „Şcoala din Dancu, construită încă în anul 2013, şi care activează din acelaşi an, nu a fost dată în exploatare conform cerinţelor în vigoare, având un şir de obiecţii, respectiv nu are recepţia finală, nu este înregistrată la Oficiul Cadastral. Aceiaşi situaţie o au şi mai multe Oficii ale Medicilor de Familie, care până astăzi activează nefiind înlăturate toate obiecţiile făcute la terminarea lucrărilor de construcţie”- a menţionat dna Raşcu, specificând că o bună parte din vină în acest sens o poartă chiar responsabilii tehnici, care se fac direct responsabili de calitatea lucrărilor efectuate. În acest context, dna Raşcu le-a amintit responsabililor tehnici obligaţiile şi atribuţiile de serviciu, reiterând faptul că în cazul în care apar unele dubii, aceştia sunt în drept să solicite antreprenorului prezentarea certificatelor de calitate a materialelor de construcţie folosite, dar şi a întrerupe construcţia, în cazul în care, antreprenorul a făcut unele abateri de la proiect. „Lucrări necalitative depistăm astăzi şi la Monumentul inaugurat în memoria victimelor regimului comunist, (în anul 2016), din care cauză, anual investim încă mii de lei pentru reparaţia lui.”


Şefa Centrului de Sănătate Hânceşti Natalia Saharova a informat audienţa că cele mai mari probleme, care se pot soluţiona doar cu implicarea Ministerului Sănătăţii, sunt în Oficiul Medicilor de Familie Bozieni. „Starea instituţiei medicale este una dezastruoasă, avem scurgeri de apă din care cauză podeaua e plină de mucegai, pe pereţii din interior, dar şi exterior, este căzută tencuială. Ne-am întâlnit cu antreprenorul acu trei luni, i s-a dat termen de înlăturare a obiecţiilor. Deşi din start acesta a promis să lichideze neregulile, mai târziu, ne-a declarat că de fapt, termenul de înlăturare a obiecţiilor a trecut deja de 5 ani şi el nu mai este obligat să o facă. Cred că problema poate fi soluţionată doar cu implicarea Ministerului Sănătăţii. La Oficiul medical din Mingir tot sunt neajunsuri, dar acestea se rezolvă, trebuie făcută recepţia finală. E mai problematică situaţia la Oficiul Medical din Cotul Morii, care de fapt, este amplasat pe un teren care aparţine unei persoane fizice, din care cauză, instituţia medicală nu are nici măcar număr cadastral. La Hânceşti, Centrul de Sănătate este amplasat în incinta Secţiei Consultative, de aceea până la moment nu sunt delimitate toate spaţiile, pentru a fi înregistrate la Oficiul Cadastral, dar problema poate fi soluţionată.”


În acelaşi context a vorbit şi vicepreşedintele raionului Iurie Levinschi care i-a informat pe cei prezenţi, că recent, prin dispoziţia preşedintelui raionului, s-a constituit comisia de inventariere a bunurilor imobile care aparţin Consiliului raional, fiind remise scrisori în acest sens tuturor instituţiilor de menire socială din raion.


„Astăzi suntem obligaţi de către Curtea de Conturi să înregistrăm tot patrimoniul raionului, (care nu este înregistrat), conform legislaţiei în vigoare, de aceea rog specialiştii Secţiei Construcţie, împreună cu vicepreşedintele raionului, dl Levinschi, şefii Centrelor de Sănătate şi Serviciul cadastral să se întrunească şi să studieze fiecare edificiu în parte, pentru a putea fi înregistrat şi lichidate toate obiecţiile”- a specificat în încheierea şedinţei dl Chetraru, subliniind faptul că menirea şedinţei a fost de a atrage atenţie tuturor responsabililor în domeniul construcţiei la urmărirea calităţii, de a stabili o conlucrare mai eficientă cu responsabilii tehnici, cu primarii din localitate, pentru a nu tolera pe viitor asemenea situaţii neplăcute.

Tatiana TODOSEICIUC

38 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco